صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی » قوانین استفاده از جراند و مصدر
infinitives vs. gerunds
infinitives vs. gerunds

قوانین استفاده از جراند و مصدر

لیست عناوین نوشته قوانین استفاده از جراند و مصدر

قانون شماره 1⇐استفاده از جراند و مصدر به عنوان فاعل

قانون شماره 2⇐استفاده از جراند و مصدر به عنوان مفعول

⊕حالت اول: معرفی افعال جراند پذیر به عنوان مفعول

⊕حالت دوم: معرفی افعال مصدر پذیر به عنوان مفعول

⊕حالت سوم: معرفی افعال جراند و مصدر پذیر به عنوان مفعول با معنی یکسان

⊕حالت چهارم: معرفی افعال جراند و مصدر پذیر به عنوان مفعول با معنی غیر یکسان

قانون شماره 3⇐بعد از اسم، باید مصدر بکار رود

قانون شماره 4⇐بعد از بسیاری از صفات، باید مصدر بکار رود

قانون شماره 5⇐ بعد از مفعول های ارجاع کننده به شخص از مصدر استفاده می گردد

قانون شماره 6⇐ بعد از حروف اضافه همواره جراند بکار می رود

در نوشته آشنایی با Verbal در انگلیسی کاربرد جراند (gerund) و مصدر (infinitive) به عنوان فاعل، مفعول، متمم، صفت و قید در جمله معرفی شده است. و همچنین عنوان شد که استفاده از جراند به عنوان فاعل جمله متداول تر و رایج تر می باشد. سوالی که ذهن اغلب زبان آموزان را درگیر می کند، این است که چه هنگام از جراند و چه هنگام از مصدر استفاده می شود. در این خصوص می توان استفاده از جراند و مصدر را در قالب چند قانون بیان نمود، هر چند که استثناعاتی هم ممکن است وجود داشته باشد. در ادامه قوانین استفاده از جراند و مصدر را به صورت کلی عنوان خواهیم نمود:

قانون شماره 1⇐استفاده از جراند و مصدر به عنوان فاعل

 در مثالهای زیر، فاعل با رنگ پس زمینه سبز و جراند و مصدر به عنوان فاعل یا بخشی از فاعل جمله با رنگ آبی نشان داده شده اند:

Walking is good for your health.

پیاده روی برای سلامتی شما خوب است.

Making friends has become more difficult since I moved to a new city.

از زمانی که به یک شهر جدید نقل مکان کردم، دوست پیدا کردن سخت تر شده است.

Becoming a millionaire is a dream of many young people today.

امروزه میلیونر شدن رویای بسیاری از افراد جوان می باشد.

To travel around the world requires a lot of time and money.

مسافرت دور دنیا زمان و پول زیادی نیاز دارد.

To learn is the most important thing.

یادگیری مهم ترین چیز است.

To play basketball was her favorite fantasy.

بسکتبال بازی کردن فانتزی مورد علاقه اون بود.

ینابراین این امکان وجود دار که هم جراند و هم مصدر را به عنوان فاعل جمله بکار ببرید، اما استفاده از جراند به عنوان فاعل، رایج تر و متداول تر است. مطابق با جملات زیر:

Learning is the most important thing.

یادگیری مهم ترین چیز است.

playing basketball was her favorite fantasy.

بسکتبال بازی کردن فانتزی مورد علاقه اون بود.

قانون شماره 2⇐استفاده از جراند و مصدر به عنوان مفعول

در مثالهای زیر، مفعول با رنگ پس زمینه سبز و جراند و مصدر به عنوان مفعول یا بخشی از مفعول جمله با رنگ آبی نشان داده شده اند:

I enjoy drawing.

من از نقاشی کشیدن لذت می برم.

I enjoy reading novel.

من از خواندن رمان لذت میبرم.

Yesterday, I decided to draw.

دیروز من تصمیم گرفتم نقاشی بکشم.

He agreed to buy a new car.

او با خرید یک ماشین جدید موافقت کرد.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا فعلی مثل draw به معنی “نقاشی کشیدن” در موقعیت خاص در یک جمله بصورت جراند و در جمله ای دیگر به صورت مصدر با to بکار رفته است؟ مطابق با دو مثال از مثالهای بالا که در زیر مجددا مشاهده می کنید:

I enjoy drawing.

من از نقاشی کشیدن لذت می برم.

{draw بصورت ing فرم آمده است}

Yesterday, I decided to draw.

دیروز من تصمیم گرفتم نقاشی بکشم.

{draw بصورت مصدر با to آمده است}

در پاسخ باید گفت هنگامی که جراند و مصدر بخواهند در قالب اسم و به عنوان مفعول بکار روند، همواره بعد از یک دسته از افعال، فقط از جراند و بعد از دسته ای دیگر از افعال فقط از مصدر استفاده می شود. همچنین بعد از دسته ای دیگر از افعال خاص، هم جراند و هم مصدر می تواند بکار رود. در ادامه به معرفی این دسته بندی های افعال خواهیم پرداخت.

⊕حالت اول: معرفی افعال جراند پذیر به عنوان مفعول

همانطور که در بالا عنوان شد، بعد از دسته ای از افعال متعدی (مفعول پذیر) در انگلیسی، مفعول همواره بصورت جراند بکار می رود و استفاده از شکل مصدری کاملا نادرست خواهد بود. در جدول زیر تعدادی از این افعال را با ذکر معنی آنها ملاحظه می نمایید:

[gerund]+فعل جراند پذیر

 

جدول نمونه افعال متعدی جراند پذیر
فعل جراند پذیر معنی فعل جراند پذیر معنی
admit اقرار کردن، تصدیق کردن involve درگیر کردن/شدن
avoid دوری کردن، اجتناب نمودن mention ذکر کردن، اشاره کردن
consider (think about) فکر کردن درباره recommend سفارش کردن، توصیه کردن
deny رد کردن، انکار کردن risk خطر کردن، ریسک کردن
mind توجه كردن، اهميت دادن suggest پیشنهاد کردن
quit ترك كردن، رها كردن advise نصیحت کردن، توصیه کردن

در ادامه، کاربر جراند بعد از چندین نمونه از افعال جدول بالا در جمله آورده شده که در آن، افعال جراند پذیر با رنگ سبز و خود جراند با رنگ آبی نشان داده شده است:

They admitted changing the schedule.

اونها تغییر دادن برنامه ریزی رو اقرار و تصدیق کردند.

She avoided looking me in the eye.

او از نگاه کردن در چشم های من خودداری و اجتناب می کرد.

Jack denied knowing about his secret.

جک دونستن درباره رازش رو انکار می کرد.

I recommend practicing gerunds and infinitives.

من تمرین کردن جراند و مصدر رو توصیه می کنم.

Don’t risk losing your job!.

در از دست دادن شغلت ریسک و خطر نکن!

 I suggest reading more English short stories.

من پیشنهاد می کنم داستان های کوتاه انگلیسی بیشتری بخونید.

They may even risk losing their homes.

اونها حتي ممكنه در از دست دادن خانه هايشان ريسك كنند.

I wish you would all quit complaining.

اي كاش شما همه دست از شكايت و غرولند كردن برداريد.

I advise proceeding (moving forward) with caution.

من اقدام همراه با احتیاط را توصیه میکنم.

Lisa doesn’t mind working the night shift.

ليزا به كار كردن در شيفت شب اهميت نميده. (با كار كردن در شيفت شب مشكلي نداره)

⊕حالت دوم: معرفی افعال مصدر پذیر به عنوان مفعول

همانطور که در بالا عنوان شد، بعد از دسته ای از افعال متعدی (مفعول پذیر) در انگلیسی، مفعول همواره بصورت مصدر بکار می رود و استفاده از شکل جراند کاملا نادرست خواهد بود. در جدول زیر تعدادی از این افعال را با ذکر معنی آنها ملاحظه می نمایید:

فعل مصدر پذیر+[infinitive]

جدول نمونه افعال متعدی مصدر پذیر
فعل مصدر پذیر معنی فعل مصدر پذیر معنی
agree موافقت کردن، موافق بودن offer پیشنهاد دادن، ارائه دادن
decide تصمیم گرفتن plan نقشه کشیدن، برنامه ریختن
deserve شایسته بودن، لیاقت داشتن promise قول دادن
expect انتظار داشتن seem یه نظر رسیدن
hope امیدوار بودن wait صبر کردن
learn آموختن، یاد گرفتن want خواستن
need نیاز داشتن  come آمدن، رسیدن

در ادامه، کاربر مصدر بعد از چندین نمونه از افعال جدول بالا در جمله آورده شده که در آن، افعال مصدر پذیر با رنگ سبز و خود مصدر با رنگ آبی نشان داده شده است:

I agreed to go to a party with my friend.

من موافقت کردم که با دوستم به جشن برم.

The president decided not to participate in the discussions.

رئیس جمهور تصمیم گرفت که در بحث ها و مذاکرات شرکت نکنه.

Everyone deserves to be respected.

همه انسان ها شایسته احترام و تکریم شدن هستند.

We were hoping to avoid traffic by leaving early.

ما امیدوار بودیم که با زود ترک کردن از ترافیک دوری کنیم.

We seem to be lost.

ما به نظر میرسه گم شدیم.

He learned not to trust anyone.

او یاد گرفت که به هیچ کس اعتماد نکنه.

I cannot wait to see my family.

من نمی تونم صبر کنم تا خانواده ام رو ببینم.(مشتاق دیدار هستم)

⊕حالت سوم: معرفی افعال جراند و مصدر پذیر به عنوان مفعول با معنی یکسان

دسته ای دیگر از افعال متعدی (مفعول پذیر) نیز وجود دارند که بعد از آنها می تواند هم جراند بکار رود و هم مصدر، به عبارتی دیگر چه جراند بیاد و چه مصدر،هر دو درست بوده و  هیچ تفاوتی در معنی و مفهوم جمله ایجاد نخواهد شد. بنابراین انتخاب جراند و مصدر بعد از این دسته از افعال، کاملا سلیقه ای و بصورت دلخواه انجام می گیرد. در جدول زیر تعدادی از این افعال را با ذکر معنی آنها ملاحظه می نمایید:

فعل مصدر/جراند پذیر+[gerund-infinitive]

جدول نمونه افعال متعدی جراند و مصدر پذیر با معنی یکسان
فعل مصدر/جراند پذیر معنی فعل مصدر/جراند پذیر معنی
start شروع کردن، آغاز کردن begin شروع کردن، آغاز کردن
love دوست داشتن، عشق ورزیدن hate متنفر بودن
prefer ترجیح دادن bother زحمت دادن، مخل آسایش شدن
cease ایستادن، دست کشیدن continue ادامه دادن
intend قصد و خیال داشتن ،خواستن attempt تلاش کردن
can’t bear تحمل نکردن، تاب نداشتن can’t stand تحمل نکردن، تاب نداشتن

در ادامه نمونه هایی از کاربرد افعال مصدر و جراند پذیر در جمله نشان داده شده که در آن افعال مصدر و جراند پذیر با رنگ سبز و خود مصدر و جراند با رنگ آبی نشان داده شده است:

It started raining. It started to rain.

هوا شروع به باریدن کرد./ بارندگی شروع شد.

Merry started reading. Merry started to read.

مری شروع کرد که بخونه.

She began teaching in 1980.She began to teach in 1980.

او در سال 1980 درس دادن و تدریس رو آغاز کرد.

He prefers wearing formal clothes.He prefers to wear formal clothes.

او ترجیح می دهد لباس های رسمی بپوشد.

I continued working after the break.I continued to work after the break.

من بعد از استراحت به کارکردن ادامه دادم.

My friend intends spending the night here.My friend intends to spend the night here.

دوست من قصد داره امشب رو اینجا بگذرونه.

I can’t stand staying here anymore.I can’t stand to stay here anymore.

نمی تونم اینجا موندن رو بیشتر از این تحمل کنم.

⊕حالت چهارم: معرفی افعال جراند و مصدر پذیر به عنوان مفعول با معنی غیر یکسان

دسته ای دیگر از افعال متعدی (مفعول پذیر) نیز وجود دارند که بعد از آنها می تواند هم جراند بکار رود و هم مصدر، اما بر خلاف حالت قبل، با اختلاف در معنی و مفهوم جمله. به عبارتی دیگر چنانچه بعد از این دسته از افعال، جراند بکار رود، یک معنی و مفهوم از جمله استنباط می گردد و وقتی مصدر یکار رود، معنی و مفهوم متفاوت دیگری استنباط می گردد. بنابراین انتخاب جراند یا مصدر کاملا بستگی به نظر و مقصود گوینده خواهد  داشت و نمیتوان مصدر و جراند را بجای هم بکار برد. در جدول زیر تعدادی از این افعال با ذکر معنی همراه با مصدر (معنی که با قرار گرفتن مصدر بعد از آنها تفسیر می شود) و همچنین معنی همراه با جراند (معنی که با قرار گرفتن جراند بعد از آنها تفسیر می شود) معرفی شده است:

فعل مصدر/جراند پذیر+[gerund-infinitive]

جدول نمونه افعال متعدی جراند و مصدر پذیر با معنی غیریکسان
فعل مصدر/جراند پذیر معنی همراه با جراند معنی همراه با مصدر
stop ترک کردن، کنار گذاشتن متوقف شدن، ایستادن
 remember به خاطر داشتن، در خاطر ماندن (عمل گذشته) به یاد آوردن (عمل آینده)
 try امتحان و آزمایش کردن سعی و تلاش کردن
 mean نتیجه دادن قصد داشتن
 regret تاسف خوردن درباره گذشته تاسف خوردن درباره آینده

در ادامه نمونه هایی از کاربرد افعال مصدر و جراند پذیر بعد از این دسته از افعال در جمله نشان داده شده که در آن افعال مصدر و جراند پذیر با رنگ سبز و خود مصدر و جراند با رنگ آبی نشان داده شده است. دقت کنید که وقتی بعد از این افعال جراند و مصدر میاید، معنی جمله چگونه دچار تغییر معنایی و محتوایی می گردد:

He stopped smoking.

او سیگار کشیدن رو ترک کرد.

{یعنی او دیگر هرگز سیگار نمی کشد}

He stopped to smoke.

او ایستاد تا سیگار بکشد.

{یعنی او کاری که داشت انجام میداد را متوقف کرد و سیگار کشید}

I remember watching the match. It was fantastic.

من مسابقه رو به خاطر میارم. معرکه بود.

{یعنی یادآوری یک عملی در گذشته که در خاطره مانده است}

I remembered to watch the match. And so I sat down and switched on the TV.

من مسابقه رو یادم بود. و من نشستم تلویزیون رو روشن کردم.

{یعنی به یاد داشتن و فراموش نکردن عملی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد}

I tried calling him because I needed to test my new mobile phone.

من بهش زنگ زدم چون نیاز داشتم گوشی موبایل جدیدم رو امتحان کنم.

{یعنی با گوشی ام یک امتحان انجام دادم}

I tried to call him because I needed to meet him.

من سعی کردم بهش زنگ بزنم چون باید باهاش ملاقات میکردم.

{یعنی تلاش کردم باهاش ارتباط بگیرم}

We can go to Spain.But it means spending more money.

ما میتونیم به اسپانیا بریم.اما اون به معنی پول بیشتر خرج کردنه.

{یعنی به عواقب و تبعات این کار اشاره می کنیم}

I didn’t mean to hurt you.

نمی خواستم بهت صدمه بزنم.

{یعنی این کار رو به طور عمد انجام ندادم و پيرامون قصد و نيت خود صحبت ميكنيم}

I regret leaving school so young.

من از اینکه مدرسه رو وقتی خیلی کوچیک بودم ترک کردم افسوس میخورم.

{یعنی تاسف از انجام عملی در گذشته}

I regret to inform you that your contract will not be renewed.

متاسفم که اطلاع بدم قرارداد شما تمدید نخواهد شد.

{یعنی تاسف از انجام عملی که در آینده اتفاق خواهد افتاد}

قانون شماره 3⇐بعد از اسم، باید مصدر بکار رود

هنگامی که بعد از اسم (noun) مصدر با to بکار می رود، در واقع نقش صفت (adjective) را برای اسم قبل از خود ایفا مینماید. در مثالهای زیر، اسم ها با رنگ قرمز و مصدر با رنگ آبی نشان داده شده اند. فراموش نشود که استفاده از جراند در این موقعیت کاملا نادرست می باشد:

noun+[infinitive]

I have some jeans to wash.

من چند تا شلوار جین برای شستن دارم.

Jen’s eagerness to learn was very evident.

شوق یادگیری جِن خیلی مشهود و آشکار بود.

We have five questions to answer.

ما پنچ تا سوال برای جواب دادن داریم.

Tara has the ability to succeed.

تارا توانایی موفق شدن را دارد.

Today is the final day to use the discount.

امروز آخرین روز استفاده از این تخفیف میباشد.

There are many opportunities to learn at this company.

فرصت های زیادی برای یادگیری در این شرکت وجود داره.

The team’s desire to win is very strong.

اشتیاق تیم برای برنده شدن خیلی قوی است.

1-What’s your earliest memory?

جدید ترین خاطره ات چیه؟

2-Going out into the backyard of my home in LA and pretending to build a vegetable garden.

رفتن به بیرون داخل حیات پشتی خونه ام تو لس آنجلس و وانمود کردن به ساختن یک باغچه سبزی.

قانون شماره 4⇐بعد از بسیاری از صفات، باید مصدر بکار رود

همانطور که درنوشته اجزای گفتار در انگلیسی عنوان شد، صفت (adjective)، صرفا برای توصیف اسم ها بکار می رود.

مطابق با این ساختار که در پایین آمده، بعد از صفات، مصدر بکار رفته است. در این جملات صفات با رنگ قرمز و مصدر با رنگ آبی نشان داده شده است. در این ساختار، مصدر به عنوان متمم صفت قبل خود بکار می رود:

It is+adjective+[infinitive]

It is not easy to graduate from university.

آسان نیست که از دانشگاه فارغ التحصیل بشی.

It is necessary to speak English to work in a hotel.

لازم و ضروری است که برای کارکردن در یک هتل انگلیسی صحبت کنید.

It is wonderful to have close friends.

خیلی عالیه که دوستان نزدیک داشته باشی.

بنابراین هنگامی که چیزی را با یک صفت توصیف می کنید، شکل مصدری فعل می تواند از آن تبعیت کند. استفاده از جراند در این موقعیت کاملا نادرست می باشد.

نکته: می توانید جملات بالا را بصورتی دیگر که در پایین مشاهده می کنید، نیز بازنویسی کنید، یعنی مصدر را که به عنوان متمم صفت بکار برده شده، تبدیل به فاعل جمله نمایید که در این حالت شکل مصدری فعل باید تبدیل به جراند شود و در غیر اینصورت نادرست می باشد:

Graduating from university is not easy.

فارق التحصیل شدن از دانشگاه آسان نیست.

Speaking English is necessary to work in a hotel.

انگلیسی صحبت کردن برای کارکردن در یک هتل لازم و ضروری است.

Having close friends is wonderful.

داشتن دوستان نزدیک عالی و معرکه هست.

مطابق با ساختارهای  زیر نیز باید همواره بعد از صفت، از مصدر استفاده شود:

too+adjective+[infinitive]

adjective+enough+[infinitive]

This dress is too big to wear.

این پیراهن خیلی بزرگه که (بخوای) بپوشی.

This car is too expensive to buy.

این ماشین خیلی گرونه که (بخوای) بخریش.

My child is not tall enough to ride this bike.

بچه من به اندازه کافی قدش بلند نیست که این دوچرخه رو راه ببره.

The course was detailed enough to widen his knowledge base.

 دوره به اندازه کافی جزئیاتش بتفصیل شرح داده شده که معلومات پایه ای اون رو عمیق تر کنه.

This rule is useful enough to understand the usage of infinitives!

این قانون به اندازه کافی مفید است که کاربرد مصدر رو درک کنید!

در سایر ساختار ها نیز بعد از صفت، مصدر بکار می رود:

I am excited to bring you a new online English lesson.

هیجان زده و خوشحالم که یک درس انگلیسی آنلاین جدید بهتون (آموزش) بدم.

Some farmers were proud to ask for government help.

بعضی کشاورزها مفتخر دعوت برای کمک دولت بودند.

 

قانون شماره 5⇐بعد از مفعول های ارجاع کننده به شخص از مصدر استفاده می گردد

هنگامی که بعد از افعال زیر مفعول های اسمی یا ضمیر مفعولی قرار می گیرند یعنی به عبارتی بعد از مفعول هایی که اسم یا ضمیر بوده و به شخص (انسان) ارجاع دارند، حتما باید مصدر بکار رود. جهت به یاد داشتن این قانون، شما باید افعالی را که یک مفعول و یک مصدر می گیرند مطالعه نمایید:

جدول نمونه افعال تبعیت شونده توسط مفعول شخصی و مصدر
فعل با مفعول و مصدر معنی فعل با مفعول و مصدر معنی
ask خواستن، خواهش کردن remind یادآوری کردن
expect انتظار داشتن require نیاز داشتن، ملزم کردن
hire کرایه کردن، به کار گرفتن teach درس دادن، ياد دادن
invite دعوت کردن tell گفتن، نقل کردن
order دستور دادن warn هشدار دادن
advise نصیحت کردن

همانطور که در مثالهای زیر ملاحظه می کنید، افعال معرفی شده در جدول بالا با رنگ سبز، مفعول های شخصی بصورت ضمیر مفعولی یا اسم با رنگ قرمز و نهایتا مصدر با رنگ آبی نشان داده شده است. به عنوان مثال در جمله اول we فاعل جمله، asked فعل، her شکل مفعولی ضمیر she که بعد از آن مصدر “not to go” بکار رفته است:

We asked her not to go.

ما ازش خواستیم که نره.

I never expected Jennifer to become famous.

من هرگز انتظار نداشتم جنیفر معروف و مشهور بشه.

Did the company hire you just to sit in your office?

آیا شرکت بهت کار داد که فقط تو دفترت بشینی؟

I invited a friend to attend the ceremony.

من یک دوستی رو برای شرکت در مراسم دعوت کردم.

Please remind me to wash the dishes!

لطفا یادم بنداز ظرف ها رو بشورم!

He told me to sell all my shares of stock.

او به من گفت که تمام موجودی سهامم رو بفروشم.

The police officer advised him to leave London.

افسر پلیس به او توصیه کرد که لندن را ترک کند.

I am warning you not to do this!

دارم بهت هشدار میدم این کار رو نکنی!

تذکر:هرگز بعد از مفعول های مستقیم و غیر مستقیم ارجاع دهنده به اشخاص، جراند بکار نمی رود.

نکته: فعلی که جراند پذیر معرفی میشود، ممکن است همواره در همه حالات جراند پذیر نباشد و در عوض بعد از آن مصدر قرار بگیرد. همانطور که در توضیحات و مثالهای بالا عنوان شد، فعلی مانند advise اگر چه به عنوان جراند پذیر معرفی گردیده، اما در موقعیتی که بعد از آن ضمیر مفعولی یا اسم قرار میگیرد مصدر پذیر میشود. در پایین مجددا این دو مثال آورده شده است.فراموش نکنید که him ضمیر مفعولی می باشد که بعد از فعل advise آمده است:

I advise proceeding with caution.

من اقدام همراه با احتیاط را توصیه میکنم.

Police officer advised him to leave London.

افسر پلیس به او توصیه کرد که لندن را ترک کند.

قانون شماره 6⇐بعد از حروف اضافه همواره جراند بکار می رود

همانطور که درنوشته اجزای گفتار در انگلیسی عنوان شد، حرف اضافه (preposition) معمولا قبل از یک اسم یا ضمیر قرار می گیرد و بیانگر زمان، مکان، حالت و ….پیرامون آن اسم یا ضمیر بعد از خود می باشد. در خصوص این قانون باید گفت که حروف اضافه می توانند از هر نوع کلمه، از جمله اسم، ضمیر، فعل، صفت و غیره تبعیت کنند که بعد از یک حرف اضافه، همواره جراند بکار می رود و استفاده از مصدر کاملا نادرست می باشد. در مثالهای زیر، اسم، ضمیر، فعل و صفت بصورت برجسته، حروف اضافه با رنگ قرمز و جراند با رنگ آبی نشان داده شده اند. ملاحظه می کنید که چگونه جراند از حروف اضافه تبعیت می کند و بعد از آنها می آید:

Novels about growing up are popular among teenagers.

رمان ها در باره بزرگ شدن (رشد کردن) بین نوجوانان محبوب هستند.

{حرف اضافه about که از اسم Novels تبعیت میکند}

I have an interest in becoming a painter.

من به نقاش شدن علاقه دارم.

{حرف اضافه in که از اسم interest تبعیت میکند}

I forgive you for not telling the truth.

من تو رو بخاطر نگفتن حقیقت می بخشم.

{حرف اضافه for که از ضمیر مفعولی you تبعیت میکند}

Mike is thinking about trying martial arts.

مایک داره درباره امتحان کردن هنرهای رزمی فکر میکنه.

{حرف اضافه about که از فعل “is thinking” تبعیت میکند}

He looks forward to meeting his cousins.

او چشم انتظار ملاقات کردن پسرخاله هاش هست.

{حرف اضافه to که از فعل “looks forward” تبعیت میکند}

I am wary of going alone.

من مواظب و محتاط تنها رفتن هستم.

{حرف اضافه of که از صفت wary تبعیت میکند}

My mom is scared of flying.

مادر من از پرواز کردن (با هواپیما) می ترسه.

{حرف اضافه of که از صفت scared تبعیت میکند}

استثنا شماره 1 ⇐ تنها افعالی که شکل اسمی آنها به صورت نرمال وجود ندارد باید بعد از حرف اضافه بصورت جراند بکار رود، در غیر اینصورت بکار بردن شکل جراند اشتباه میباشد. به عنوان مثال injection به معنی “تزریق” شکل اسمی فعل inject میباشد که باید بعد از حرف اضافه به عنوان اسم بکار رود و نیازی به شکل جراند آن نیست. به عبارتی دیگر، فعل inject به معنی “تزریق کردن” به صورت نرمال و برطبق قواعد زبان انگلیسی، شکل اسمی خود که همان injection باشد را داراست. همانگونه که در مثال زیر ملاحظه میفرمایید:

This vitamin is sometimes given by injection.

این ویتامین گاهی توسط تزریق داده میشود.

اما هنگامی که بخواهد بعد از اسم injection مفعول قرار بگیرد، باید فرم جراند آن بکار رود که در این حالت همانطور که در نوشته “آشنایی با Verbal در انگلیسی” نیز بدان اشاره شد، جراند در نقش یک فعل مفعول پذیر عمل مینماید. همانگونه که در مثال زیر مشاهده میکنید، مفعول تبعیت کننده جراند injecting با رنگ سبز نشان داده شده است:

He changed the atmosphere by injecting some fun into the meeting.

او فضا رو بواسطه اضافه کردن و تزریق کمی شوخی به جلسه تغییر داد.

استثنا شماره 2 ⇐ همانطور که در مبحث اجزای گفتار در انگلیسی هم عنوان شد، “but” کلمه ایست که دو نیم جمله (clause) داخل یک جمله را به هم وصل می کند که به همین خاطر به آن حرف ربط (conjunction) گفته می شود. همانطور که در مثالهای زیر ملاحظه می نمایید but به عنوان یک ارتباط دهنده، دو نیم جمله را که با رنگ پس زمینه سبز نشان داده شده است، به هم وصل می نماید:

I want to come, but I can’t.

من میخوام بیام، ولی نمی تونم.

It’s an old car, but it’s very reliable.

اون یک ماشین قدیمی است، اما خیلی مطمئن و قابل اطمینان است.

اما با این تفاسیر باید گفت گاهی اوقات این کلمه می تواند همچنین نقش یک حرف اضافه را بازی کند. هنگامی که but به عنوان یک حرف اضافه مورد استفاده قرار می گیرد، در معنی مشابه کلمه except به معنی “به استثنای، مگر اینکه، جز اینکه” معنی می دهد. چنانچه but و except به اینصورت استفاده شوند، باید مصدر بعد از آنها بیاید و از آنها تبعیت نماید. همانگونه که در مثالهای زیر ملاحظه می نمایید but و except در موقعیت حرف اضافه و با رنگ سبز و مصدر با رنگ آبی نشان داده شده است:

I had no choice but to follow her. (I had to follow her.)

من هیچ انتخاب و گزینه دیگه ای نداشتم مگر اینکه همراهش برم.

{یعنی مجبور بودم همراهش برم}

Mary made no stops on the way except to get gas. (Mary only stopped to get gas.)

مِری تو راه توقف نمی کرد مگر برای بنزین زدن.

{یعنی مِری فقط برای بنزین زدن توقف میکرد}

There is nothing left for me to do but to collect my money and go. (I only have to collect my money and go.)

هیچ کاری برای من باقی نمونده که انجام بدم جز پول هام رو جمع کنم و برم.

{یعنی من باید پول هام رو جمع کنم و برم}

ممکن است but و except اغلب اوقات به این شکل استفاده نشوند. در این صورت فقط کافیست قانون استفاده از جراند بعد از حرف اضافه را تبعیت کنید و بیشتر اوقات هم درست خواهد بود. به عبارتی دیگر اگر تشخیص بر این باشد که این دو کلمه در موقعیت حرف اضافه قرار ندارند، بعد از آنها جراند بکار می رود.

 

منبع:

http://www.fluentu.com/blog/english/gerunds-and-infinitives

همچنین این صفحه را ببینید

آشنایی با Gerund و Infinitive در انگلیسی

آشنایی با Gerund و Infinitive در انگلیسی Gerund و Infinitive اسامی ای هستند که از ...

29 نظر

 1. Avatar photo

  سلام ممنون ازبابت اين سايد مفيدوآموزنده….يه سوال داشتم :آيا تمام فعلهاي زبان انگليسي با افزودنingبه اسم تبديل ميشوند ؟يافقط افعال خاصي هستن كه تبديل به جراند ميشوند؟ممنون ميشم جواب بدين

  • Avatar photo

   درود بیژن عزیز

   با سپاس از لطف و توجه شما…در جواب باید گفت که اینطور نیست، یعنی همیشه با اضافه کردن ing به انتهای تمام افعال، اسم بدست نمیاد. به عنوان نمونه، با اضافه کردن ing به انتهای بعضی افعال، به جای اسم، صفت که اصطلاحا به اونها صفت فاعلی (صفتی که توصیف کننده فاعل جمله است) گفته میشود بدست می آید. همانطور که می دانیم، صفت برای توصیف اسم بکار می رود و نمیتواند همانند اسم، نقش های فاعل، مفعول و متمم بپذیرد. فعل های زیر را در نظر بگیرید:

   1-interest: علاقمند کردن ——- > interesting: جالب، دلپسند

   2-bore: خسته و کسل کردن ——- > boring: خسته کننده، کسل کننده

   3-tire: خسته کردن ——- > tiring: خسته کننده

   4-fascinate: مجذوب‌ كردن‌ ،شيدا كردن‌ ——- > fascinating: جذاب، دلربا، دلکش

   بنابراین هرگز نمیشه از این افعال اسم ایجاد کرد.امیدوارم که متوجه شده باشید
   براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم

 2. Avatar photo

  سلام توو تست سخته آدم متوجه بشه که از مصدر استفاده کنه یااسم مصدر
  بیزحمت این مثال رو ببینید
  Please, don’t advise me————– (go) out, if it means————- (go) out alone.
  الان توو این جای خالیها چی باید بنویسم

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   خوب ببینید اگر این پست رو خوب مطالعه کرده باشید، به این موضوع اشاره کرده که استفاده از مصدر یا اسم مصدر به طور کلی از قوانین ثابتی تبعیت میکنه، هر چند که در پاره ای موارد تشخیص کمی سخت میشه..اما با تکرار و تمرین میشه به این موضوع تسلط پیدا کرد..همونطور که در این پست بهش اشاره شد، بعد از افعالی مانند advise باید اسم مصدر بکار رود..اما بعد از افعالی مانند mean اگر اسم مصدر بکار رود به معنی “معنی دادن” و اگر مصدر بکار رود به معنی “منظور و مقصود داشتن” خواهد بود..حال شما باید با توجه به معنی و مفهموم جمله مصدر یا اسم مصدر را تشخیص بدین…که در این جمله باید به عقیده من اسم مصدر باشه، یعنی:

   Please, don’t advise me to go out, if it means going out alone.

   با سپاس و آرزوی موفقیت

   • Avatar photo

    سلام خسته نباشید..تو این سایت خوب،گفتید ک اگ بعد از یک سری افعال مفعول اسمی بیاد باید مثدر باشه،پس چرا نمیگید:
    Please,don’t advise me to go out!!

    • Avatar photo

     درود بر شما…
     در پاسخ به سوال شما باید گفت که یک فعل جراندپذیر که مفعول پذیر هم باشد وقتی بعد از آن ضمیر مفعولی قرار میگیرد باید بصورت مصدر بکار رود..فرمایش شما درسته و من اون رو تو این نوشته ویرایش انجام دادم..به شکلی که هر دو حالت توضیح داده شد..در مورد مثال شما کاملا درست اشاره کردید و شکل صحیح اون رو در این جا قرار میدم..::

     I advise proceeding with caution.

     من اقدام همراه با احتیاط را توصیه میکنم.

     Police officer advised him to leave London.

     افسر پلیس به او توصیه کرد که لندن را ترک کند.

     با سپاس از توجه و تذکر شما…

 3. Avatar photo

  سلام , ممنونم

 4. Avatar photo

  ممنون از این اموزش مفید.قانون شماره شش رو فکر کنم اینطور تکمیل کنیم بهتره بعد از حروف اضافه جراند بکار میره غیر از حرف اضافه toکه بعد از اون شکل ساده بکار میره

  • Avatar photo

   درود فرزاد عزيز
   هميشه بعد از to شكل ساده فعل بكار نميره..چون to‌ اگر به عنوان حرف اضافه درنظر گرفته بشود، بايد بعد از اون جراند بكار برود..همانند مثالي كه در پست آورده شد:

   He looks forward to meeting his cousins.

   او چشم انتظار ملاقات کردن پسرخاله هاش هست.

 5. Avatar photo

  سلام ممنون از سایت خوبتون میشه بگید این دو جمله درست هست یا نه sitting a lot may hurt your bodyو همچنین
  to have a healthier lifestyle is use fulممنون میشم

  • Avatar photo

   درود بر شما
   جمله اول بهتره به اين صورت نوشته بشود:

   sitting for a long time may hurt your body

   جمله دوم هم ميتونه درست باشه، اما بهتره با ing بياد:

   having a healthier lifestyle is useful

 6. Avatar photo

  با سلام و تشکر از مطلب خوبتون
  ممنون میشم به سوال من در مورد این متن پاسخ بدین .
  ? What’s your earliest memory
  .Going out into the backyard of my home in LA and pretending to build a vegetable garden with sticks and rocks
  .I must have been five
  آیا این عبارات جراند هستند؟
  Going out pretending
  آیا این کلمه مصدر هست و آیا مصدر و جراند می توانند در یک جمله کنار هم قرار بگیرند؟
  to build

  • Avatar photo

   درود آرتین عزیز
   عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…
   بله هر دو جراند هستند…بعد از جراند میتواند مصدر قرار بگیرد..چون جراند در واقع به عنوان یک اسم عمل می نماید و همانطور که در توضیحات عنوان شد، بعد از اسم میتواند مصدربیاید. بنابراین جراند به عنوان اسم قبل از مصدر قرار میگیرد…
   امیدوارم توضیحات مناسب باشد..
   با آرزوی کامیابی و پیروزی

  • Avatar photo

   با سلام
   بی نهایت تشکر می کنم از سایت فوق العادتون.خدا خیرتون بدهد.❤❤??
   ببخشین درخواستی ازتون داشتم
   اگر امکانش هست، لطفا توضیح کامل گرامر وجه وصفی
   Participles را بزارید.

   • Avatar photo

    درود آرش عزيز
    با عرض پوزش از دير پاسخ دادن
    در خصوص participles‌ ها يا همون وجوه وصفي در حال حاضر پستي به نام آشنايي با وربال در انگليسي وجود داره وجود داره كه ميتونيد اون رو مطالعه كنيد.به اميد خدا در اين باره مطالب بيشتري داخل سايت قرار خواهم داد..
    با سپاس و آرزوي پيروزي و كاميابي براي شما…

 7. Avatar photo

  سلام
  اسم مصدر بعد از حروف اضافه فاعل میشه یا مفعول ؟
  و تو جمله ی my favorite sport is hiking الان اسم مصدر ینی hiking میشه فاعل یا مفعول؟؟

  • Avatar photo

   درود بر شما
   كلمه hiking در اين جمله چون بعد از يك فعل ربطي يعني is‌ اومده ، نقش متمم جمله رو داره…نه فاعل محسوب ميشه و نه مفعول…
   اگر به توضيحات رجوع كنيد بيشتر متوجه ميشيد..
   با سپاس و آرزوي بهترين ها براي شما..

 8. Avatar photo

  This information is realy useful and helpful.
  Thanks for your attempt.

 9. Avatar photo

  سلام بسیار سپاسگزار م

 10. Avatar photo

  سلام از آموزش کامل و مفیدتون بسیار سپاسگزارم…در صورت امکان در مورد فعل like هم توضیح بفرمایید که در چه مواردی بعد از اون از جراند و چه مواردی از مصدر باto استفاده میشود؟؟

  • Avatar photo

   درود بر شما..
   بعد از like هم ميتونه جراند و هم مصدر با to‌ به كار برود….با اين تفاوت كه هنگامي كه فكر يا احساس ميكنيد كه موضوعي بصورت كلي و جنرال خوب يا بد هست از جراند استفاده ميشود. اما زماني كه درمورد يك موضوع خاص و غير عام بخواهيد صحبت كنيد از مصدر با to استفاده ميكنيد:

   I don’t like talking in public.

   من صحبت كردن در جمع رو دوست ندارم.

   I like to talk to you in private.

   دوست دارم خصوصي با شما صحبت كنم.

 11. Avatar photo

  سلام عزیز..واقعا متشکرم.
  Spending a lot of time to watch
  Spending a lot of time watching
  ممنون میشم بفرمائید کدوم صحیحه

  • Avatar photo

   درود دوست عزیزم..
   از اونجایی که time یک اسم هست، طبق قوانین مربوطه بعد از اسم اگر بخواهد شکل وربال بکار رود باید مصدر با to بکار رود..یعنی to watch صحیح میباشد..
   با سپاس و آرزوی بهترین ها..

 12. Avatar photo

  با سلام و تشکر به خاطر مطالب خوب و جامعی که قرار دادین.یه سوال داشتم؛در این جمله :
  Listen to two students speaking at the classroom
  Speaking; صفت هست یا present participle؟

 13. Avatar photo

  سلام
  خیلیی خیلی ممنون بابت توضیحات جامع و کاملتون

 14. Avatar photo

  سلام و ممنونم بابت مطلب مفیدتون. یک سوال داشتم که چرا توی یه کافه نوشته بود
  Don’t smoking مگر بعد از dont نباید فعل ساده بیاد.

  • Avatar photo

   درود بر شما
   این ساختار اصولا در جملات امری بکار میره و بعد از فعل کمکی هم همانطور که خودتون گفتید باید شکل ساده و پایه ای فعل بیاد…فکر نمی کنم این ساختار درست باشه…اما درستش میتونه بصورت no smoking باشه…
   با آرزوی موفقیت….

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *