صفحه خانگی » آموزش اعداد در انگلیسی » اعداد ترتیبی در انگلیسی

اعداد ترتیبی در انگلیسی

اعداد ترتیبی (Ordinal):از اعداد ترتیبی جهت بیان ترتیب یا نشان دادن جایگاه چیزی در یک ردیف و سری استفاده می شود و برخلاف اعداد اصلی،برای کمیت و تعداد بکار نمی رود.در جدول زیر نمونه های نوشتاری و گفتاری (تلفظ) اعداد ترتیبی در انگلیسی همراه با معنی آنها نشان داده شده است:
اعداد ترتیبی-Ordinal
نوشتاری گفتاری معنی
0th zeroth,nought صفرم
1st first
یکم
یکمین
2nd second
دوم
دومین
3rd third
سوم
سومین
4th fourth
چهارم
چهارمین
5th fifth
پنجم
پنجمین
6th sixth
ششم
ششمین
7th seventh
هفتم
هفتمین
8th eighth
هشتم
هشتمین
9th ninth
نهم
نهمین
10th tenth
دهم
دهمین
11th eleventh
یازدهم
یازدهمین
12th twelfth
دوازدهم
دوازدهمین
13th thirteenth
سیزدهم
سیزدهمین
14th fourteenth
چهاردهم
چهاردهمین
15th fifteenth
پانزدهم
پانزدهمین
16th sixteenth
شانزده
شانزدهمین
17th seventeenth
هفدهم
هفدهمین
18th eighteenth
هجدهم
هجدهمین
19th nineteenth
نوزدهم
نوزدهمین
20th twentieth
بیستم
بیستمین
21st twenty-first
بیست و یکم
بیست و یکمین
22nd twenty-second
بیست و دوم
بیست و دومین
23rd twenty-third
بیست و سوم
بیست و سومین
24th twenty-fourth
بیست و چهارم
بیست و چهارمین
25th twenty-fifth
بیست و پنجم
بیست و پنجمین
26th twenty-sixth
بیست و ششم
بیست و ششمین
27th twenty-seventh
بیست و هفتم
بیست و هفتمین
28th twenty-eighth
بیست و هشتم
بیست و هشتمین
29th twenty-ninth
بیست و نهم
بیست و نهمین
30th thirtieth
سی ام
سی امین
40th fortieth
چهلم
جهلمین
50th fiftieth
پنجاهم
پنجاهمین
60th sixtieth
شصتم
شصتمین
70th seventieth
هفتادم
هفتادمین
80th eightieth
هشتادم
هشتادمین
90th ninetieth
نودم
نودمین
100th hundredth
صدم
صدمین
1000th thousandth
هزارم
هزارمین

در صورت پخش نشدن فایل های صوتی مربوط به جدول اعداد اصلی،می توانید آنها را از اینجا دانلود نمائید.

رمز فایل: www.englishnice.com

•نحوه ایجاد اعداد ترتیبی در انگلیسی:همانطور که در جدول بالا مشاهده کردید،با اضافه کردن پسوندهای rd , nd , st و th به انتهای اعداد اصلی،اعداد ترتیبی انگلیسی به دست می آید.بدینصورت که هرگاه عدد اصلی مورد نظر به عدد 1 ختم گردید،از st،به عدد 2 ختم شد،از nd و به عدد 3 ختم شد،از rd استفاده می کنیم،و در بقیه موارد،همواره th بکار می رود و هیچگونه استثنایی وجود ندارد.
1———–>st
2———->nd
3———->rd
مابقی—->th
بنابراین برای خواندن اعداد ترتیبی،ابتدا عدد را به صورت معمولی خوانده و سپس مطابق با آخرین رقم سمت راست،پسوندهای مذکور را به آن اضافه می کنیم.به عنوان مثال در شکل زیر سگ، اولی (1st) در صف،دختر دومی (2nd) و توله سگ ها به ترتیب سومی (3rd) و چهارمی (4th)  هستند.

The girl is 2nd in the line

The two pups are 3rd and 4th.

ordinal

 

در مثال های زیر،کاربرد اعداد ترتیبی انگلیسی در جمله نشان داده شده است:

It was my first experience living abroad.

اون اولین تجربه من از زندگی تو کشور خارج بود.

Jennifer came second and was awarded the silver medal.

جنیفر دومین (نفر) اومد و جایزه مدال نقره بهش داده شد.

I live in the third house on the left.

من تو سومین خونه سمت چپ زندگی می کنم.

Jack is in the 5th grade of elementary school.

جک کلاس چهارم دبستان است.

I’m going to my grandparents fifty-first wedding anniversary on Saturday.

من شنبه دارم به پنجاه و یکمین سالگرد ازدواج پدربزرگ مادربزرگم میرم.

I feel like this is the ninetieth time I’ve told you, do your homework!.

احساس میکنم این نودمین باریه که بهت گفتم،تکالیفت رو انجام بده.

I was born on the 25th of October.

من بیست و پنجم اکتبر به دنیا اومدم.

Today is the ninth day that I haven’t seen her.

امروز نهمین روزیه که من اون رو ندیدم.

Canada is the second largest in the world.

کانادا،دومین بزرگترین کشور در دنیاست.

It’s my 21st birthday tomorrow.

فردا بیست و یکمین سالگرد تولد من هست.

Bugatti is the 3rd fastest car in the world

بوگاتی (نوعی اتومبیل) سومین سریع ترین در دنیاست.

In the nineteenth century, the world was extremely different.

در قرن نوزدهم،دنیا خیلی متفاوت بود.

نکته 1 همانطور که مشاهده کردید،با افزودن پسوند th به آخر اکثر اعداد اصلی،اعداد ترتیبی انگلیسی به دست می آید که در این میان،چندین استثنا وجود دارد.یعنی خود این اعداد خاص و اعداد مرکبی که به یکی از این ارقام ختم می شوند،از این قاعده پیروی نمی کنند.به عبارتی اعداد خاص 2,1و 3 و تمامی اعدادی مرکبی که رقم سمت راست آنها یکی از این سه عدد باشد(مثل 23،22،21)،نسبت به بقیه متفاوت می باشند.در بقیه موارد،همانطور که گفته شد،از پسوندth استفاده می شود:

• (1) one —–> (1st) first

• (2) two —–> (2nd) second

• (3) three —–> (3rd) third

• (21) twenty-one —–> (21st) twenty-first

• (22) twenty-two —–> (22nd) twenty-second

• (23) twenty-three —–> (23rd) twenty-third

نکته 2 به صورت نرمال،هنگام متصل شدن پسوند th به آخر اعداد اصلی،تغییری در خود ساختار املائی عدد ایجاد نمی گردد،یعنی کافیست th را بدون هیچ تغییری به عدد مربوطه وصل نمود.به عنوان مثال برای ایجاد عدد ترتیبی “چهارم” کافیست th را به عدد چهار یعنی four به صورت fourth متصل نمود.اما با اینحال چندین استثناء نیز وجود دارد:

I-حرف e در اعداد “پنج” و “نه” هنگام متصل شدن th ،حذف می گردد:

• (5) five —–>  fifth

• (9) nine —–> ninth

II-حرف t در عدد هشت،با حرف t مشابه در پسوند th ادغام می شود،به عبارتی فقط یکبار نوشته و تلفظ می شود:

• (8) eight —–> eighth

III-دو تا حرف آخر در عدد دوازده،یعنی ve ،هنگام متصل شدن th ،تبدیل به f می شود،سپس th به آن وصل می شود:

• (12) twelve —–> twelfth

نکته 3 در اعداد ترتیبی ترکیبی (اعداد 21 به بالا) دقت شود که تنها آخرین رقم به عنوان عدد ترتیبی نوشته می شود:

• 421st = four hundred and twenty-first (چهارصدو بیست و یکم/یکمین)

• 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh (پنج هزار و صد و یازدهم/یازدهمین)

• 22,670th = twenty two thousand, six hundred and seventieth

(بیست و دو هزار و ششصد و هفتاد هزارم/هزارمین)

نکته 4 در خصوص اسامی پادشاهان و ملکه ها و شماره سلسله مراتب پادشاهی آنها،در حالت نوشتاری، از اعداد رومی برای نشان دادن اعداد ترتیبی انگلیسی استفاده می شود و درحالت گفتاری،حرف اضافه “the” بایدحتما هنگام تلفظ، قبل از حروف ترتیبی قرار گیرد.به عبارتی  می نویسیم “Darius I” و میخوانیم “Darius the first”:

• Darius I = Darius the first (داریوش اول)

• Elizabeth II = Elizabeth the second (ملکه الیزابت دوم)

• Edward VI = Edward the sixth (ادوارد ششم )

• Henry VIII = Henry the eighth (هنری هشتم)

نکته 5 در حالت نوشتاری،می توانیم اعداد ترتیبی را به هر دو صورت عددی و حروف بنویسم و کاملا با هم یکسان می باشد.اما به طور کلی همواره شکل کوتاه تر و ساده تر آن استفاده می شود،به عبارتی هر جا شکل عددی آن کوتاه تر باشد،فرم عددی و در غیر اینصورت معادل حروفی آن بکار می رود.به عنوان مثال برای عدد ترتیبی “صدویکمین” معمولا از معادل عددی آن یعنی 101st استفاده می شود،در حالی که برای عدد “یک میلیاردم” چون معادل عددی آن طولانیست،ترجیح به استفاه از معادل حروفی آن یعنی billionth می باشد:

• 101st = hundred and first (صدویکم/صدویکمین)

• 152nd = hundred and fifty-second (صدو پنجاه و دوم/دومین)

• 200th = two hundredth (دویستم/دویستمین)

• 1,500th = one thousand five hundredth/ fifteen hundredth

(هرارو پانصدم/پانصدمین)

• 2,500th = two thousand five hundredth/ twenty five hundredth

(دوهزار و پانصدم/پانصدمین)

• 100,000th = (a/one) hundred thousandth (صدهزارم/صدهزارمین)

• 1,000,000th = (a/one) millionth (یک میلیونم)

• 1,000,000,000th = (a/one) billionth (یک میلیاردم)

همچنین این صفحه را ببینید

گفتن شماره تلفن

معمولا شماره های تلفن در انگلیسی به صورت رشته ای ار اعداد،تک تک و جداگانه ...

23 نظر

 1. Avatar photo

  ععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییییی

 2. Avatar photo

  ممنونم از مطالب خوبتون

 3. Avatar photo
  مرتضی لواسانی

  خیلی خیلی خوب و کاربردی و مفصل بود. سپاسگزارم

 4. Avatar photo

  بسیار سپاسگزارم، مطلب جدیدی آموختیم

 5. Avatar photo

  خیلی عالی بود دستتون درد نکنه

 6. Avatar photo

  very gooooooooooooooood

 7. Avatar photo

  (Thanks a lot(I wish you seccess

 8. Avatar photo

  بی نظیر………………..

 9. Avatar photo

  Extraordinaryyy??????

 10. Avatar photo

  عالیییییییی بود…

 11. Avatar photo

  عالی توضیح دادید ممنون

 12. Avatar photo

  ممنون از سایت خوبتون

 13. Avatar photo

  ممنون عالی بود

 14. Avatar photo

  واقعا تشکر بابت آموزشهای عالی و کاربردی

 15. Avatar photo

  خوبه اما غلط توضیح داده
  اعداد ترتیبی اینجوری هستن:
  Thefirst Thesecond و… اخری هم میشه The last

 16. Avatar photo

  در نکته 2 دیکته را اصلاح کنید… Six

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *