صفحه خانگی » فروش کتاب

فروش کتاب

کتاب آموزش جملات آرزویی در انگلیسی

کتاب آموزش جملات آرزویی در انگلیسی (Wish sentences in English) کتاب آموزش جملات آرزویی و ای کاش در انگلیسی کتاب الکترونیکی (E-book) آموزش جملات آرزویی در انگلیسی، یکی دیگر از سری مجموعه کتاب های آموزشی وبسایت انگلیش نایس جهت فروش می باشد. جملات آرزویی، جملاتی هستند که ماهیتا بیانگر نوعی گله و شکایت از شرایط موجود در زمان حال یا ...

ادامه مطلب »

کتاب آموزش افعال در انگلیسی

baner-verb

کتاب آموزش افعال در انگلیسی (Verbs in English) کتاب الکترونیکی (E-book) آموزش افعال در انگلیسی، یکی از سری مجموعه کتاب های آموزشی وبسایت انگلیش نایس جهت فروش می باشد. در این کتاب که پیرامون آموزش یکی از مهم ترین اجزای گفتار و همچنین اجزای جمله یعنی فعل می باشد، تمامی انواع فعل ها از جمله افعال اصلی، افعال کمکی، افعال ...

ادامه مطلب »

کتاب آموزش زمان ها در انگلیسی

کتاب آموزش زمان ها در انگلیسی (Tenses in English) کتاب الکترونیکی (E-book) آموزش زمان ها درانگلیسی، یکی از مجموعه کتاب های آموزشی وب سایت انگلیش نایس جهت فروش می باشد. این کتاب دارای 16 بخش اصلی بوده که از این میان 12 بخش آن مربوط به آموزش زمان های اصلی و 4 بخش دیگر آن مربوط به آموزش زمان های ...

ادامه مطلب »

کتاب آموزش حروف اضافه در انگلیسی

prepositions in English

کتاب آموزش حروف اضافه در انگلیسی (Prepositions in English) کتاب الکترونیکی (E-book) آموزش حروف اضافه در انگلیسی، یکی از سری مجموعه کتاب های آموزشی وبسایت انگلیش نایس جهت فروش می باشد. مبحث حروف اضافه اگر چه گاها از نظر زبان آموزان چندان مهم نبوده و یادگیری آن بصورت جداگانه و خاص لازم و ضروری نمی باشد، اما به عقیده بنده ...

ادامه مطلب »

کتاب آموزش جملات شرطی در انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی

کتاب آموزش جملات شرطی در انگلیسی (Conditionals in English) کتاب آموزش جملات شرطی در انگلیسی کتاب الکترونیکی (E-book) آموزش جملات شرطی در انگلیسی، یکی دیگر از سری مجموعه کتاب های آموزشی وبسایت انگلیش نایس جهت فروش می باشد. جملات شرطی در انگلیسی جز مباحثی می باشد که اگر چه درک و کاربرد آن به ظاهر آسان می نماید، اما در ...

ادامه مطلب »

کتاب آموزش مشاغل در انگلیسی

کتاب آموزش مشاغل در انگلیسی جهت آموزش زبان انگلیسی به تمام افراد از سطح مبتدی تا متوسط و پیشرفته ایجاد شده است و هدف آن یادگیری موثر زبان به سبک خودآموز و موضوع محور به مخاطبین خود می باشد. بهترین راه تقویت زبان مطالعه زیاد است. کتاب حاضر در راستای تقویت جمله سازی و بالا بردن حیطه لغات شما تهیه ...

ادامه مطلب »

کتاب اصطلاحات مربوط به مسافرت در انگلیسی

Travel in English کتاب آموزش اصطلاحات و جملات مربوط به مسافرت در انگلیسی جهت آموزش زبان انگلیسی به تمام افراد از سطح مبتدی تا متوسط و پیشرفته ایجاد شده است و هدف آن یادگیری موثر زبان به سبک خودآموز و موضوع محور به مخاطبین خود می باشد. بهترین راه تقویت زبان مطالعه زیاد است. کتاب حاضر در راستای تقویت جمله ...

ادامه مطلب »

کتاب اصطلاحات مربوط به فردوگاه در انگلیسی

At the airport in English کتاب آموزش اصطلاحات و جملات مربوط به فرودگاه در انگلیسی جهت آموزش زبان انگلیسی به تمام افراد از سطح مبتدی تا متوسط و پیشرفته ایجاد شده است و هدف آن یادگیری موثر زبان به سبک خودآموز و موضوع محور به مخاطبین خود می باشد. بهترین راه تقویت زبان مطالعه زیاد است. کتاب حاضر در راستای ...

ادامه مطلب »

کتاب آموزش اصطلاحات بیمارستان در انگلیسی

کتاب آموزش اصطلاحات بیمارستان در انگلیسی جهت آموزش زبان انگلیسی به تمام افراد از سطح مبتدی تا متوسط و پیشرفته ایجاد شده است و هدف آن یادگیری موثر زبان به سبک خودآموز و موضوع محور به مخاطبین خود می باشد. بهترین راه تقویت زبان مطالعه زیاد است. کتاب حاضر در راستای تقویت جمله سازی و بالا بردن حیطه لغات شما ...

ادامه مطلب »

کتاب آموزش اصطلاحات هتل در انگلیسی

کتاب آموزش اصطلاحات هتل در انگلیسی جهت آموزش زبان انگلیسی به تمام افراد از سطح مبتدی تا متوسط و پیشرفته ایجاد شده است و هدف آن یادگیری موثر زبان به سبک خودآموز و موضوع محور به مخاطبین خود می باشد. بهترین راه تقویت زبان مطالعه زیاد است. کتاب حاضر در راستای تقویت جمله سازی و بالا بردن حیطه لغات شما ...

ادامه مطلب »