صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر انگلیسی

جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی

جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی

جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی فهرست عناوین نوشته آشنایی با جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی ⊕انواع جملات آرزویی 1-جملات آرزویی مربوط به زمان حال 2-جملات آرزویی مربوط به زمان آینده 3-جملات آرزویی مربوط به زمان گذشته 4-جملات آرزویی با would ⊕کاربرد If only جملات آرزویی و اِی کاش (I wish) در انگلیسی با تلفظ “آی ویش”، ...

ادامه مطلب »

اجزای گفتار در انگلیسی

اجزای گفتار

اجزای گفتار در انگلیسی یا همان اقسام کلمه در انگلیسی، عناصر هشت گانه ای هستند که از لحاظ معنایی و کاربرد،نقش خاصی را در جمله ایفا می کنند.ما معمولا در صحبت های روزمره خود،از هزاران کلمه استفاده می کنیم،اما جالب است بدانیم که می توان تمام این کلمات را در هشت گروه دسته بندی نمود.به عبارت دیگر هر کلمه در ...

ادامه مطلب »

اجزای جمله در انگلیسی

اجزای جمله در انگلیسی

لینک فهرست مطالب نوشته اجزای جمله در انگلیسی جمله چیست؟ بخش های اصلی جمله 1-نهاد (Subject) ⊕انواع فاعل 2-گزاره (Predicate) ⊕اجزای گزاره 1-2-فعل (verb) 1-افعال لازم (Intransitive verbs) 2-افعال متعدی (Transitive verbs) 2-افعال ربطی (Linking verbs) 2-2-مفعول (object) 1-مفعول مستقیم (Direct object) 2-مفعول غیر مستقیم (Indirect object) 2-مفعول حرف اضافه (Object of the preposition) 3-2-متمم (complement) 1-متمم فاعل (Subject complement) ...

ادامه مطلب »

انواع جمله در انگلیسی

Types of sentences در بخش ساختار جمله خود جمله و اجزای ساختاری آن به طور کلی معرفی شده است.حال در این قسمت می خواهیم انواع جمله در انگلیسی را مورد بررسی قرار دهیم.به طور کلی جملات در انگلیسی می توانند بر اساس محتوا و مقصودشان به چهار دسته تقسیم شوند: 1-جمله خبری (Declarative sentence) جمله ای که یک واقعیت یا ایده ...

ادامه مطلب »

افعال با قاعده و بیقاعده در انگلیسی

فهرست عناوین مطالب ⊕افعال باقاعده (Regular verbs) ⊕افعال بیقاعده (Irregular verbs) افعال باقاعده (Regular verbs) افعالی هستند که در حالت گذشته (ستوم دوم-Past) و حالت اسم مفعول (ستون سوم-P.P) همواره یک “ed” به انتهای آنها اضافه می شود.چون این دسته از افعال از این قاعده تبعیت می کنند،اصطلاحا “افعال باقاعده” نامیده می شوند.در جدول زیر نمونه هایی از افعال باقاعده ...

ادامه مطلب »

زمان ها در انگلیسی

آموزش زمان ها در انگلیسی

جهت دریافت فایل پی دی اف (PDF) نوشته زمان ها در انگلیسی ،می توانید  اینجا را کلیک نمایید. رمز فایل: www.englishnice.com زمان ها در انگلیسی (Tenses in English) می توان گفت در زبان انگلیسی رویهمرفته 12 زمان اصلی و همچنین 4 زمان غیراصلی (فرعی) وجود داردکه بر گرفته و مشتق شده از زمان های اصلی بوده و یادگیری آنها همانند ...

ادامه مطلب »

آشنایی با Gerund و Infinitive در انگلیسی

آشنایی با Gerund و Infinitive در انگلیسی Gerund و Infinitive اسامی ای هستند که از افعال ساخته می شوند.لذا توصیه می شود جهت آشنایی با Gerund و Infinitive در انگلیسی ،ابتدا دیگر مباحث مربوط به آموزش گرامر در خصوص آشنایی با جمله و افعال مطالعه گردد. Gerund چیست؟ Gerund با تلفظ فارسی “جِرِند” به اسم هایی گفته می شود که ...

ادامه مطلب »

آشنایی با Verbal در انگلیسی

آشنایی با verbal

لینک فهرست عناوین نوشته آشنایی با Verbal در انگلیسی Verbal چیست؟ 1-Gerund (اسم مصدر) ⊕Gerund در نقش فاعل (Subject) ⊕Gerund در نقش متمم (Complement) ⊕Gerund در نقش مفعول (Object) 2-Verbal noun (اسم وربال) ⊕دسته اول⇐ اسامی وربال شبه جراند ⊕دسته دوم⇐ اسامی وربال غیر شبه جراند 3-Infinitive (مصدر) Infinitive-1-3 به عنوان اسم ⊕Infinitive در نقش فاعل (Subject) ⊕Infinitive در نقش ...

ادامه مطلب »

قوانین استفاده از جراند و مصدر

infinitives vs. gerunds

لیست عناوین نوشته قوانین استفاده از جراند و مصدر قانون شماره 1⇐استفاده از جراند و مصدر به عنوان فاعل قانون شماره 2⇐استفاده از جراند و مصدر به عنوان مفعول ⊕حالت اول: معرفی افعال جراند پذیر به عنوان مفعول ⊕حالت دوم: معرفی افعال مصدر پذیر به عنوان مفعول ⊕حالت سوم: معرفی افعال جراند و مصدر پذیر به عنوان مفعول با معنی ...

ادامه مطلب »

آشنایی با عبارت (phrase) در انگلیسی

عبارت های گرامری

لینک فهرست مطالب نوشته آشنایی با عبارت (phrase) در انگلیسی آشنایی با عبارت (phrase) در انگلیسی 1-عبارت اسمی (Noun phrase) دسته بندی انواع عبارت های اسمی در انگلیسی ⊕دسته اول⇐ عبارت تکمیلی یا مکمل اسم (Appositive phrase) ⊕دسته دوم⇐ عبارت اسم مصدری (Gerund phrase) ⊕دسته سوم⇐ عبارت مصدری (Infinitive phrase) 2-عبارت فعلی (Verb phrase) 3-عبارت قیدی (Adverbial phrase) 4-عبارت صفتی ...

ادامه مطلب »