صفحه خانگی » واژگان و اصطلاحات عمومی

واژگان و اصطلاحات عمومی

نام بخش های مختلف صورت

نام بخش های مختلف صورت

واژه معنی تلفظ بریتانیایی(UK) تلفظ آمریکایی(US) Forehead   پیشانی /’fɒr.ɪd/ یا /’fɔː.hed/ /‘fɑː.rɪd/ Eyelash مژه /’aɪ.læʃ/ /’aɪ.læʃ/ Eye چشم /aɪ/ /aɪ/ Freckle لک صورت، کک مک /’frek.əl/ /’frek.əl/ Nose بینی /nəʊz/ /noʊz/ Nostril سوراخ بینی /’nɒs.trəl/ /’nɒs.trəl/ Lip لب /lɪp/ /lɪp/ Chin چانه /tʃɪn/ /tʃɪn/ Jaw فک /dʒɔ:/ /dʒɑ:/ Dimple گودی صورت /’dɪm.pəl/ /’dɪm.pəl/ Mole خال، خال گوشتی /məʊl/ /moʊl/ Earlobe ...

ادامه مطلب »

تفاوت انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

تفاوت انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی

Some American and British English differences تفاوت انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی همانطور که میدانیم، عمده واژگان بکار رفته در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی مشترک است، اما تعداد خاصی از واژگان می باشد که معادل آمریکایی و بریتانیایی آن متفاوت می باشد. به عنوان مثال همانطور که در جدول زیر نیز مشاهده میکنید، آمریکایی ها به کلمه “آپارتمان” می گویند apartment ...

ادامه مطلب »

هم آرایی کلمات در انگلیسی

collocation

هم آرایی کلمات چیست؟ هم آرایی (collocation) به گروهی از کلمات گفته میشود که با یک نظم و ترتیب خاص کنار هم قرار گرفته که همواره با هم بکار میروند و در بین انگلیسی زبانان بومی و محلی، بسیار رایج و متداول میباشند.ابتدا مثال های زیر را که در مورد هم آرایی کلمات در انگلیسی است در نظر بگیرید: عبارت ...

ادامه مطلب »

آشنایی با قیدهای تکرار و زمان در انگلیسی

قیدهای تکرار و زمان در انگلیسی قید ها و عبارت های مربوط به تکرار و زمان عبارت معنی All day تمام روز،کل روز All day long تمام مدت روز All night تمام شب،کل شب All night long تمام مدت شب Every hour هرساعت Every night هر شب Every week هر هفته Every month هر ماه Every year هر سال Every ...

ادامه مطلب »

جملات زیبا در مورد موفقیت به انگلیسی

How to succeed PLAN while others are playing. برنامه ریزی کن وقتی که دیگران مشغول بازی کردنند. STUDY while others are sleeping. مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند. DECIDE while others are delaying. تصمیم بگیر وقتی که دیگران مردد اند. PREPARE while others are daydreaming. خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند. BEGIN while others are procrastinating. ...

ادامه مطلب »