صفحه خانگی » آموزش تلفظ در انگلیسی » قوانين تلفظ كلمات در انگليسي
قوانين تلفظ در انگليسي

قوانين تلفظ كلمات در انگليسي

Some Pronunciation Rules for English Words

قوانين تلفظ كلمات در انگليسي

در پست مربوط به آشنایی با علائم فونتیک انگلیسی آشنايي اوليه با تلفظ كلمات در انگليسي داشته ايد.‌ در اين پست ميخواهيم به تعداي از مهم ترين قوانين حاكم بر تلفظ كلمات در انگليسي اشاره داشته باشيم:

• تلفظ حرف Y‌ در انگليسي

حرف y در انگليسي يا بصورت آي كشيده [ai] و يا بصورت اي كوتاه [i:] تلفظ مي شود:

قانون اول: در كلمات يك بخشي (one-syllable) حرف y بصورت “آي كشيده” تلفظ ميشود:

my by fly shy try cry
fry sky

قانون دوم: در كلمات دوبخشي (two-syllable) حرف y بصورت‌ “اي كوتاه” تلفظ ميشود:

party puppy candy bunny funny pony
turkey happy cherry tiny penny city baby

• تلفظ حرف C‌ در انگليسي

حرف c در انگليسي يا با صداي اس [s] و يا با صداي ك [k] تلفظ مي شود:

قانون اول: وقتي حرف c توسط حروف باصداي (vowel) e يا y تبعيت شود با صداي “اس” [s] تلفظ ميشود. در مثال هاي زير، حروف صدادار با زير خط نشان داده شده است:

cent cell cellar center ice

cycle cyclone cypress

قانون دوم: وقتي حرف c توسط حروف‌ باصداي (vowel) o ،a‌ و u تبعيت شود با صداي “ك” [k] تلفظ ميشود. در مثال هاي زير، حروف صدادار با زير خط نشان داده شده است:

can cat cap
country cold
couple computer
cup cut curb 

قانون سوم: وقتي حرف c توسط يك حرف بيصدا (consonant) تبعيت شود با صداي “ك” [k] تلفظ ميشود. در مثال هاي زير، حروف بيصدا با زير خط نشان داده شده است:

cyclone clap crow criminal

• تلفظ حرف G‌ در انگليسي

حرف g در انگليسي يا با صداي “ج” با علامت فونتيكي [ʤ] و يا با صداي “گ” با علامت فونتيكي [g] تلفظ مي شود:

قانون اول: وقتي حرف g توسط حروف باصداي (vowel) o ،i ،e و y تبعيت شود با صداي “ج” [k] تلفظ ميشود. در مثال هاي زير حروف صدادار با زير خط نشان داده شده است:

gem angel gorgeous George danger stranger giant wagogym

قانون دوم: وقتي حرف g توسط حروف صدادار (vowel) a‌ و u تبعيت شود با صداي “گ” [g] تلفظ ميشود. در مثال هاي زير حروف صدادار با زير خط نشان داده شده است:

 gap gas garden gum gun

قانون سوم: در ساير موارد حرف g با صداي “گ” [g] تلفظ ميشود:

 strangle angle jungle

• تلفظ حروف با صدا (vowel letters) در انگليسي

1- تلفظ حرف A

قانون اول: حرف a‌ در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف صدادار e‌ ختم ميشوند، صداي “اِي” ميدهد:

gate take rake base race face wave cage

قانون دوم: حرف a‌ در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف صدادار e‌ ختم نمي شوند، صداي “اَ” ميدهد:

at cat bat hat rat fat sat
ad sad had bad mad
bag wag rag tag
an can fan ran pan
am ram ham jam yam
ap map nap tap

قانون سوم: حرف a‌ در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف بيصداي r‌ ختم ميشوند و يا حرف a توسط حرف r ‌تبعيت شود، صداي “آ كشيده” ميدهد:

car jar tar far harm charm

2- تلفظ حرف I

قانون اول: حرف i‌ در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف صدادار e‌ ختم ميشوند، صداي “آي” ميدهد:

kite bike vine ride dime

قانون دوم: حرف i‌ در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف صدادار e‌ ختم نمي شوند، صداي “اي كوتاه” ميدهد:

pig rig big dig wig
in pin tin bin fin win
 lip rip dip hip tip
it hit sit pit fit kit

3- تلفظ حرف O

قانون اول: حرف o‌ در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف صدادار e‌ ختم ميشوند، صداي “اُ كشيده” ميدهد:

rose hope pole

قانون دوم: حرف o‌ در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف صدادار e‌ ختم نمي شوند، صداي “آ كشيده” ميدهد:

dog log fog jog hog
pop hop top mop
hot got pot not
sob cob mob job

4- تلفظ حرف U

قانون اول: حرف u در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف صدادار e‌ ختم ميشوند،مطابق با انگليسي آمريكايي (US) صداي “او كشيده” و مطابق با انگليسي بريتانيايي (UK) صداي “اي يو” مي دهد.

tune cube cute

استثنا: بعضي كلمات بصورت مشترك در هر دو انگليسي آمريكايي و برتانيايي به صورت “اي يو” تلفظ مي شوند، مانند كلمه cute به صورت /كي يوت/.

قانون دوم: حرف u در كلمات يك بخشي (one-syllable) كه به حرف صدادار e‌ ختم نمي شوند،‌صداي “آ كوتاه” با علامت فونتيكي [^] مي دهد:

nut cut hut rut up cup put cup pup
cub tub cub tub us bus
bun fun sun run
bug tug mug hug

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *