صفحه خانگی » آموزش اعداد در انگلیسی » گفتن پول در انگلیسی

گفتن پول در انگلیسی

خواندن و شمردن پول از مواردیست که بدون شک در هر زبانی با آن سرو کار خواهید داشت.لذا نحوه درست گفتن پول از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.در این بخش دو مورد از مهم ترین و معروف ترین پول های رایج جهان یعنی “دلار آمریکا” و “پوند انگلیس” را مورد بررسی قرار خواهیم داد.از آنجایی که خواندن پول،همانند اعداد اصلی انجام می گیرد،لذا آشنایی با اعداد اصلی ،پیش نیاز یادگیری این مبحث می باشد:

dollar2دلار (dollar): دلار با تلفظ فارسی “دالِر” واحد پول رایج کشورهای انگلیسی زبانی همچون ایالات متحده، کانادا، استرالیا، نیوزلند و ….می باشد و با این حال،هر یک از این کشورها دلار مختص خودشان را استفاده می کنند،مثلا دلار آمریکایی با دلار کانادایی از لحاظ ارزش و ظاهر پولی متفاوت،اما نحوه گفتن و شمردن همه آنها تقریبا یکسان می باشد.ابتدا به چند اصطلاح و نکته در مورد دلار توجه نمائید:

1-علامت دلار به شکل “$” می باشد که در پشت عدد قرار میگیرد.

2-برای خواندن و نوشتن یک دلار به بالا، باید به کلمه دلار “s” جمع اضافه شود.

3-واحد کوچکتر از دلار “cent” با تلفظ “سِنت” می باشد،به عبارتی هر صد سنت یک دلار محسوب می گردد.همانند خود دلار،برای خواندن و نوشتن یک سنت به بالا باید به آن، “s” جمع اضافه شود.در ضمن مبلغی که شامل دلار و سنت باشد،با یک نقطه از هم جدا می شوند.

4-در حالت نوشتاری،سِنت را به صورت خلاصه با یک حرف “c” نمایش می دهند و یا گاها خود کلمه سنت (cent/cents) را سمت راست عدد قرار می دهند.

5-گاهی اوقات می توان کلمات “دلار” و “سِنت” را در حالت نوشتاری و خواندنی بکار نبرد.

خواندن دلار و سنت به صورت جدا

هنگامی که مبلغ مورد نظر فقط شامل دلار و یا فقط شامل سنت می باشد،کافیست مقدار مورد نظر را همانند اعداد اصلی یا شمارشی خوانده و پسوند dollar یا cent را به آن اضافه نمایید.همانند مثالهای زیر:

• 1c one c / one cent (یک سنت)

• 2c two c / two cents (دو سنت)

• 45c forty-five c / forty-five cents (چهل و پنج سنت)

• $1 a dollar / one dollar (یک دلار)

$2 two dollars (دو دلار)

• $4 four dollars (چهاردلار)

• $55 fifty five dollars (پنجاه و پنج دلار)

• $100 a/one hundred dollars (صد دلار)

• $250 two hundred and fifty dollars (دویست و پنجاه دلار)

خواندن دلار و سنت با هم

در اینگونه مقادیر، دلار و سنت با یک علامت نقطه “.” از هم جدا می شوند که معمولا آنرا “and” به معنی “و” تلفظ می کنند. البته کلمه and جداکننده دلار و سنت معمولا عنوان نمیگردد و اختیاری می باشد.به همین دلیل در مثالهای پایین، داخل پرانتز قرار گرفته اند.می توانیم اینگونه مقادیر را به چند طریق بخوانیم:

روش طولانی (long way) در این روش، ابتدا دلار به صورت یک عدد اصلی همراه با پسوند dollar ، سپس کلمه and و نهایتا سنت بصورت یک عدد اصلی با پسوند cent می آید. همانطور که در مثالهای زیر ملاحظه مینمایید:

$1.33 – one dollar (and) thirty-three cents (یک دلار و سی و سه سنت)

• $1.45 one dollar (and) forty-five cents  (یک دلار و چهل و پنج سنت)

• $2.95 two dollars (and) ninety-five cents (دو دلار و نود و پنج سنت)

$13.79 – thirteen dollars (and) seventy-nine cents (سیزده دلار و هفتاد و نه سنت)

$110. 99 – one hundred and ten dollars (and) ninety-nine cents

(صد و ده دلار و نود و نه سنت)

• $165.80 – a hundred and sixty-five dollars (and) eighty c/cents

(صدو شصت و پنج دلار و هشتاد سنت)

• $275.15 – two hundred and seventy-five dollars (and) fifteen c/cents

(دویست و هفتاد و پنج دلار و پانزده سنت)

• $2,682.74 two thousand six hundred and eighty-two dollars (and) seventy-four c/cents

(دو هزار و ششصدو هشتاد و دو دلار و هفتاد و چهار سنت)

روش کوتاه (short way) در این روش، پسوندهای cent، dollar و همچنین and مربوط به نقطه جداکننده دلار و سنت عنوان نمیگردند و فقط کافیست مبلغ مربوط به دلار و سنت را جداگانه و پشت سر هم بخوانید:

$1.33 – one, thirty-three (یک دلار و سی و سه سنت)

• $1.45 one, forty-five (یک دلار و چهل و پنج سنت)

• $2.95 two, ninety-five (دو دلار و نود و پنج سنت)

• $13.79 – thirteen, seventy-nine (سیزده دلار و هفتاد و نه سنت)

• $110.99 – one hundred and ten, ninety-nine (صد و ده دلار و نود و نه سنت)

• $165.80 – a hundred and sixty-five, eighty (صدو شصت و پنج دلار و هشتاد سنت)

• $275.15 – two hundred and seventy-five, fifteen (دویست و هفتاد و پنج دلار و پانزده سنت)

• $2,682.74 – two thousand six hundred and eighty-two , seventy-four

(دو هزار و ششصد و هشتاد و دو دلار و هفتاد و چهار سنت)

نکته: می توان در موقعیت های غیر رسمی و خودمانی (casual situations) به جای پسوند دلار آمریکا (the US dolloar) از پسوند buck با تلفظ “باک” استفاده کرد. همانند مثالهای زیر:

$1 – a buck / one buck (یک دلار)

$3 – three bucks (سه دلار)

$50 – fifty bucks (پنجاه دلار)

یادداشت: “a buck” نسبت به “one buck” رایج تر و معمول تر میباشد.

روش دیگر برای خواندن مقادیر پولی سه رقمی

در مثالهای بالا با نحوه خواندن مقادیر سه رقمی پول آشنا شدید.حال می توان اینگونه اعداد را به گونه ای دیگر نیز خواند که شامل هر دو روش طولانی و کوتاه خواهد بود. در این حالت ابتدا رقم سمت چپ به صورت جدا، بدون پسوند hundred و بلافاصله دو رقم دیگر به صورت یک عدد دو رقمی خوانده می شود. مطابق آنچه که در مثالهای زیر مشاهده میکنید:

• $250 two fifty dollars (دویست و پنجاه دلار)

$110. 99 – one ten dollars (and) ninety-nine cents (صد و ده دلار و نود و نه سنت)

• $165.80 – one sixty-five dollars (and) eighty cents (صدو شصت و پنج دلار و هشتاد سنت)

• $275.15 – two seventy-five dollars (and) fifteen cents (دویست و هفتاد و پنج دلار و پانزده سنت)

• $536.20 – five thirty-six dollars (and) twenty cents (پانصد و سی و شش دلار و بیست سنت)

• $110.99 – one ten, ninety-nine (صد و ده دلار و نود و نه سنت)

• $165.80 – one sixty-five, eighty (صدو شصت و پنج دلار و هشتاد سنت)

• $275.15 – two seventy-five, fifteen (دویست و هفتاد و پنج دلار و پانزده سنت)

• $536.20 – five thirty-six, twenty (پانصد و سی و شش دلار و بیست سنت)

pound1پوند (pound): پوند با تلفظ فارسی “پَوند” واحد پول رایج کشور بریتانیا می باشد.ابتدا به چند اصطلاح و نکته در مورد پوند توجه نمائید:

1-علامت پوند به شکل “£” می باشد که در پشت عدد قرار میگیرد.

2-برای خواندن و نوشتن یک پوند به بالا باید به کلمه پوند “s” جمع اضافه شود.

3-واحد کوچکتر از پوند، “penny” با تلفظ “پِنی” می باشد،به عبارتی هر صد پنی یک پوند محسوب می گردد.در ضمن مبلغی که شامل پوند و پنی باشد،با یک نقطه از هم جدا می شوند.

4-تنها برای گفتن “یک پِنی” از کلمه “penny” استفاده می شود.اما برای یک پنی به بالا،کلمه “pence” با تلفظ “پِنس” که جمع کلمه “penny” می باشد،بکار می رود.در حالت نوشتاری،پنی را به صورت خلاصه با یک حرف “p” نمایش می دهند و یا گاها خود کلمه پنی (penny/pence) را سمت راست عدد قرار می دهند.

5-می توان کلمات “پوند” و “پنی” را در حالت نوشتاری و خواندنی بکار نبرد،مهم این است که مقصود خود را درست بیان نمایید.

• 1p = one p / one penny (یک پِنی)

• 2p = two p / two pence (دو پِنی)

• 45p = forty-five p / forty-five pence (چهل و پنج پِنی)

• £1 = one pound (یک پوند)

• £2 = two pounds (دو پوند)

• £1.45 = one pound forty-five / one forty-five (یک پوند و چهل و پنج پِنی)

• £2.95 = two pounds ninety-five / two ninety-five (دو پوند و پنجاه و پنج پِنی)

• £100 = a/one hundred pounds (صد پوند)

• £115.99 = a hundred and fifteen pounds, ninety-nine p/pence

(صدو پانزده پوند و نود و نه پِنی)

• £250 = two hundred and fifty pounds / two fifty pounds (دویست و پنجاه پوند)

• £2,682.74 = two thousand six hundred and eighty-two pounds, seventy-four p/pence

(دو هزار و ششصدو هشتاد و دو پوند و هفتاد و چهار پِنی)

وجود دو صفر بعد از اعشار

گاهی اوقات دیده میشود که در انگلیسی بعد از اعشار در ارقام پولی، دو صفر پشت سر هم قرار می گیرد. دلیل این موضوع این است که همانطور که می دانیم بعد از اعشار، سنت یا پنی قرار میگیرد و هر 100 سنت یا 100 پِنی میشود 1 دلار و مواقعی که سنت یا پنی وجود ندارد، برای اطمینان و امنیت بیشتر (مثلا موقع نوشتن چک) بعد اعشار دو صفر قرار داده و اعلام می دارند که مبلغ دلار یا پوند مورد نظر به صورت کامل و رند بوده و سنت یا پنی در آن وجود ندارد. بنابراین این دو صفر هنگام خواندن عدد مربوط به پول، در نظر گرفته نشده و فقط عدد اصلی قبل اعشار به صورت نرمال خونده میشود، همانند مثالهای جدول زیر:

عدد با دو صفر بعد اعشار بفرم نوشتاری (written) گفتاری (spoken)
1,234.00 One thousand two hundred thirty-four
12,340.00 Twelve thousand three hundred forty
123,400.00 One hundred twenty-three thousand four hundred
1,234,000.00 One million two hundred thirty-four thousand
12,340,000.00 Twelve million three hundred forty thousand

نحوه خواندن حرف k در مقادیر پولی

گاهی اوقات در بعضی موقعیت ها مثل آگهی های کار و استخدام،جلوی مبلغ حقوق پیشنهادی،حرف “k” انگلیسی قرار داده می شود که در واقع شکل مخفف و کوتاه عدد “1000” می باشد.در هنگام خواندن،این حرف به صورت “k” انگلیسی تلفظ شده و به منزله عدد “1000” می باشد.همانگونه که در مثال های زیر مشاهده می نمایید:

• US $150k = “US $150,000” (صدو پنجاه هزار دلار آمریکا)

• AU $500k = “AU $500,000” ( پانصد هزار دلار استرالیا)

• CA $200k+ = “CA $200,000 plus” (دویست هزار دلار کانادا به بالا)

همچنین این صفحه را ببینید

گفتن شماره تلفن

معمولا شماره های تلفن در انگلیسی به صورت رشته ای ار اعداد،تک تک و جداگانه ...

46 نظر

 1. عااااالی مرسی

  • با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما..

   • سلام ممنون از توضیح
    الان 109.25$ از دو راه، چه شکلی خونده میشه؟

    • دورد بر شما….
     عذرخواهی میکنم که دیر پاسخ دادم…بخش مدیریتی سایت دچار مشکل شده بود.
     نحوه گفتن 109.25$ میتونه متفاوت باشه…در پایین چندین حالت گفته شده:
     حالت اول: One hundred and nine dollars twenty five cents
     حالت دوم: One hundred and nine dollars twenty five
     حالت سوم به طور خلاصه: One hundred and nine twenty five
     با سپاس و آرزوی موفقیت

   • سلام ۴۴دلار به پول ایران چقدر می شود

 2. مریم نیک سیرت

  عالی بود ممنونم

 3. سلام ببخشید میشه نکته ی اخرو بیشتر توضیح بدید

 4. با سلام
  میشه نحوه خواندن یورو هم بگید

  • درود علیرضا عزیز
   متاسفانه این روزها حسابی سرم شلوغه…اما سعی میکنم در آینده خیلی نزدیک این بخش رو هم به این نوشته اضافه کنم…باز هم از صبر و تحمل شما سپاسگزارم..براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.

 5. عالی یود ممنون

 6. سلام
  9982.00 چطوری خونده میشه؟
  با تشکر

  • درود بر شما دوست عزیز
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…
   همونطور که می دونید هر 100 سنت یا 100 پِنی میشه 1 دلار و چون در مقادیر عددی پولی انگلیسی ، سنت و پنی بعد از اعشار همراه با دلار ذکر میشه، مواقعی که سنت وجود نداره، برای اطمینان و امنیت بیشتر(مثلا موقع نوشتن چک) بعد اعشار دو صفر قرار میدن و اعلام می کنند که مبلغ دلار به صورت کامل و رند هست و سنت یا پنی وجود نداره…بنابراین این دو صفر خونده نمیشه…و عدد قبل اعشار به صورت نرمال خونده میشه. یعنی عدد 9982.00 بصورت زیر خواهد بود:
   nine thousand nine hundred eighty two

   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 7. رضا بهرامی راد

  سلام و عرض ادب
  مطالب آموزشی سایت شما فوق العاده مفید است. دست شما را به گرمی می فشارم و از زحمات شما قدردانی و تشکر می کنم.

  • درود دوست عزیزم
   با سپاس از نظرات گرم و محبت آمیز شما…
   من هم براتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم..

 8. بسیاااااااار عالی

 9. سلام من توی سایتهای کلیکی عضو هستم اما از اعداد ارقام دلار چیزی متوجه نشدم الان در امد من زده اینقدر 0.086410$ یعنی چقدر متوجه نمیشم ممنون میشم به ایمیلم پاشخ بدید

 10. سلام عالی بود ممنون از راهنمایی

 11. سلام . ممنون از اطلاعات مفيدي كه در اختيار قرار دادين.
  يه سوال داشتم واحد پول در متن انگليسي با حروف بزرگ نوشته مي شود يا كوچك؟

  • درود بر شما دوست عزیزم
   واحد پول از مواردی هست که با حروف کوچک (small letter) نوشته میشه..
   با سپاس و آرزوی تندرستی و پیروزی…

 12. سلام ممنون میشم بفرمایید ارقام زیر چطوری خونده میشن
  0.89562
  1.15487
  144.562
  5124.25
  12.212
  با تشکر از شما .منتظر پاسختون هستم.

 13. سلام این چقدر میشه
  160.00$یعنی چند دلار لطفا به حروف بگین چراتو فروشگاه های اینترنتی اینگونه میزند

 14. سلام
  ممنون از پاسخ گویی اتون به همه ی سوالات.
  با چه فرمولی میشه متوجه شد که 0.170 سنت چند درصد از یک دلار هست؟ مثلا 0.24 سنت بزرگتر از 0.170 سنت هستش. میشه لطفا در این مورد راهنمایی ام کنید.

  • درود برشما
   عرض پوزش از دير پاسخ دادن…
   مشكل شما به علم رياضيات برميگرده…هر صد سنت يك دلار محسوب ميشود..بنابراين عدد 0.24 دلار يعني 24 سنت و عدد 0.170 كه معادل 0.17 هست يعني 17 سنت كه مشخصا 24 سنت از 17 سنت بيشرته..
   با سپاس و آرزوي بهترين ها

 15. 👏👏👏👏🙏🙏🙏🙏

 16. سلام عالی بود
  ارزوی یهترین ها …

 17. با سلام
  من از یک سایت قصد دریافت خدمات دارم قیمت رو به شکل زیر برام فرستاده
  12.500€
  10.500€
  این الان دوازده یورو و پنجاه سنت خوانده میشه یا دوازد هزار و پانصد یورو

 18. باسلام
  من به تازگی با سایتتون آشنا شدم ممنوم میشم بفرمایید این اعداد اعشاری چند سنت دلار میشن 0.075 0.005 0.198
  با تشکر

  • درود بر شما
   مبالغ بالا مبلغ ناچيزي از واحد دلار رو نشون ميده…هر 100 سنت يك دلار محسوب ميشود..اما اعدادي كه در بالا اومده مقادير كمي رو نشون ميده..

 19. واحد کوچکتر از سنت هم داریم؟؟

 20. سلام.
  مطلب بدردبخوری بود. ممنون.

 21. very gooooooooooood

 22. سلام
  0.1800
  ینی چند دلار؟

 23. سلام بخشید ۴۴دلار به پول ایرانی چقدر می شود لطفا جواب من را بدهید

  • درود دوست من..
   اینجا سایت آموزش زبان انگلیسی هست نه یک صرافی آنلاین…میتونید در اینترنت سرچ انجام بدین و آدرس صرافی های آنلاین رو پیدا کنید و از اون طریق نرخ دلار رو پیدا کنید…

 24. عالی بود .100kمرسی

 25. همه حرفای شما درست. من این عدد گیجم کرده. صفر و یه نقطه و چهار عدد کنارش

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *