صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی » زمان ها در انگلیسی
آموزش زمان ها در انگلیسی
آموزش زمان ها در انگلیسی

زمان ها در انگلیسی

جهت دریافت فایل پی دی اف (PDF) نوشته زمان ها در انگلیسی ،می توانید  اینجا را کلیک نمایید.

رمز فایل: www.englishnice.com

زمان ها در انگلیسی (Tenses in English)

می توان گفت در زبان انگلیسی رویهمرفته 12 زمان اصلی و همچنین 4 زمان غیراصلی (فرعی) وجود داردکه بر گرفته و مشتق شده از زمان های اصلی بوده و یادگیری آنها همانند زمان های اصلی،از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

item6زمان های اصلی 12 گانه: در مبحث زمان ها در انگلیسی ،مقصود از زمان های اصلی که تعداد آنها در انگلیسی دوازده مورد می باشد،زمان هایی هستند که ساختار تعریف شده و منحصر بفردی دارند و برگرفته یا ترکیبی از زمان های دیگر نیستند.دراین کتاب،این زمان ها بر اساس اهمیت و به نسبت کاربردشان،به ترتیب زیر اولویت بندی ومعرفی شده اند.اگر چه ممکن است درکتب یا منابع آموزشی دیگر، این زمان ها بر اساس ترتیب و اولویت بندی های دیگری آموزش داده شده باشند،مثلا ابتدا کل زمان های حال،سپس زمان های گذشته و نهایتا زمان های آینده،اما بر اساس تجربه و متدهای مختلف آموزشی موجود،این ترتیب یادگیری،بهترین و موثرترین شیوه یادگیری زمان های اصلی محسوب می گردد.

در ضمن در کتاب های آموزش گرامر فارسی،گاها بعضی زمانها با اسم های دیگر که در اصل واژگان عربی هستند، آموزش داده شده اند. از اینرو در هنگام معرفی زمانهای انگلیسی، حتی الامکان سعی شده معادل فارسی زمانها نیز قید گردد.

item6زمان های غیراصلی 4 گانه: در مبحث زمان ها در انگلیسی ،مقصود از زمان های غیراصلی که تعداد آنها در انگلیسی چهار مورد می باشد،زمان هایی هستند که به خودی خود،ساختار تعریف شده و منحصر بفردی ندارند و برگرفته یا ترکیبی از زمان های اصلی می باشند.در ادامه و بعد از معرفی زمان های اصلی،با ساختار تک تک این زمان ها نیز آشنا خواهید شد.ترتیب یادگیری این چهار زمان نیز بهتر است طبق اولویت بندی زیر انجام گیرد:

tenses-english

معرفی زمان های اصلی 12 گانه

 

حال ساده (Simple Present)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان حال ساده:

معادل فارسی: مضارع

زمان حال ساده که در زبان فارسی ،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1-بيان امور روزمره ای که در زندگی به صورت یک روتین، عادت،تکرار و رسم انجام می شوند:

I usually go to school by bus.

من معمولا با اتوبوس به مدرسه می روم.

We get up at 7 a.m every day.

ما هر روز ساعت 7 بیدار می شویم.

He runs every day.

او هر روز مي دَوَد{ورزش می کند}.

Does he smoke? No,he doesn’t.

آیا او سیگارمیکشد؟/آیا او سیگاری است؟نه،نیست.

This room is cleaned every day.

اين اطاق هر روز تميز مي شود.

2-بیان عمل یا حالت و وضعیتی که همیشه یا معمولاً درست و پذیرفته شده است:

Yan comes from Japan./Yan is from Japan.

یان اهل ژاپن است/می باشد.

My father is a dentist.

پدرمن یک دندانپزشک است/می باشد.

They have three children.

آنها 3 تا بچه دارند.

My brother usually does the dishes when my mom is away.

وقتی مامانم بیرونه و خونه نیست،برادرم معمولا ظرف ها رو میشوره.

Jack loves football.

جک عاشق فوتبال است.

3-بيان حقيقتی که برای مدتی (طولانی) دوام داشته باشد:

I work in a shop.

من توی یک مغازه کار می کنم.

She lives in a small cottage.

او در یک کلبه كوچک زندگی می کند.

Susan is on a diet for 3 months.

سوزان 3 ماه است که در رژیم غذایی است/ می باشد.

The earth planet is said to be in danger.

گفته می شود/می گویند که سیاره زمین در خطر است.

4-بيان قوانين طبيعت و یا حقایق علمی كه هميشه ثابت یا تكرارپذير هستند:

The Earth orbits the Sun.

زمین دور خورشید می چرخد.

The sun shines from the east and sets in the west.

خورشید از شرق طلوع می کند و در مغرب غروب می کند.

Some animals migrate in winter.

بعضی از حیوانات در زمستان مهاجرت می کنند.

Dogs bark.

سگ ها واق واق می کنند.

It is believed that horror movies have negative effects on children.

این باور وجود دارد که فیم های ترسناک،تاثیرات منفی روی بچه ها دارد.

5-بيان قصد و برنامه ریزی عملی كه در آینده اتفاق می افتد:مشروط براينكه قيد زمان آينده در جمله ذكر شود دقت کنید که کلمات tomorrow ،tonight ،this morning و next week در واقع قید یا عبارت های زمانی هستند که در زمان آینده بکار می روند که طبق تعریف می توانند بدین منظور در زمان حال ساده نیز مورد استفاده قرار گیرند:

He comes here tomorrow.

او فردا اینجا می آید.

I talk to him tonight.

من امشب با او حرف می زنم.

What time does your plane take off this morning?

امروز صبح چه ساعتی هواپیمای شما پرواز می کند؟

The new supermarket opens next week.

سوپرمارکت جديد هفته بعد باز میشود.

He is taken to hospital tonight.

او امشب به بیمارستان برده می شود.

6-در گزارشات ورزشی،فیلم ها،کتاب داستان ها،نقل قول ها و…:

John passes the ball to Johnny, but Johnny misses it.

جان توپ رو به جانی پاس میده،اما جانی اون رو از دست میده.

She plays her role marvelously.

او نقشش رو بطور شگفت انگیزی خوب بازی میکنه.

Harry potter raises his magic stick.

هری پاتر عصای جادوئیش رو بلند می کنه.

Killing a man really requires a heart of stone.

کشتن یک انسان واقعا قلبی از سنگ می خواهد.

7-اخبار و عناوین روزنامه ها و مجلات:اخبار و عناوین روزنامه ها و مجلات غالبا به زمان حال ساده بیان می شوند،در حالی که خبر یا عنوان مورد نظر،ممکن است در گذشته انجام شده و هم اکنون به پایان رسیده باشد و در واقع باید از زمان گذشته ساده استفاده شود تا زمان حال ساده.طبق مثال های زیر،فرض کنید رئیس جمهور چند روز پیش استعفا داد و در واقع باید به این صورت عنوان می شد”رئیس جمهور آقای هنری جمهور استعفا داد” و یا پلیس اجساد بیشتری را در طی یک حادثه جنایی که هفته پیش اتفاق افتاد پیدا کرد و در واقع باید طبق تعریف قاعدتا به این صورت عنوان می شد:”پلیس اجساد بیشتری را کشف کرد“،اما همانطور که گفته شد،تیترهای خبری معمولا به زبان حال ساده بیان می شود:

President Henry resigns.

رئیس جمهور آقای هنری استفا می دهد.

Police discover more dead bodies.

پلیس اجساد بیشتری را کشف می کند.

Japan’s president takes presidential oath.

رئیس جمهور ژاپن،سوگند ریاست جمهوری یاد می کند.

item6فرمول ساخت زمان حال ساده:

برای ساخت اینگونه جملات، مطابق فرمول زیر، از ساختار فاعل (Subject) به همراه فعل زمان حال ساده (simple present verb) استفاده می شود که در آن فعل جمله نیز باید متناسب با فاعل جمله به درستی صرف شود، یعنی اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد،به آخر فعل،طبق تعریف “s” یا “es” اضافه می شود ولی برای سایر اشخاص، فعل به صورت پایه ای خود و بدون تغییر بکار می رود.به عنوان مثال در جمله اول چون فاعل جمله (He) سوم شخص مفرد می باشد،طبق قاعده، “es” سوم شخص به انتهای فعل اضافه شده است (goes). اما در جمله دوم چون فاعل (They) سوم شخص مفرد نیست،فعل جمله بدون هیچ تغییری ظاهر می گردد:

{فعل زمان حال ساده+فاعل}

He goes to school everyday.

او هر روز به مدرسه می رود.

They go to school everyday.

آنها هر روز به مدرسه می روند.

برای سوالی نمودن جملات زمان حال ساده،از افعال کمکی “do” و “does” در ابتدای جمله و قبل از فاعل استفاده می شود.به طوری که  “Does” برای سوم شخص مفرد و “Do” برای مابقی اشخاص می باشد:

Does he go to school everyday?

آیا او هر روز به مدرسه می رود؟

Do they go to school everyday?

آیا آنها هر روز به مدرسه می روند؟

item4نکته 1:زمانی که از افعال کمکی استفاده می شود،فعل جمله بدون تغییر ظاهر می گردد و “s” یا “es” سوم شخص نمی گیرد.به طور کلی همواره در حضور فعل کمکی،قعل اصلی جمله بدون تغییر و بصورت مصدر(ستون اول) بکار می رود.

item4نکته 2:یرای منفی کردن جملات حال ساده از عبارت “Not” بعد از “Do” و “Does” به صورت کامل “Do not” و “Does not” و خلاصه شده “Don’t” و “Doesn’t” استفاده می شود:

He doesn’t go to school everyday.

او هر روز به مدرسه نمی رود.

They don’t go to school everyday.

آنها هر روز به مدرسه نمی روند.

حال ساده استمراری (Simple Present Continuous)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان حال ساده استمراری:

زمان حال ساده استمراری،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1-بیان عملی که هم ‌اکنون جريان دارد و در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است:

I’m home now and I am watching TV.

من الان خونه ام ودارم تلويزيون تماشا مي كنم/درحال تماشاي تلويزيون هستم.

Michel is speaking French now,but her mother tongue is English.

ميشل الان داره فرانسوی صحبت مي كنه،اما زبان مادری اش انگلیسی است.

The workers are working at the moment.

كارگران در حال حاضر دارند كار مي كنند/مشغول كار كردن هستند.

For God sake,be quiet!The baby is sleeping.

تو رو خدا ساکت باشید،بچه خوابه/در حال خوابیدنه.

The food is being cooked by my roommate.

غذا توسط هم اطاقيم داره پخته ميشه.

2-بيان عمل يا موقعيتی که می تواند در حال حاضر در حال انجام باشد،اما الزاماً درهمین لحظه صحبت کردن (هم اكنون) در حال رخ دادن نباشد:به عنوان مثال،مطابق جمله ‌اول درپائین، گوينده ممکن است در همين لحظه مشغول خواندن کتاب باشد و يا اينکه ممکن است منظورش اين باشد که مدتیست كه مشغول مطالعه یک کتاب هیجان انگیز است،ولی هنوز تمام نشده است يا در جمله  دوم‌ شخص ممكن است همين الان در حال يادگيري زبان عربي باشد و يا اينكه به طور کلی مثلا کلاس زبان می رود و مشغول يادگيري اين زبان است:

I‘m reading an exciting book.

من دارم يك كتاب هيجان انگيز مي خونم.

He is learning Arabic.

اون داره (زبان) عربي ياد مي گيره.

The teams are working on the project.

تيم ها دارند روي پروژه كار مي كنند.

3-بيان انجام عملی که از قبل کاملا برنامه ریزی شده و در آینده ای دور یا نزدیک به طور قطع بوقوع خواهد پیوست:به عنوان مثال از آقای اسمیت درباره قصد و نیت و برنامه ریزی او برای تعیلات کریسمس که پیش روی است،پرسش می شود.او که در شهر نیویورک زندگی می کند،قصد دارد امسال به اتفاق همسر خود،برای تعطیلات کریسمس به شیکاگو نزد پسرش برود و سپس از آنجا برای چند روز به تگزاس رفته تا به دوستان قدیمی خود در آنجا سر بزند و بعد از تعطیلات به خانه برگردد.او برنامه سفر خود را طبق جملات زیر،مطابق ساختار حال ساده استمراری بیان می دارد.دقت کنید که در این مورد ذکر قید زمان آینده یا کلمه یا عبارتی که به آینده اشاره داشته باشد،ضروری می باشد،چون در غیر اینصورت،مفهوم آن مطابق با مورد شماره یک کاربرد زمان حال ساده استمراری،به بيان انجام عملی برمی گردد که هم ‌اکنون در حال انجام است و نه برنامه ریزی درآینده.در مثال آقای اسمیت،خود کلمه کریسمس که در آینده اتفاق می افتد،سیگنال و علامت زمان آینده محسوب می شود:

سوال-> Mr.Smit,what’s your plan for upcoming Christmas?

آقای اسمیت،برنامه شما برای (تعطیلات) کریسمس آینده چیه؟

We are spending Christmas with our son in Chicago.

ما کریسمس رو داریم با پسرمون تو شیکاگو میگذرونیم.

Well,Our son usually spends Christmas with us in New York.But this time we are going there.

خوب،معمولا پسر ما کریسمس رو با ما تو نیویورک میگذرونه،اما این دفعه ما داریم می ریم اونجا.

Then we are taking the train to Texas, We’re staying a few days with friends in there.

بعد با قطار می ریم به تگزاس، ما چند روزی رو داریم با دوستان در اونجا می گذرونیم.

Finally، we are leaving for home at the end of the vacation by flight.

نهایتا در پایان تعطیلات،اونجا رو به مقصد خونه با هواپیما ترک می کنیم.

4-بیان اعمالی که می خواهید همین الان انجام دهید ولی هنوز انجام نداده اید.این حالت معمولا با افعال حرکتی مثل leave،come و go بکار می رود:

I’m tired.I’m going to bed now,Goodnight.

من خسته ام.دارم میرم بخوابم،شب بخیر.

Tina,are you ready yet?Yes,I’m coming.

تینا،آماده هستی؟آره،دارم میام.

Ok I’m done,I’m leaving.

بسیارخوب من کارم تموم شد،دارم میرم/اینجا رو ترک میکنم.

I usually walk home,but it’s raining.so I’m taking a cab.

من معمولا پیاده می رم خونه،اما الان داره بارون می باره.به همین خاطر دارم تاکسی می گیرم.

5-بيان كار يا شرايطی موقتی كه هنوز پایان نیافته و بعدا يا به اتمام مي رسد و يا تغيير مي يابد و فقط برای مدتی ادامه خواهد داشت:

We are studying English these days.

ما اين روزها داريم انگليسي مي خونيم.

I am living in a small flat now,but I’m trying to find a better one.

من الان در يک آپارتمان کوچک زندگی می‌کنم،اما دارم سعی می‌کنم يک بهترش را پيدا کنم.

Liza is studying Physics in college at the moment and will graduate 2 years later.

ليزا در حال حاضر داره تو دانشگاه رشته فيزيك مي خونه و احتمالا 2 سال ديگه فارغ التحصيل بشه.

6-بیان کارهایی که به صورت عادتی تازه درآمده و احتمالاً زیاد دوام نخواهد داشت از زمان حال ساده استمراري استفاده مي كنيم،اما اگر اين كار تبديل به يك روتين و عادت هميشگي شود و مداوم بخواهد انجام شود،همانطور كه آموختيد از زمان حال ساده استفاده ميكنيم:

He is going for a walk everyday.

اون داره هر روز پياده روي ميره. (زمان حال ساده استمراری)

He goes for a walk everyday.

اون هر روز پياده روي ميره. (زمان حال ساده)

item6فرمول ساخت زمان حال ساده استمراری:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی “توبی[to-be] مختص زمان حال” یعنی “are ,is ,am” و فعل اصلی “ing فرم” استفاده می شود و در این حالت فعل کمکی باید متناسب با فاعل جمله به درستی صرف شود.مطابق مثال های زیر:

{فعل ing فرم+فعل کمکی to-be زمان حال+فاعل}

He is going to school.

او دارد به مدرسه می رود.

They are going to school.

آنها دارند به مدرسه می روند.

برای سوالی نمودن جملات زمان حال ساده استمراری،کافیست فقط جای فاعل با فعل کمکی عوض شود.مابقی جمله به صورت قبل بیان می شود:

Is he going to school?

آیا او دارد به مدرسه می رود؟

Are they going to school?

آیا آنها دارند به مدرسه می روند؟

item4نکته: یرای منفی کردن جملات حال ساده استمراری از عبارت “Not” به صورت کامل یا خلاصه شده،بعد از افعال کمکی استفاده می شود:

He is not/isn’t going to school.

او دارد به مدرسه نمی رود./در حال رفتن به مدرسه نیست.

They are not/aren’t going to school.

آنها دارند به مدرسه نمی روند./در حال رفتن به مدرسه نیستند.

گذشته ساده (Simple Past)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان گذشته ساده:

معادل فارسی: ماضی ساده

زمان گذشته ساده،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1-برای بيان عملی که در گذشته اتفاق افتاد و یا حالت و وضعیتی که در گذشته وجود داشت و در زمان مشخص یا نامشخصی در همان گذشته به پايان رسيده باشد:

We met last Friday.

ما جمعه قبل همدیگر را ملاقات کردیم.

He left yesterday.

او دیروز اینجا رو ترک کرد و رفت.

Sam lost his keys last week.

سام کلیدهاش رو هفته قبل گم کرد.

This room was cleaned 2 hours ago.

اين اطاق 2 ساعت پیش تمیز شد.

Your emails were received.

ایمیل های شما رسيدند/دریافت شدند.

2-برای بيان شرايطی که در گذشته به صورت روتین،تکراریا عادت انجام می شده است:دراین مورد،فعل گذشته ساده،غالبا با پیشوند تکرار ساز “می” در فارسی ترجمه می شود.در ضمن قید تکرار زمان هم عمدتا بکار می رود:

When he was a child,they lived in a cottage in the jungle.

وقتی او یک بچه بود،اونها توی یه کلبه تو جنگل زندگی می کردند.

Every day he walked in the park.

هر روز او در پارک قدم می زد.

He played football every Tuesday.

او هر سه شنبه فوتبال بازی می کرد.

3-برای توصیف شرایط و رویدادهایی که در طول دوره ای از زمان در گذشته اتفاق افتاده است:در این حالت طول بازه زمانی با حرف اضافه “for” نشان داده می شود و بیانگر دوره زمانی ای است که در گذشته طی شده است و هیچ ارتباطی به الان ندارد:

I lived in South Africa for five years.

من برای پنج سال آفریقا زندگی کردم.

They waited for half an hour at the airport yesterday.

اونها دیروز برای نیم ساعت تو فرودگاه منتظر بودند.

I studied in New Zealand for two semesters.

من برای دو ترم نیوزلند درس خوندم.

Jennifer walked his dog for one hour.

جنیفر برای یک ساعت سگش رو برد پیاده روی.

item6فرمول ساخت زمان گذشته ساده:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه فعل زمان گذشته (ستون دوم) استفاده می شود.در این حالت فعل جمله برای تمام فاعل ها،یکسان می باشد:

{فعل زمان گذشته [ستون دوم]+فاعل}

He went to school yesterday.

او دیروز به مدرسه رفت.

They went to school yesterday.

آنها دیروز به مدرسه رفتند.

برای سوالی نمودن جملات زمان گذشته ساده،از فعل کمکی “did” در ابتدای جمله و قبل از فاعل استفاده می شود:

Did he go to school yesterday?

آیا او دیروز به مدرسه رفت؟

Did they go to school yesterday?

آیا آنها دیروز به مدرسه رفتند؟

item4نکته 1:زمانی که از افعال کمکی استفاده می شود،فعل جمله بدون تغییر ظاهر می گردد.به طور کلی همواره در حضور فعل کمکی،قعل اصلی جمله بدون تغییر و بصورت مصدر (ستون اول) بکار می رود.

item4نکته 2:یرای منفی کردن جملات گذشته ساده از عبارت “Not” بعد از “Did” به صورت کامل “Did not” و خلاصه شده “Didn’t” استفاده می شود:

He didn’t go to school yesterday.

او دیروز به مدرسه نرفت.

They did not go to school yesterday.

آنها دیروز به مدرسه نرفتند.

گذشته ساده استمراری (Simple Past Continuous)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان گذشته ساده استمراری:

زمان گذشته ساده استمراری،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1-جهت بيان کار یا فعالیتی که قبل از زمان خاصی در گذشته آغاز شده و احتمالاً پس از آن نيز ادامه داشته است وهنوز به پايان نرسيده است:به عنوان مثال،جمله اول نشان می دهد که شخص،در واقع خوردن صبحانه را در یک زمانی قبل از ساعت 8 شروع کرده بود و تا 8 طول کشید و احتمالا تا بعد از آن همچنان ادامه یافته است.به عبارتی در این بازه زمانی مشغول خوردن صبحانه بوده است:

past-continuous-diagram

He was having breakfast at 8:00.

او ساعت 8 داشت صبحانه می‌خورد.

I was reading a book during the flight.

من در طول پرواز (داخل هواپیما) داشتم یه کتاب می خوندم.

When I got up this morning,my roommate was preparing breakfast.

وقتی من امروز صبح بیدار شدم،هم اطاقیم داشت صبحانه رو آماده می کرد.

They were going to the library around 5 pm.

اونها حول و حوش ساعت 5 بعدازظهر داشتند می رفتند کتابخونه.

tip11نکته:همانطور که پیشتر آموختید،زمان گذشته ساده برای بیان اعمال و کارهای کامل و تمام شده در گذشته به کار می رود،برخلاف زمان گذشته ساده استمراری که بیان کننده اعمال کامل نشده و ناتمام در گذشته می باشد.مثال های زیر،زمان گذشته ساده همان مثالهای قسمت قبل می باشند.اگر دقت کنید می بینید که اعمال مربوطه همگی در زمان گذشته،تمام و کامل شده اند.به عنوان مثال در جمله اول ،شخص،ساعت 8 خوردن صبحانه را تمام کرد و این عمل به پایان رسید:

He had breakfast at 8.00 o’clock.

اون ساعت 8 صبحانه ‌خورد.

I read a book during the flight.

من در طول پرواز (داخل هواپیما) یه کتاب رو خوندم.

They went to the library around 5 pm.

اونها حول و حوش ساعت 5 بعد ازظهر رفتند کتابخونه.

2-برای بيان اعمالی که یک پیشرفت‌ آهسته و تدریجی را در زمان گذشته نشان می دهند:

It was getting dark.

هوا داشت تاریک می شد.

The unemployment rate was decreasing last year.

رشد بیکاری پارسال داشت می اومد پائین.

3-برای نشان دادن دو عمل استمراری که در یک زمان در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است: اصولا در این مورد،برای ارتباط دادن دو عمل، از قید while استفاده می شود:

was studying while he was watching TV.

من داشتم مطالعه می کردم در حالی که او داشت تلویزیون تماشا می کرد.

He was driving while they were sleeping.

او داشت رانندگی می کرد در حالی که اونها خواب بودن/ در حال خوابیدن بودند.

4-برای نشان دادن عملی که بین دو برهه از زمان در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است:

Between June of 1960 and  Dec of 1965,he was writing a novel.

بین ژوئن 1960 و دسامبر 1965 او داشت یک رمان می نوشت.(جمله معلوم)

Between June of 1960 and  Dec of 1965,a novel was being written.

بین ژوئن 1960 و دسامبر 1965،یک رمان داشت نوشته می شد/در حال نوشته شدن بود.(جمله مجهول)

item6فرمول ساخت زمان گذشته ساده استمراری:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی “توبی[to-be] مختص زمان گذشته”، یعنی “were,was” و فعل اصلی “ing فرم” استفاده می شود و در این حالت فعل کمکی باید متناسب با فاعل جمله به درستی صرف شود.مطابق مثال های زیر:

{فعل ing فرم+فعل کمکی to-be زمان گذشته+فاعل}

He was going to school.

او داشت به مدرسه می رود.

They were going to school.

آنها داشتند به مدرسه می رفتند.

برای سوالی نمودن جملات زمان گذشته ساده استمراری،کافیست فقط جای فاعل با فعل کمکی عوض شود.مابقی جمله به صورت قبل بیان می شود:

Was he going to school?

آیا او داشت به مدرسه می رفت؟

Were they going to school?

آیا آنها داشتند به مدرسه می رفتند؟

item4نکته:یرای منفی کردن جملات گذشته ساده استمراری از عبارت “Not” به صورت کامل یا خلاصه شده،بعد از افعال کمکی استفاده می شود:

He was not/wasn’t going to school.

او داشت به مدرسه نمی رفت./در حال رفتن به مدرسه نبود.

They were not/weren’t going to school.

آنها داشتند به مدرسه نمی رفتند./در حال رفتن به مدرسه نبودند.

آینده ساده (Simple Future)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان آینده ساده:

معادل فارسی: مُستقبَل

زمان آینده ساده،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1-براي بيان يك حقيقت يا امر مسلم در آينده و يا عملی که بصورت عادت و روتين درآینده صورت می گیرد:

The sun will rise at 7 am tomorrow.

آفتاب فردا ساعت 7 صبح طلوع ميكند.

Spring will come again.

بهار دوباره مي آيد.

I’ll  probably fail the quiz.

احتمالا درامتحان رد می شوم.

He will be late like always.

او مثل هميشه دير مي آيد/دير خواهد آمد.

2-درروزنامه ها و اخباربرای اعلان و آگاهی ازطرح های آینده{مقصود از طرح های آینده،برنامه هایی است که در آینده به وقوع می پیوندد و هنوز محقق نشده اند}:

The transportation minister will open the new heliport tomorrow.

وزیر راه و ترابریی،فردا فرودگاه جدید هلیکوپتر را افتتاح خواهد کرد.

Japan’s president will take presidential oath next Saturday.

رئیس جمهور ژاپن،شنبه آینده،سوگند ریاست جمهوری یاد می کند.

3-برای اتخاذ تصمیم سریع و آنی (از قبل برنامه ریزی نشده)كه دقيقا درهمان لحظه صحبت توسط شخص انجام مي شود(instant decisions): دقت كنيد كه براي تصميم گيري كلي (از پيش تعيين شده) نبايد از آينده ساده استفاده شود.به اين منظور بايد از ساختار”to be going to”كه بعدا در بخش هاي بعدي، توضيح داده مي شود،استفاده نمود:

I can’t see any taxis,so I will walk.

من هیچ تاکسی ای نمی بینم،پس پیاده میرم.

We don’t have enough time,probably will have a fast food

ما به اندازه كافي وقت نداريم،احتمالا غذای آماده می خوریم.

Oh,It started to rain,I won’t stay long.

وای بارون گرفت،من براي مدت زمان زیادي نمی مونم.

We will see what we can do to help you.

باید در آینده ببینیم چکار می تونیم بکنیم تا به شما کمک کنیم.

4-براي بيان تصميم به انجام یک عملی به صورت داوطلبانه و درخواست نشده از دیگران،كه البته آن هم به صورت سريع و آني (از قبل برنامه ريزي نشده) انجام مي شود(Voluntary Action):

A-We are really hungry

A-ما واقعا گرسنه ایم.

B-I will make some sandwiches

B-من چند تا ساندویچ درست می کنم.

A-I’m so tired.I’m about to fall asleep.

A-من خیلی خسته ام.داره خوابم میبره.

B-I’ll get you some coffee.

B-من برای شما یک کم قهوه می آورم.

A-I’m cold.

A-من سردمه.

B-I will close the window

B-من پنجره رو مي بندم.

A-The phone is ringing

A-تلفن داره زنگ می زنه.

B-I‘ll get it

B-من برش می دارم.

5-برای بیان يك تفکر، ایده و نظر درباره عملی که در آینده با احتمال زیاد اتفاق می افتد:اینگونه جملات غالبا با افعالی مانند “believe”،”think”،”hope” و غیره همراه می باشد:

I hope you will succeed very soon.

امیدوارم خیلی زود موفق شوید.

Do you think we’ll win the match?

آیا تو فکر میکنی که ما مسابقه رو میبریم؟

We believe that they will not draw any conclusion.

ما براین باوریم که اونها به هیچ نتیجه گیری نمی رسند.

I am sure that he will come back.

من مطمئنم که او برمی گردد.

I don’t think I‘ll buy that car.

من فکر نمی کنم اون ماشین رو بخرم.

I think two presidents will meet soon.

من فکر میکنم دو رئیس جمهورهمدیگر رو به زودی ملاقات می کنند.

6-برای قول دان و بیان عهد و پیمان انجام کاری در آینده (promise):

I will call you when I arrive.

وقتی رسیدم،بهت زنگ میزنم.

I promise I will not tell him about the surprise party.

من قول میدم که درباره جشن غافلگیری به او نگویم.

Will you marry me?

با من ازدواج می کنی؟{این قول رو به من میدی؟}

I’ll help you with your homework after class.

بعد از اتمام کلاس در انجام تکالیف کمکت میکنم/خواهم کرد.

Don’t worry, I’ll be careful.

نگران نباش،من مواظبم/قول میدم مواظب باشم.

7-برای بیان پیشنهاد و ارائه یک ایده يا عمل كه بعدا انجام خواهد شد(Suggestion and offer):

I will send you the information when I get it.

من اطلاعات رو برای شما میفرستم هر موقع اون رو بگیرم.

I’ll translate the email,so Mr.Smith can read it.

من ایمیل رو ترجمه می کنم،بنابراین آقای اسمیت می تونه اون رو بخونه.

I will make you a sandwich.

من برایتان یک ساندویچ درست می کنم.

I will not do your homework for you.

من تکلیف تو رو برات انجام نمیدم/نخواهم داد.

8-برای بیان درخواست و خواهش(Request):

Will you help me move this heavy table?

میشه (خواهش کنم) به من کمک کنی این میز سنگین رو جابجا کنم؟

Will you make dinner?

میشه شام درست کنی؟/شام درست ميكني؟

Will you wash the glasses?

میشه لیوان ها رو بشوری؟/ليوان ها رو مي شوري؟

Will you show me where the library is?

بهم نشون ميدي كتابخونه كجاست؟/میشه لطف کنی به من نشون بدی کتابخونه کجاست؟

Will you visit me when you come next week?

میشه هفته آینده که اومدید لطف کنید یه سر به من بزند؟

9-برای بیان کارهای برنامه ریزی شده از قبل که توسط دیگران انجام شده (نه به طور شخصی توسط گوینده) ودر آینده اتفاق می افتد:به زبانی ساده تر،زماني كه بخواهيم در مورد موقعیت هایی مانند زمان بندي حرکت وسايل نقليه عمومي يا زمان بندي پخش برنامه هاي سينماها يا مواردي از اين قبيل صحبت كنم،از آینده ساده استفاده می کنیم (scheduled actions in future):

The concert will begin at 8 o’clock.

کنسرت راس ساعت 8 شروع می شود/خواهد شد.

When will the train leave?

قطار ساعت چند حرکت خواهد کرد؟

My train will leave at 11:30,So I need to be at the station by 11:15.

قطار من ساعت 11:30 حرکت می کند،بنابراین من باید حول و حوش 11:15 تو ایستگاه باشم.

The match will be held in Paris.

مسابقه در شهر پاریس برگزار می شود.

What time will the supermarket open?

سوپرمارکت چه ساعتی باز می شود؟

10-برای بیان پیشگویی و پيش بيني عمل یا وضعیتی در آینده (general prediction):در این حالت هیچ گونه فکر و نظر محکم و قاطعی قبل از بیان صحبت وجود ندارد.همه چیز برگرفته از فکر،حدس و گمان گوینده می باشد:

It will rain tomorrow.

فردا احتمالا بارون می باره.

The year 2222 will be a very strange and odd year.

سال 2222 سال عجیب و غریبی خواهد بود.

John Smith will be the next President.

جان اسمیت احتمالا رئیس جمهور آینده خواهد بود.

Which team do you think will win the world cup?

فکر می کنی کدوم تیم (احتمالا) جام جهانی رو برنده میشه؟

Liza will not graduate 2 years later.

ليزا (احتمالا) 2 سال دیگه فارغ التحصیل نمی شود.

item6فرمول ساخت زمان آینده ساده:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه فعل کمکی مودال will و نهایتا شکل پایه ای فعل اصلی (base form verb) استفاده می شود:

{شکل پایه ای فعل+will+فاعل}

He will go to school tomorrow.

او فردا به مدرسه می رود.

They will go to school tomorrow.

آنها فردا به مدرسه می روند.

برای سوالی نمودن جملات زمان آینده ساده،کافیست جای فعل کمکی مودال “will” با “فاعل” عوض شود:

Will he go to school tomorrow?

آیا او فردا به مدرسه می رود؟

Will they go to school tomorrow?

آیا آنها فردا به مدرسه می روند؟

item4نکته 1:بعد از فعل کمکی مودال “will” ،فعل اصلی بدون تغییر ظاهر می گردد یعنی متناسب با نوع فاعل از لحاظ اول شخص،دوم شخص یا غیره، تغییری در آن صورت نخواهد گرفت.

item4نکته 2:یرای منفی کردن جملات زمان آینده ساده،از عبارت “Not” بعد از “will” به صورت کامل “will not” و خلاصه شده “won’t” استفاده می شود:

He will not go go to school tomorrow.

او فردا به مدرسه نمی رود.

They won’t go go to school tomorrow.

آنها فردا به مدرسه نمی روند.

آینده ساده استمراری (Simple Future Continuous)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان آینده ساده استمراری:

زمان آینده ساده استمراری،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1-از این زمان جهت توصیف عملی استفاده می شود که در یک بازه زمانی يا نقطه زماني (at a given time) خاصی در آینده در حال‌ انجام بوده و نهايتا به اتمام مي رسد.به عبارتي ديگر،عمل مورد نظر در آينده آغاز شده و به سمت آيندۀ دورتر پيش رفته و سپس متوقف مي شود:دقت كنيد كه اگر عمل مورد نظر،قرار است اتفاق بیافتد،می توان بازه يا نقطه زمان را مشخص نمود:

We will be playing football at 2 pm tomorrow.

فردا ساعت 2 عصر ما داريم فوتبال بازي ميكنيم/مشغول فوتبال بازي كردن خواهيم بود.

We will be flying over the Atlantic Ocean for three hours.

ما براي 3 ساعت داريم روي اقيانوس آتلانتيك پرواز مي كنيم.(در آینده)

They’ll be shopping all afternoon.

اونها كل بعداز ظهر دارن خريد مي كنند.

I shall be waiting for you tomorrow.

فردا منتظرتم/منتظرت خواهم بود.

After the  meal,we shall be having coffee.

بعد از غذا ما داريم قهوه مي خوريم.

2-برای بيان پیشگوئی ها و پيش بيني ها و همچنین بیان رویه های مورد انتظار و تحقق یافتنی در آينده:

In 2050,people will be living on the planet Mars.

در سال 2050 (به احتمال زياد) مردم دارند در سياره مريخ زندگي ميكنند.

Next year today I will be studying in Oxford university.

سال ديگه(احتمال زياد) همين روز من دارم تو دانشگاه آكسفورد درس ميخونم.

By 2030,most people in Africa will be living in urban areas.

حول و حوش سال 2030،بیشتر مردم تو آفریقا دارن تو مناطق شهری زندگی می کنند.

This time tomorrow I’ll be having dinner at one of the New York’s finest restaurants.

فردا همین موقع،من دارم شام رو تو یکی از بهترین رستوران های نیو یورک می خورم.

This time next week we’ll be on holiday.we’ll be lying on the beach or swimming in the sea.

هفته بعد اين ساعت(موقع) ما تو تعطيلات هستيم(خواهيم بود).ما داريم رو ساحل دراز مي كشيم يا داريم تو دريا شنا ميكنيم.

3-گاهی اوقات ما از این زمان استفاده می کنیم تا درباره چیزهایی که انتظار داریم طبق روتین و روال همیشگی وبه صورت نرمال و قطعی اتفاق بیافتد،صحبت کنیم:

Jim is my co-worker,I will be seeing him at the office tomorrow.

جیم همکار من هست.من دارم اون روفردا تواداره میبینم.{یعنی او جیم را برحسب همکار بودن تقریبا هر روز می بیند،ونه از روی برنامه ریزی و هماهنگی قبلی}

Will you be seeing Jim tomorrow?

آیا شما احتمالا فردا دارین جیم را می بینید؟{یعنی طبق روال فردا هم ایشون رو می بینید؟}

We will be meeting Mike at the festival this weekend.

ما داریم مایک رو تو فستیوال این هفته ملاقات میکنیم.{مثلا می توان گفت که آنها همیشه مایک را در این فستیوال ملاقات می کنند}

4-براي بيان كاري كه در طول زمان خاصي در آينده،مدتي ادامه داشته باشد,دقت شود كه بازه زماني در اين حالت بايد عنوان گردد:

He will be preparing his lessons all next month.

او تمام طول ماه آينده مشغول آماده كردن درسهايش خواهد بود.

They will be working full time three next weeks.

اونها دارن سه هفته آينده رو به صورت تمام وقت كار مي كنند.

5-براي بيان عملی كه به صورت مستمر در زمان های مختلف و نامشخص درآینده اتفاق خواهد افتاد:

Listen up,I’ll be giving surprise quizzes from time to time in the class.

همه با دقت گوش كنيد،من دراين كلاس به صورت اتفاقي و اعلام نشده كوايزهاي غافلگيرانه مي گيرم.

Don’t worry,Mike will sometime be visiting us when you are away.

نگران نباش،زماني كه شما نيستي مايك گاهگاهي به ما سر ميزنه/سر خواهد زد.

6-براي بيان عملی كه به صورت مستمر در يك زمان نامشخص و نامعلوم درآینده اتفاق بيافتد:

I feel that I will be hearing from her soon.

من فكر ميكنم به زودي دارم ازش خبرهاي ميگيرم/در موردش خبردار ميشم.

She will be delivering a speech to people.

اون داره (در آينده) يك سخنراني براي مردم انجام ميده.

7-گاهی اوقات از این ساختار،برای بیان پرسش مودبانه و غیرمستقیم جهت آگاهی از قصد ونیت دیگران استفاده می شود:درواقع همانطور که گفته شد،دراین حالت،شما سوال خود را کاملا مودبانه(politely) وغیرمستقیم(indirectly) بیان می دارید،به طوری که برای شخص مقابل،سوء تفاهم بوجود نیاید و یا بی ادبی تلقی نگردد.

Will you be taking your car to the meeting?yes,I can give you a lift if you’d like.

آیا شما دارین ماشینتون رو برای (اومدن به) جلسه می آورید؟بله، من می تونم شما رو سوار کنم اگر خواستید.

Will you be using your bicycle this evening?no,you can take it.

آیا از دوچرخه ات (احتمالا) داری امروز غروب استفاده می کنی؟نه،می تونی اون رو بر داری.

Will you be coming with me to the concert tonight?

آیا شما قصد دارید امشب با من به کنسرت بیایید؟

Will they be needing their camera tomorrow or I can borrow it?

آیا اونها فردا به دوربینشون نیاز دارند یا اینکه من میتونم اون رو قرض بگیرم؟

Will you be seeing him tomorrow?

آیا شما (احتمالا) فردا دارید او رو می بینید؟

8-زمانی که بخواهیم درباره یک عمل مستمری که در لحظه حال یا پیرامون آن شروع شده و برای دوره ای از زمان،یعنی از همین زمان حالا تا آینده معيني ادامه داشته باشد و سپس متوقف گردد،از این زمان استفاده می شود:در این مورد گاها از کلمه”until” با تلفظ فارسی”آنتیل” و به معنی “تا،تا اینکه،تا وقتیکه” استفاده می شود:

They‘ll be studying until 5 o’clock.

اونها دارند تا ساعت 5 درس می خونن.

She‘ll be playing tennis until she gets tired.

اون داره تنیس بازی میکنه تا زمانی که خسته بشه.

I won’t be waiting until you arrive.

من منتظر نمی مونم تا شما برسید.

Susan will be waiting for the bus 10 more minutes.

سوزان 10 دقیقه بیشتر داره برای اتوبوس منتظر می مونه.

9-برای بیان عملی که ما اعتقاد داریم یا حدس می زنیم که در لحظه صحبت (همین الان) در حال اتفاق افتادن باشد:در این مورد،حضور فعل مودال will یا shall علامت یا نشانه ای برای بیان حدس و احتمال می باشد:

Don’t call him now,he will be doing his homework.

بهش زنگ نزن، او احتمالا داره تکالیفش رو انجام میده.{یعنی من حدس می زنم که او الان در حال انجام تکالیفش است}

I don’t want to disturb them.I’m sure they’ll be cleaning their house at the moment.

من نمیخوام مزاحمشون بشم.من مطمئنم که اونها الان دارن خونه شون رو تمیز می کنند.{یعنی من بر این باور هستم}

My mother will be working now.

مادرم الان احتمالا باید سر کار باشه.{یعنی من حدس می زنم که مادرم الان در حال کار کردن باشه،اما کاملا مطمئن نیستم}

item6فرمول ساخت زمان آینده ساده استمراری:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی مودال “will” یا “shall” به همراه فعل کمکی توبی “be” ونهایتا فعل اصلی ing فرم استفاده می شود:

{فعل ing فرم+will/shall+be+فاعل}

He will be going to school next year.

او سال دیگه داره میره مدرسه.

They will be going to school next year.

اونها سال دیگه دارن میرن مدرسه.

برای سوالی نمودن جملات زمان آینده ساده استمراری،کافیست فقط جای فاعل با فعل کمکی مودال “will” یا “shall” عوض شود.مابقی جمله به صورت قبل بیان می شود:

Will he be going to school next year?

آیا او سال دیگه داره میره مدرسه؟

Will they be going to school next year?

آیا اونها سال دیگه دارن میرن مدرسه؟

item4نکته1:یرای منفی کردن جملات آینده ساده استمراری،از عبارت “Not” بعد از افعال کمکی مودال “will” و “shall” به صورت کامل “will not” و “shall not” یا خلاصه شده “won’t” و “shan’t”استفاده می شود:

He will/shall not be going to school next year.

او سال دیگه داره نمیره مدرسه./در حال رفتن به مدرسه نخواهد بود.

They won’t/shan’t be going to school next year.

اونها سال دیگه دارن نمیرن مدرسه./در حال رفتن به مدرسه نخواهند بود.

item4نکته2:اگر مقصود شما از بکار بردن زمان آینده ساده استمراری،بیان احتمالات و حدس و گمان باشد،می توانید به جای افعال مودال “will” و “shall” از افعال مودال جایگزین که عمدتا بیانگر احتمالات هستند استفاده کنید.این افعال عبارتند از “may” ، “might” و “could”.

 

حال کامل ساده (Present Perfect Simple)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان حال کامل ساده:

معادل فارسی: ماضی نقلی

زمان حال کامل ساده،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1-بيان عملی که در گذشته آغاز شده و تا زمان حال و یا در بعضی موقعیت ها،تا آینده نیز ادامه پیدا مي كند (Unfinished Actions):

I have studied English since 1990.

من از سال 1990 به مطالعه انگليسی پرداخته‌ام/انگلیسی خوندم.

She has lived in Tehran for 10 years.

او به مدت 10 سال در تهران زندگی کرده است.

I have worked here since June.

من از ماه ژوئن اینجا کار کردم/کرده ام.

We have lived in Canada since 1986.

ما از سال 1986 تو کانادا زندگی کرده ایم.

He’s been ill for 2 days.

او برای 2 روز مریض بود/بوده است.

The dead bodies have been kept for 2 days.

اجساد مردگان براي 2 روز نگه داشته شده اند.

2-بيان عملی که در گذشته آغاز شده و اخیرا به پایان رسیده و کامل شده است (Completed Actions):

The ambulance has arrived.

آمبولانس همین الان رسید/رسیده.

Susan has finished his homework.

سوزان تكاليفش را تمام كرد/کرده است.

We have had a sandwich already.

ما قبلا یک ساندویچ خوردیم/خورده ایم.

They have just played handball.

اونها همین الان هندبال بازی کردند/کرده اند.

I bet that Andy has changed the password by now.

من شرط می بندم که اندی تا الان رمز را عوض کرده است.

3-بيان عمل ناتمامی که در گذشته آغاز شده و هنوز بر خلاف انتظار ما به پایان نرسیده باشد (Uncompleted action):

He still hasn’t done the dishes..

او هنوز ظرف ها را نشسته است.

I still haven’t finished my homework.

من هنوز تکاليفم را تمام نکرده‌ام.

Bill has still not arrived.

بیل هنوز نرسيده است.

The rain hasn’t stopped.

باران (هنوز) قطع نشده است.

I haven’t bought the wine yet.

من هنوز شراب رو نخريده ام.

4-بيان تجربیات گذشته (Past experience):

I have been to France.

من در فرانسه بوده ام/تجربه داشتم.

Have you ever been to England?Yes,I have.

آیا هرگز در انگلستان بوده اید؟بله،بوده ام.

No,I’ve never been to England.

من هرگز در انگلستان نبوده ام.

He has lived in Bangkok.

او در بانکوک زندگی کرده است.

Have you ever eaten caviar?No,I haven’t.

آیا هرگز/اصلا خاویار خورده اید؟نه نخورده ام.

I haven’t lived in Paris yet.

من هنوز در پاریس زندگی نکردم/نکرده ام.{این تجربه رو نداشتم}

5-به منظور معرفی و بیان دستاورها و موفقيت هاي اشخاص و انسان ها (accomplishments):

Man has walked on the Moon.

انسان روي كره ماه قدم گذاشته است.

Scientists have split the atom.

دانشمندان هسته اتم را شكافته اند.

Doctors have cured many deadly diseases.

پزشكان بسياري از بيماری هاي مهلك و كشنده را درمان كرده اند.

Our son has learned how to read and write.

پسر ما خواندن و نوشتن را ياد گرفته است.

My father is a writer.He has written many books.

پدر من یک نویسنده است.او کتاب های زیادی نوشته است.

6-بیان تغییرات يا ارائه اطلاعات جديد که در طول بازه زمانی اتفاق افتاده است (Change over time):

The police have arrested the killer.

پليس قاتل را دستگير كرده است.{يعني تا ديروز قاتل آزاد بود،الان در زندان است.}

Has the price gone up?

آيا قميت بالا رفته است؟{يعني تا چند وقت پيش قيمت پايين بود،الان قيمت بالاست.}

The bill has been paid by Julia.

صورتحساب توسط جوليا پرداخت شده است.

The lion has been killed by the hunter.

شير توسط شكارچي كشته شده است.

7-بیان عملي كه در گذشته چندين بار رخ داده است (Recurrence over time):

I have been to France three times.

من سه بار فرانسه بوده ام.

The army has attacked that city five times.

ارتش به آن شهر پنج بار حمله كرده است.

I have had four quizzes and five tests so far this semester.

من اين ترم تا الان چهار تا كوايز و پنج تا امتحان داشته ام.

This is the third time I’ve written to you.

این بار سومیه که من برای شما نامه نوشته ام/می نویسم.

He’s written a lot of short stories.

او داستانهای کوتاه زيادی نوشته است.{او در این زمینه تجربیات زیادی داشته است.}

item6فرمول ساخت زمان حال کامل ساده:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی have یا has و سپس ستون سوم فعل اصلی (P.P) بکار می رود:

{ستون سوم فعل اصلی+have/has+فاعل}

He has gone to school at the moment.

او الان به مدرسه رفت/رفته است.

They have gone to school at the moment.

آنها الان به مدرسه رفتند/رفته اند.

برای سوالی نمودن جملات زمان حال کامل ساده،کافیست جای افعال کمکی have و has با فاعل عوض شود:

Has he gone to school at the moment?

آیا او الان به مدرسه رفت/رفته است؟

Have they gone to school at the moment?

آیا آنها الان به مدرسه رفتند/رفته اند؟

 item4نکته1 فعل کمکی has همواره با فاعل های سوم شخص مفرد و have با فاعل های غیر سوم شخص مفرد بکار می رود.

 item4نکته 2 برای منفی کردن جملات زمان حال کامل ساده،از عبارت “Not” بعد از افعال کمکی have و has به صورت کامل “have not” و “has not” و خلاصه شده “haven’t” و “hasn’t” استفاده می شود:

He has not/hasn’t gone to school at the moment.

او الان به مدرسه نرفت/نرفته است.

They have not/haven’t gone to school at the moment.

آنها الان به مدرسه نرفتند/نرفته اند.

item4نکته 3 در زمان حال کامل ساده،معمولا از دو عبارت زماني for و since ‌جهت بيان بازه زمانی استفاده مي شود.عبارت for‌ طول بازه زمانی انجام فعل را به طور مشخص نشان می دهد،در حالی که since مبدا بازه زمانی انجام فعل را تا هم اکنون بیان می دارد.همانطور که در زیر ملاحظه می نمایید:

Julia has lived in Canada for 10 years.

جولیا برای ده سال کانادا زندگی کرده است.

Julia has lived in Canada since 1986.

جولیا از سال 1986 کانادا زندگی کرده است.

حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان حال کامل استمراری:

زمان حال كامل استمراری،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيرد و عملا از لحاظ مفهوم و یادگیری،نسبت به زمان حال کامل ساده،آسانتر می باشد.در اینجا به مهم ترین موارد کاربرد آن اشاره شده است:

1-برای بيان عمل یا وضعیتی که در گذشته آغاز شده و نسبت به زمان حال بصورت پیوسته و ناتمام در حال انجام بوده و همچنان ادامه می یابد (Unfinished Actions):

She has been living in Tehran for 10 years.

او به مدت 10 سال است كه دارد در تهران زندگی مي كند.{الان نیز همچنان در تهران زندگی می کند}

I have been studying English since 1990.

من از سال 1990 دارم انگلیسی مي خونم.{الان نیز همچنان دارم انگلیسی می خونم}

They have been working here since June.

اونها از ماه ژوئن دارند اينجا کار می کنند.{الان نیز همچنان مشغولند}

Jack has been walking in the street for three hours.

جک برای 3 ساعت است که در خیابان مشغول قدم زدن است.{الان نیز همچنان دارد قدم می زند}

We haven’t been playing football.

ما (مدت هاست) كه فوتبال بازي نمي كنيم/مشغول فوتبال بازی کردن نیستیم.{الان نیز بازی نمی کنیم}

2برای بيان عمل یا وضعیت پیوسته ای که در گذشته آغاز شد و همین الان یا به تازگی،تمام ومتوقف شده و خاتمه یافته است (Finished Actions):

I’m tired [now] because I’ve been running.

من خسته ام چون تا همين الان در حال دويدن بوده ام/داشتم مي دويدم.

You seem to be tired,[now]Why?I’ve been working all day long.

تو خسته به نظر مي رسي،چرا؟ من كل روز در حال كار كردن بودم/كل روز رو تا الان داشتم كار مي كردم.

You don’t understand the lesson,because you haven’t been listening to your teacher.

تو الان درس رو متوجه نميشي،چون به معلمت گوش نكرده ای.

You’re red in the face [now].Have you been running?

تو صورتت قرمزه. آيا داشتي (تا همين الان) مي دويدي/در حال دويدن بودي؟

It has been snowing all day,and the streets are too wet to go out now.

كل روز برف در حال باريدن بوده است،و خيابان ها خيلي خيس هستند كه الان بخوای بري بيرون.

item6فرمول ساخت زمان حال کامل استمراری:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی have یا has سپس فعل کمکی توبی been و نهایتا فعل ing فرم بکار می رود:

{فعل ing فرم+have/has+been+فاعل}

He has been going to school for 3 years.

او برای سه ساله که داره میره مدرسه.

They have been going to school for 3 years.

اونها برای سه ساله که دارن میرن مدرسه.

برای سوالی نمودن جملات زمان حال کامل استمراری،کافیست جای افعال کمکی have و has با فاعل عوض شود:

Has he been going to school for 3 years?

آیا او برای سه ساله که داره میره مدرسه؟

Have they been going to school for 3 years?

آیا اونها برای سه ساله که دارن میرن مدرسه؟

item4نکته 1:فعل کمکی has همواره با افعال سوم شخص مفرد و have با افعال غیر سوم شخص مفرد بکار می رود.

item4نکته 2:برای منفی کردن جملات زمان حال کامل ساده،از عبارت “Not” بعد از افعال کمکی have و has به صورت کامل “have not” و “has not” و خلاصه شده “haven’t” و “hasn’t” استفاده می شود:

He has not/hasn’t been going to school for 3 years.

او برای سه سال نیست که داره میره مدرسه.

They have not/haven’t been going to school for 3 years.

اونها برای سه سال نیست که دارن میرن مدرسه.

item4نکته 3:در زمان حال کامل استمراری،همانند زمان حال کامل ساده،غالبا از دو عبارت زماني for و since ‌جهت بيان بازه زمانی استفاده مي شود.عبارت for‌ طول بازه زمانی انجام فعل را به طور مشخص نشان می دهد،در حالی که since مبدا بازه زمانی انجام فعل را تا هم اکنون بیان می دارد.همانطور که در زیر ملاحظه می نمایید:

Julia has been living in Canada for 10 years.

جولیا برای ده ساله که داره کانادا زندگی  میکنه.

Julia has been living in Canada since 1987.

جولیا از سال 1987 داره کانادا زندگی  میکنه.

گذشته کامل ساده (Past Perfect Simple)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان گذشته کامل ساده:

معادل فارسی: ماضی بعید

زمان گذشته کامل ساده،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1بيان عمل یا وضعیتی در گذشته که قبل از عمل يا وضعيت گذشته ديگري آغاز شده و نسبت به آن تمام و كامل شود (Finished actions):

When I got home,my wife had gone out.

وقتي رسيدم خونه،زنم رفته بود بیرون.

I had eaten the dinner when you called.

من شام خورده بودم،وقتي تو زنگ زدی.

Ben had lived in Paris for two years before moving to Spain.

بِن قبل از نقل مکان به اسپانیا،برای دو سال تو پاریس زندگی کرده بود.

Had the film finished when you went there?

آيا وقتی رفتی اونجا،فيلم تمام شده بود؟

Mary wasn’t at home when I arrived.Where had she gone?

مری خونه نبود وقتی من رسیدم.کجا رفته بود؟

2-بیان عمل یا وضعیتی در گذشته که قبل از نقطه زماني خاصي در گذشته آغاز شده و نسبت به آن خاتمه نیافته باشد (Unfinished actions):

By 2001,she had already met her husband.

حول و حوش سال 2001 او شوهرش رو قبلا ملاقات کرده بود.

Uncle David had invested heavily in the Tourism Industry before the economical crisis of 1988.

عمو دیوید قبل از بحران اقتصادی سال 1988 سرمایه گذاری سنگینی در صنعت گردشگری کرده بود.

He had swum the English canal every summer until 1997.

او تا سال 1997 هر تابستون کانال انگلیس رو شنا کرده بود.

Prior to the Revolution,Iran had had a friendly ties and relationships with the US.

قبل از انقلاب،ایران مناسبات و روابط دوستانه ای با ایالات متحده داشت/داشته بود.

It was the first time he had ever seen a tiger.

اولین بار بود که او تا به حال تو عمرش یک ببر دیده بود.

3بيان عمل یا وضعیتی در گذشته که قبل از عمل يا وضعيت گذشته ديگر یا نقطه زمانی دیگر در گذشته آغاز شده باشد و نسبت به آن عمل یا وضعیت یا نقطه زمانی مذکور به صورت مستمر درحال ادامه باشد (Unfinished actions):

When I arrived at the cinema,the film had already begun.

وقتی من رسیدم سینما،فیلم قبلا شروع شده بود.

When Julia arrived home she realized they had held a surprise party.

وقتی جولیا رسید خونه،فهمید که اونها یک جشن غافلگیرانه برپا کرده بودند.

I had become a good driver when I finished my work.

وقتی من کارم تموم شد،راننده خوبی شده بودم.

I had walked two miles by lunchtime.

تا موقع ناهار من 2 مایل راه رفته بودم.

4-مي توان از اين ساختار جهت بيان دليل يا نتيجه كار يا يك وضعيتي در زمان گذشته ساده استفاده كرد كه در واقع به زمان گذشته كامل ساده برميگردد (To express reason or result):

I wasn’t hungry because I had just eaten.

من گرسنه نبودم،چون همون موقع (یه کم قبل تر) غذا خورده بودم.

The train had left, we were too late and lost it.

قطار رفته بود،ما خیلی دیرکردیم و اون رو از دست دادیم.

She didn’t want to go to the theater with Jack because she’d seen the play before.

او نمی خواست با جک به تئاتر بره،چون قبلا نمایشنامه رو دیده بود.

They were hungry.(because)They had not eaten for five hours.

اونها گرسنه بودند،چون برای پنج ساعت غذا نخورده بودند.

I didn’t know who he was.(because) I had never seen him before.

من نمی دونستم اون کی بود،قبلا هرگز اون رو ندیده بودم.

item6فرمول ساخت زمان گذشته کامل ساده:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی had و سپس ستون سوم فعل اصلی (P.P) بکار می رود:

{ستون سوم فعل اصلی+had+فاعل}

He had gone to school when we arrived home.

وقتی ما رسیدیم خونه،او به مدرسه رفته بود.

They had gone to school when we arrived home.

وقتی ما رسیدیم خونه،اونها به مدرسه رفته بودند.

برای سوالی نمودن جملات زمان گذشته کامل ساده،کافیست جای فعل کمکی had با فاعل عوض شود:

Had he gone to school when we arrived home?

آیا وقتی ما رسیدیم خونه،او به مدرسه رفته بود؟

Had they gone to school when we arrived home?

آیا وقتی ما رسیدیم خونه،اونها به مدرسه رفته بودند؟

item4نکته 1:فعل کمکی had با انواع فاعل ها (اول شخص،دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع) به طور یکسان بکار می رود.

item4نکته 2:یرای منفی کردن جملات زمان گذشته کامل ساده،از عبارت “Not” بعد از فعل کمکی had به صورت کامل “had not” و خلاصه شده “hadn’t” استفاده می شود:

He had not/hadn’t gone to school when we arrived home.

وقتی ما رسیدیم خونه،او به مدرسه نرفته بود.

They had not/hadn’t gone to school when we arrived home.

وقتی ما رسیدیم خونه،اونها به مدرسه نرفته بودند.

item4نکته 3:در زمان گذشته کامل ساده،همانند زمان حال کامل ساده،معمولا از دو عبارت زماني for و since ‌جهت بيان بازه زمانی استفاده مي شود.عبارت for‌ طول بازه زمانی انجام فعل را به طور مشخص نشان می دهد،در حالی که since مبدا بازه زمانی انجام فعل را تا زمان گذشته نزدیک تر نشان می دهد.همانطور که در زیر ملاحظه می نمایید:

Julia had lived in Canada for 10 years when he moved to Italy.

جولیا برای ده سال کانادا زندگی کرده بود وقتی که به ایتالیا نقل مکان کرد.

Julia had lived in Canada since 1986 when he moved to Italy.

جولیا از سال 1986 کانادا زندگی کرده بود وقتی که به ایتالیا نقل مکان کرد.

گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان گذشته کامل استمراری:

زمان گذشته كامل استمراری،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای بیشتر در جملات معلوم و به ندرت در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيرد.در اینجا به مهم ترین موارد کاربرد آن اشاره شده است:

1-بيان عمل یا وضعیتی که قبل ازعمل يا وضعيت ديگري در گذشته درجریان بوده است و نهايتا نسبت به آن به پايان رسیده باشد(Finished actions):دراين حالت ابتدا عمل اول،در گذشته دورتر آغاز مي شود و همچنان تا حول و حوش زمان انجام عمل دوم در گذشته نزديك تر،به صورت استمراري ادامه یافته و سپس به پايان مي رسد:

Jane had been studying for four hours when he came home.

وقتي جِين اومد خونه،براي 4 ساعت داشت درس ميخوند.

Jack had been driving four over six hours when he finally pulled over to have lunch.

جك بیشتر از 6 ساعت داشت رانندگي مي كرد وقتي كه بالاخره براي ناهار زد كنار.

They had been living in Paris for two years before moving to Spain.

اونها قبل از نقل مکان به اسپانیا،برای دو سال داشتند تو پاریس زندگی مي كردند.

I realized that I had been working too hard so I decided to have a holiday.

من فهميدم كه داشتم سخت کار مي كردم بنابراين تصميم گرفتم به يك مسافرت برم.

By the time Angelina arrived we had been waiting for 3 hours.

لحظه اي كه آنجلينا رسيد ما براي 3 ساعت در حال انتظار بوديم/بوده ايم.

2مي توان از اين ساختار جهت بيان دليل يا نتيجه كار يا يك وضعيتي در زمان گذشته ساده استفاده كرد:گاهی اوقات جمله ای در زمان گذشته ساده عنوان می شود که دلیل آن به گذشته قبل تر و دورتر برمی گردد که این دلیل مربوطه مي تواند طبق تعریف،مطابق با ساختار گذشته کامل استمراري بیان شود.

The pavement was wet,it had been raining until then.

پياده رو خيس بود،(چون) تا اون موقع داشت بارون مي اومد.

Jack was tired because he’d been running.

جک خسته بود،چون (تا همون موقع) در حال دويدن بوده/داشته مي دويده است.

You seemed to be tired yesterday,Why?because I had been working all day long.

تو خسته به نظر مي رسيدي،چرا؟چون كل روز رو (تا اون موقع) داشتم کار می کردم.

You were red in the face.Had you been running?

تو صورتت قرمز بود.آيا داشتي (تا همون موقع) مي دويدي/در حال دويدن بودي؟

Jenny was exhausted those days,she had already been working too hard.

جنی اون روزها خیلی داغون بود،اون از قبل داشت به سختی کار می كرد.

item6فرمول ساخت زمان گذشته کامل استمراری:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه فعل کمکی had سپس فعل کمکی توبی been و نهایتا فعل ing فرم بکار می رود:

{فعل ing فرم+had+been+فاعل}

He had been going to school for 3 years when I left the country.

وقتی من کشور رو ترک کردم،او برای سه سال داشت می رفت مدرسه.

They had been going to school for 3 years when I left the country.

وقتی من کشور رو ترک کردم،اونها برای سه سال داشتند می رفتند مدرسه.

برای سوالی نمودن جملات زمان گذشته کامل استمراری،کافیست جای فعل کمکی had با فاعل عوض شود:

Had he been going to school for 3 years when I left the country?

آیا وقتی من کشور رو ترک کردم،او برای سه سال داشت می رفت مدرسه؟

Had they been going to school for 3 years when I left the country?

آیا وقتی من کشور رو ترک کردم،اونها برای سه سال داشتند می رفتند مدرسه؟

item4نکته 1:فعل کمکی had با انواع فاعل ها (اول شخص،دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع) به طور یکسان بکار می رود.

item4نکته 2:برای منفی کردن جملات زمان گذشته کامل استمراری،از عبارت “Not” بعد از فعل کمکی had به صورت کامل “had not” و خلاصه شده “hadn’t” استفاده می شود:

He had not/hadn’t been going to school for 3 years when I left the country.

وقتی من کشور رو ترک کردم،او برای سه سال نبود که داشت می رفت مدرسه.

They had not/hadn’t been going to school for 3 years when I left the country.

وقتی من کشور رو ترک کردم،اونها برای سه سال نبود که داشتند می رفتند مدرسه.

item4نکته 3:در زمان گذشته کامل استمراری،همانند زمان حال کامل ساده،غالبا از دو عبارت زماني for و since ‌جهت بيان بازه زمانی استفاده مي شود.عبارت for‌ طول بازه زمانی انجام فعل را به طور مشخص نشان می دهد،در حالی که since مبدا بازه زمانی انجام فعل را به صورت مستمر تا نقطه زمانی گذشته بیان می دارد.همانطور که در زیر ملاحظه می نمایید:

Julia had been living in Canada for 10 years until 2000.

جولیا تا سال 2000 برای ده سال بود که داشت تو کانادا زندگی می کرد.

Julia had been living in Canada since 1990 until 2000.

جولیا از سال 1990 تا 2000 داشت تو کانادا زندگی می کرد.

آینده کامل ساده (Future Perfect Simple)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان آینده کامل ساده:

زمان آینده کامل ساده،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای هم در جملات معلوم و هم در جملات مجهول مورد استفاده قرار مي گيردکه به مهم ترین موارد آن اشاره می شود:

1-بيان پیش بینی یا پیش گویی عمل یا وضعیتی که قبل از زمان انجام عمل يا وضعيت ديگر در آينده به اتمام برسد و كامل شود:در این حالت ابتدا احتمالا عمل یا وضعیت اول،در زمان گذشته یا در زمان حال (لحظه صحبت) و يا در يك آينده نزديك تر آغاز گرديده و تا آينده دورتر پيش رفته و در آينده دورتر به اتمام مي رسد و كامل مي شود.اما عمل یا وضعیت دوم در همان آينده دورتر و حوالي زمان به اتمام رسيدن عمل یا وضعیت اول و بعد از آن،به اتمام مي رسد:

Before he returns we will have finished our homework.

قبل ازاین که او برگردد،ما تکلیفمان را تمام کرده ایم.

I will have done my work when they arrive.

من کارم را انجام داده ام وقتی آنها برسند.

By the time you want to go out they‘ll have closed the store.

تا تو بخوای بری بیرون،اونها فروشگاه را بسته اند.

Before Jack gets home,his wife will have cleaned the entire house.

قبل از اینکه جک به خونه برسه،همسرش کل خونه رو تمیز کرده است.

He will have read this book before you read it.

قبل از اينكه تو اين كتاب را بخونی،او آن را خوانده است.

The report will have been finished by Friday.

گزارش تا روز جمعه تمام شده است/تمام می شود.

2-بيان پیش بینی یا پیش گویی عمل یا وضعیتی که قبل از نقطه زمانی خاصی در آينده به اتمام برسد و كامل شود:در اين حالت،عمل یا وضعیت مورد نظر در آینده،احتمالا یا در زمان حال (لحظه صحبت) و يا در يك آينده نزديك تر آغاز گرديده و تا آينده دورتر پيش رفته و قبل از یک نقطه زمانی خاص در آینده و حول و حوش آن به اتمام مي رسد و كامل مي شود.

By next November,I will have received my promotion.

تا قبل از ماه نوامبر بعدی،من ترفیع درجه ام رو دریافت کرده ام.

Within 20 years,scientists will have discovered a cure for baldness.

در کمتر از 20 سال آینده،دانشمندان درمانی برای کچلی کشف کرده اند.

Until next Christmas,we shall have immigrated to Canada.

تا (قبل از) عید کریسمس بعدی،ما به کانادا مهاجرت کرده ایم.

The school building will have been completed by the end of next week.

ساختمان مدرسه تا آخر هفته بعد تکمیل شده است.

The mission will have been accomplished by tomorrow afternoon.

ماموریت تا فردا بعد از ظهر به انجام رسیده است.

3-بيان طول بازه زمانی عمل یا وضعیتی كه تا قبل از عمل یا وضعیت ديگر يا نقطه زمانی خاصی در آينده طول كشيده و سپس يا تمام و كامل شود و يا همچنان به سمت آينده ادامه داشته باشد:

I will have been in London for six months by the time I leave next month.

تا ماه آینده که من اینجا رو ترک کنم برای 6 ماه در لندن هستم.

I shall have been in London for six months until next month.

تا ماه آینده،برای 6 ماه من در لندن هستم.

Until Monday, Susan will have had my book for a week.

تا دوشنبه، برای یک هفته میشه که کتاب من دست سوزان خواهد بود.

They will have been married for 50 years by 2025.

اونها تا سال 2025، برای پنجاه سال میشه که ازدواج کرده اند.

Before Julia has lunch,she will have worked in the office for 6 hours.

تا قبل از اينكه جوليا ناهار بخوره، براي 6 ساعت در دفتر كار كرده است.

4-برای بیان عملی که ما اعتقاد داریم یا حدس می زنیم که در لحظه صحبت (همین الان) به اتمام رسیده و کامل شده است:در این مورد،حضور فعل مودال will یا shall علامت یا نشانه ای برای بیان حدس،احتمال و تصور می باشد.یعنی فرض و تصور ما بر این است که عمل مورد نظر،در حال حاضر کامل شده و به پایان رسیده است و به منزله کامل شدن عمل مورد نظر آینده نمی باشد.

Sam is playing computer games, he will have completely done his homework.

سام داره بازی های کامپیوتری انجام میده،او احتمالا تکالیفش رو به طور کامل انجام داده است.

It’s ok to phone, because she’ll have got home by now.

خوبه الان تلفن بزنی،چون او احتمالا تا الان به خونه رسیده است.

item6فرمول ساخت زمان آینده کامل ساده:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی مودال will یا shall سپس فعل کمکی have و نهایتا ستون سوم فعل اصلی (P.P) بکار می رود:

{ستون سوم فعل اصلی+will/shall+have+فاعل}

He will have finished his homework by tomorrow morning.

او تا فردا صبح تکالیفش را انجام داده است.

They will have finished their homework by tomorrow morning.

اونها تا فردا صبح تکالیفشان را انجام داده اند.

برای سوالی نمودن جملات زمان آینده کامل ساده،کافیست جای افعال کمکی مودال will یا shall با فاعل عوض شود:

Will he have finished his homework by tomorrow morning?

آیا او تا فردا صبح تکالیفش را انجام داده است؟

Will they have finished their homework by tomorrow morning?

آیا اونها تا فردا صبح تکالیفشان را انجام داده اند؟

item4نکته 1:فعل کمکی have با انواع فاعل ها (اول شخص،دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع) به طور یکسان بکار می رود.

item4نکته 2:یرای منفی کردن جملات زمان آینده کامل ساده،از عبارت “Not” بعد از افعال کمکی مودال will و shall به صورت کامل “will not” و “shall not” و خلاصه شده “won’t” و “shan’t” استفاده می شود:

He will not/won’t have finished his homework by tomorrow morning.

او تا فردا صبح تکالیفش را انجام نداده است.{احتمالا تمام نمی کند}

They shall not/shan’t have finished their homework by tomorrow morning.

اونها تا فردا صبح تکالیفشان را انجام نداده اند.{احتمالا تمام نمی کنند}

آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

item6کاربردها و موارد استفاده زمان آینده کامل استمراری:

زمان آینده كامل استمراری،برای مقاصد خاص و تعریف شده ای عمدتا در جملات معلوم مورد استفاده قرار مي گيرد.در اینجا به مهم ترین موارد کاربرد آن اشاره شده است:

1-بيان عمل یا وضعیتی که تا زمان انجام عمل یا وضعیت دیگر در آینده استمرار یافته و احتمالا پس ازآن نیز ادامه خواهد یافت:در این حالت غالبا عمل یا وضعیت مربوط به زمان آینده کامل استمراری که در زمان گذشته یا حال آغاز گردیده،تا زمان انجام عمل یا وضعیت دیگر در آینده (در طول بازه زمان) استمرار و ادامه می یابد.

Jane will have been studying for five hours by the time you arrive.

تا زمانی که تو برسی،جِین برای 5 ساعته که داره مطالعه می کنه.

I shall have been studying for 4 years when I graduate.

هنگامی که فارغ التحصیل میشم،برای 4 سال است که دارم درس میخونم.

The woman will have been cleaning the house for 3 days by this coming Sunday.

تا اين يكشنبه كه داره مي آد،اون زن برای 3 روز هست كه داره خونه رو نظافت مي كنه.

They will have been talking for over an hour by the time Thomas comes back.

تا توماس برگرده،اونها بیشتر از یک ساعت است که دارند با هم صحبت می کنند.

How long will you have been studying when you graduate?

هنگامی که فارغ التحصیل میشی،برای چه مدت است که داری درس میخونی؟

2بيان عمل یا وضعیتی که تا نقطه زمانی معینی در آینده استمرار یافته و احتمالا پس ازآن نیز ادامه خواهد یافت:

I will have been living in Japan for three years by the end of next month.

تا آخرماه بعد،من برای 3 سال است که دارم ژاپن زندگی می کنم.

By next hour,I shall have been running for 10 hours non-stop.

تا ساعت بعد،برای 10 ساعت است که من بدون توقف دارم می دوم.

They will have been traveling for two days until tomorrow.

تا فردا،اونها برای 2 روز است که دارن مسافرت می کنند.

My father will have been working here for ten years next month.

پدرم ماه بعد برای ده سال است که داره اینجا کار می کنه.

By the year 2030, people will have been using “www.google.com” for 50 years

تا سال 2030 مردم همچنان برای 50 سال میشه که دارند از سایت گوگل (www.google.com) استفاده می کنند.

3-بيان عمل یا وضعیتی که در نقطه زمانی ای در آینده آغاز شده و تا نقطه زمانی دیگر در آینده،طی یک بازه زمانی،همچنان ادامه و استمرار یابد:این مورد از کاربرد زمان آینده کامل استمراری،اشاره به شرایط یا موقعیت هایی دارد که قرار است در نقطه زمانی مشخص یا نامشخصی در آینده نزدیک تر آغاز شده و یا بوقوع بپیوندد و در طول بازه زمان،تا نقطه زمانی مشخص یا نامشخص دیگری در آینده ای دورتر پیش رفته و همچنان ادامه و استمرار یابد.

They will have been watching television since 6 O’clock.

آنها از ساعت 6 دارن تلویزیون تماشا می کنند/در حال تماشای تلویزیون خواهند بود.{یعنی آنها از ساعت 6 (در آینده نزدیک تر) تلویزیون تماشا کردن رو شروع خواهند کرد و همچنان در طول یک بازه زمانی و نقطه زمانی نامشخصی درآینده دورتر،مشغول انجام همین کار خواهند بود.}

It will have been raining for three days since tomorrow.

از فردا برای 3 روز باران خواهد بارید.{قرار است چند روز آینده باران ببارد}

Since 2020 to 2025 he will have been studying in this school for 5 years.

از سال 2020 تا 2025 اون داره تو این مدرسه برای 5 سال درس می خونه/مشغول تحصیل خواهد بود.{قرار است او در این بازه زمانی مشخص در آینده درس بخواند.}

My father will have been working here for ten years since next month.

پدرم از ماه بعد برای ده سال اینجا مشغول به کار خواهد بود.{یعنی از ماه بعد پدرم کار خودش رو اینجا شروع می کنه و به مدت ده سال همچنان مشغول این کار خواهد بود}

item6فرمول ساخت زمان آینده کامل استمراری:

برای ساخت اینگونه جملات،مطابق فرمول زیر،از ساختار فاعل (Subject) به همراه افعال کمکی مودال will یا shall سپس فعل کمکی have ،در ادامه فعل توبی been و نهایتا فعل اصلی ing فرم بکار می رود:

{فعل ing فرم+will/shall+have+been+فاعل}

He will have been studying for 6 semesters by next year.

تا سال بعد اون داره برای 6 ترم درس می خونه.

They will have been studying for 6 semesters by next year.

تا سال بعد اونها دارن برای 6 ترم درس می خونند.

برای سوالی نمودن جملات زمان آینده کامل استمراری،کافیست جای افعال کمکی مودال will و shall با فاعل عوض شود:

Will he have been studying for 6 semesters by next year?

آیا تا سال بعد اون داره برای 6 ترم درس می خونه؟

Will they have been studying for 6 semesters by next year?

آیا تا سال بعد اونها دارن برای 6 ترم درس می خونند؟

item4نکته 1:افعال کمکی have و been با انواع فاعل ها (اول شخص،دوم شخص و سوم شخص مفرد و جمع) به طور یکسان بکار می روند و عوض نمی شوند.

item4نکته 2:یرای منفی کردن جملات زمان آینده کامل استمراری،از عبارت “Not” بعد از افعال کمکی مودال will و shall به صورت کامل “will not” و “shall not” و خلاصه شده “won’t” و “shan’t” استفاده می شود:

He will not/shall not have been studying for 6 semesters by next year.

تا سال بعد اون داره برای 6 ترم درس نمی خونه.

They won’t/shan’t have been studying for 6 semesters by next year.

تا سال بعد اونها دارن برای 6 ترم درس نمی خونند.

جهت تهیه کتاب جامع “آموزش زمان ها در انگلیسی” لطفا اینجا را کلیک نمایید   

همچنین این صفحه را ببینید

آشنایی با verbal

آشنایی با Verbal در انگلیسی

لینک فهرست عناوین نوشته آشنایی با Verbal در انگلیسی Verbal چیست؟ 1-Gerund (اسم مصدر) ⊕Gerund ...

67 نظر

 1. Avatar photo

  My brother usually does the dishes when my mom is away.
  وقتی مامانم بیرونه و خونه نیست،برادرم معمولا ظرف ها رو میشوره.
  به نظر شما این قسمت مشکلی نداره ایا؟؟؟؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدید.

 2. Avatar photo

  سلام و عرض خسته نباشید
  چند روز پیش به طور اتفاقی با سایت شما آشنا شدم و مطالبش رو خوندم. بنده خودم به طور خود آموز مشغول فراگیری زبان هستم . مطالب سایت شما بسیار آموزنده، مفید و روان بیان شده مخصوصا مبحث آموزش زمانها در انگلیسی که بسیار کاربردی بیان شده بودند. اگر امکان داره خواهش می کنم درباره سرفصل های گرامری زیر هم آموزش های لازم رو تدریس کنید.
  جملات معلوم و مجهول – نقل قول مستقیم و غیر مستقیم – ضمایر و کلمات اشاره – Adjective- ساختار های مشابه – جملات پایه و پیرو – کاربرد افعال وجهی یا modal verbs-
  جملات از نظر ارتباط معنایی – قید – ترتیب قرار گیری صفات

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   خوشحالم که مطالب سایت براتون مفید و آموزنده واقع شده…بله اتفاقا بنده هم قصد دارم در مورد این سرفصل ها و سرفصل های دیگه کار کنم و در آینده نزدیک اونها رو در سایت به اشتراک بگذارم….
   براتون آرزوی موفقیت و شادکامی دارم..

 3. Avatar photo
  سید رضا میرحسینیان

  سلام خسته نباشید
  اگر امکان داره مبحث زمانهای غیر اصلی ( 4 زمان غیر اصلی که خود شما اشاره فرمودید ) رو برای بنده ارسال کنید. قبلا در مبحث زمانها لینک دسترسی به این مبحث باز بود ولی الان هر چه رجوع کردم نتونستن مطالب رو استفاده کنم.
  از لطف شما سپاسگزارم

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن….متاسفانه این مبحث چون بعدا آماده شد، فرصت وارد کردن اون در این نوشته بوجود نیومد و اصلا در واقع لینکش هم از ابتدا موجود نبود و من اون رو مستقیما در کتاب “زمان ها در انگلیسی” قرار دادم….قویا توصیه میکنم اگر میخواهید به طور مفصل این مبحث و کلا زمان ها رو دنبال کنید، کتاب “زمان ها در انگلیسی” رو که در این سایت معرفی شده تهیه کنید.
   با سپاس و آروزی موفقیت برای شما…

 4. Avatar photo
  سید رضا میرحسینیان

  سلام . در کتاب آموزش زمانها، آیا میاحث دیگر گرامری هم مطرح شده یا فقط مبحث زمانها به طور کلی عنوان شده؟

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   این کتاب بصورت تخصصی در مورد زمان هاست و فقط مبحث زمان ها رو پوشش میده..من در مجموعه کتاب هایی که نوشتم و دارم وارد سایت میکنم هر مبحث جداگانه نوشته شده…گرامر انگلیسی مقوله وسیع و جامعی هست و نمیشه کل گرامر رو در قالب یک کتاب مثلا 200 یا 300 صحفه ای جای داد…اگر کسی هم اقدام به تالیف چنین کتابی میکنه به نظر من داره به طور خلاصه به گرامر انگلیسی اشاره میکنه..اما من در کتاب های خودم یعنی دو کتاب فعلی که تو سایت قرار داره و کتاب های دیگه ای که بعدا در سایت قرار خواهد گرفت روی تک تک مباحث بصورت جداگانه و مفصل کار کردم و تمامی مطالب همانند کتابهای فعلی، بصورت مفصل همراه با نمودار، فرمول، مثالهای انگلیس با معنی فارسی و غیره جمع آوری و تالیف شده…دقیقا مطابق عکس هایی که به عنوان دمو تو قسمت فروش کتاب ها قرار دادم…
   با آرزوی موفقیت برای شما

 5. Avatar photo

  سلام چجوری میتونم مطالب مربوط به گرامرتون رو بردارم خیلی مفیدن

 6. Avatar photo

  Hi.what is the difference between object 3 in simple present continiuous and object 5 in simple presem?

  • Avatar photo

   Hello my dear friend
   I am really so sorry for my late reply..Excuse me,I didn’t exactly understand your question. what do mean by object 3 and object 5??? Could you explain more???
   Thank you

 7. Avatar photo

  و ممنون از سایت خوبتون.من با نظر اقا سید رضا موافقم. و فک میکنم در اون صورت سایتتون عالی هس عالی تر میشه وواقعا لیاقت حمایت مالی رو دارند و لایق تر میشند

  • Avatar photo

   دورد بر شما دوست گرامی
   پا سپاس از نظرات گرم و محبت آمیز شما…به امید خدا سعی میکنم در اسرع وقت اگر فرصت بشه این مبحث رو کامل کنم…..
   براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم…

 8. Avatar photo

  سایتتون عالیه
  ممنون

 9. Avatar photo
  سید رضا میرحسینیان

  سلام خسته نباشید
  من کتاب آموزش زمانها رو از سایت شما خریداری و دانلود کردم که جا داره بابت زحمات شما در ارائه دقیق نکات و بیان ساده مطالب تشکر کنم.
  در بخش آموزش زمانهای غیر اصلی در یک سایت دیگه ، عنوان زمانهای غیر اصلی رو به صورت زیر نامگذاری کرده بودند
  آینده در گذشته ساده
  آینده در گذشته استمراری
  آینده در گذشته کامل
  آینده در گذشته کامل استمراری
  اما در کتاب شما این زمانها به نوعی دیگه معرفی شده، میخواستم سئوال کنم آیا عناوین بالا با سر فصل های کتاب شما همخوانی داره یا خیر؟

  • Avatar photo

   درود سید رضا عزیز
   از لطف و توجه شما سپاسگذارم و امیدوارم که این کتاب مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه….
   بله این نامگذاری ها عمدتا قراردادی هست و ممکنه در منابع آموزشی مختلف از عناوین متفاوتی استفاده بشه..اما نامگذاری هایی که من انجام دادم فکر میکنم آسون تر و منطقی تر باشه..چون در مبحث آینده در گذشته ها، شما هر یک از زمان های چهار گانه آینده رو (آینده ساده، آینده ساده استمراری،آینده کامل ساده، آینده کامل استمراری) در مبدا زمان گذشته بیان می کنید و به همین خاطر این نوع نامگذاری میتونه درست تر و از لحاظ حفظ کردن و آموزش راحت تر باشه…اما به هر حال باز هم عرض میکنم که نامگذاری ها قراردادی هست و مبحث آینده در گذشته ها کلا پیرامون همین موضوع صحبت میکنه…
   با سپاس و آرزوی موفقیت

 10. Avatar photo

  مدیر عزیز سلام علیکم خواهش میکنم گرامر رو از صفر شروع به تدریس کنید واقعا مطالب روخیلی روان و ساده توضیح دادی اگه وقت کردی کنار گرامر کتاب هم تدریس کن خواهشا یک کاری کن ما هم انگلیسی رو یادبگیریم

  • Avatar photo

   درود مهدی عزیز
   ممنونم از تعاریف و تمجید های خوب شما…من هم قصدم اینه که بتونم به یاری خدا مفاهیم زبان رو به زبانی ساده و آسان در سایت آموزش بدم و روز به روز در رسیدن به این هدف دارم تلاش میکنم..اگر راه و روشی غیر از اینها وجود داشته باشه من در خدمت شما هستم…یعنی به چه روشی و از روی چه کتابی تدریس انجام بدم؟؟ به هر حال شما باید مطالعه مستمر و پایدار داشته باشید و برای یادگیری زبان حساب جداگانه ای باز کنید ….
   براتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم…

 11. Avatar photo

  سلام ممنون از مطالب خوبتون
  به نظرتون راه کوتاهی وجود داره که زمانها تو ذهن بمونه خوب یاد میگیرم بعد همه رو قاطی میکنم

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   یادگیری و به خاطر سپردن زمان ها باید در حین فرآیند یادگیری زبان و بصورت تدریجی و با تکرار زیاد انجام بشه…به طوری که ملکه ذهن شما بشه و بصورت ناخودآگاه بتونید این ساختارها رو ایجاد کنید…اگر بخواهید از طریق فرمول یاد بگیرید که همون روش حفظ کردن میشه و من توصیه نمیکنم…ینابراین هیچ پیچیدگی و سختی وجود نداره..فقط تکرار و باز هم تکرار…
   براتون آرزوی سلامتی و پیروزی دارم..

 12. Avatar photo

  مطالب عالیه فقط 4 زمان فرعی رو سایت های دیگه هی مدل دیگه نوشتن مثلا simple future in the past continuous ممنون میشم یه توضیح راجب این بدین

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   بله در کتاب ها و سایر منابع آموزشی بعضا با عناوین دیگه ای این زمان ها رو معرفی کردند…کمی این مورد می تونه سلیقه ای و یا بر اساس تجربه باشه..اما این نامگذاری به نظر بنده صحیح تر و منطقی تر به نظر میرسه و از لحاظ یادگیری آسان تر هم خواهد بود….به هر حال شما در هر یک از زمانهای آینده در گذشته، در واقع زمان آینده مورد نظر خودتون رو از منظر زمان گذشته دارید بررسی می کنید.به عنوان مثلا زمان آینده ساده در گذشته ، در واقع زمان آینده ساده ای هست که از منظر زمان گذشته زمان میشه…به هر حال اسامی این زمان ها شاید همانطور که گفتم در منابع مختلف متفاوت باشه ،مهم درک و یادگیری اونهاهست…
   امیدوارم که توضیحات مناسب بوده باشه..ممنونم از لطف و توجه شما.
   براتون آرزوی سلامتی و موفقیت های روزافزون دارم..

 13. Avatar photo

  عرض سلام و خسته نباشید
  فرمودید برای گزارش مثلا گزارش ورزشی از حال ساده استفاده میشه و برای بیان عملی که جریان داره و در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است از حال استمراری . حالا اگر در یک گزارش ورزشی اتفاقی رخ بده که به صورت ادامه دار باشه از چه زمانی استفاده میشه ؟
  با تشکر از مطالب مفید بالا

  • Avatar photo

   درود دوست عزیزم
   خوب اگر نیاز باشه یک اتفاقی که در حین بازی به صورت ادامه دار و در لحظه صحبت به صورت مستمر در حال انجام هست گزارش بشه، همون زمان حال ساده استمراری بکار میره….مثلا گزارشگر میگه کاپیتان تیم داره به رای داور اعتراض میکنه..یا مربی داره با بچه هاش صحبت میکنه، یا فلان بازیکن مصدوم داره به بیرون زمین منتقل میشه…امیدوارم توضحیات مناسب بوده باشه..
   براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم..

 14. Avatar photo

  سلام و خسته نباشید .
  ممنون بخاطر مطالب کاربردی و مفیدتون من یه سوال داشتم در مورد زمان گذشته ساده ، تو مثالهایی که آوردین تو چندتاشون از was ,were استفاده کردن و تو بقیه نه میخواستم بپرسم نقش was , were, چیه تو این جمله ها و چه تاثیری تو معنی جمله داره و اگه استفاده نکنیم چه تاثیری داره
  مثل جمله ی
  This room was cleaned 2 hours ago
  Your emails were received
  آگه این جمله ها رو به این صورت بنویسیم چه مشکلی داره
  This room cleaned 2 hours ego
  Your emails received
  ممنون از توجه تون .

  • Avatar photo

   درود حمید عزیز
   ممنون از توجه و عنایت شما به وبسایت ما و اهمیت، ارزش و وقتی که برای زبان انگلیسی قائل هستید. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که اولا فعل های clean و receive عمدتا به عنوان فعل های مفعول پذیر (transitive) و به معنی “تمیز کردن” و “دریافت کردن” هستند و به خودی خود معنی “تمیز شدن” و “دریافت شدن” نمیدهد.. بنابراین زمانی که شما میخواهید از این افعال در جملات معلوم (passive) استفاده کنید، جملاتی همانند زیر را خواهید داشت.جملات معلوم جملاتی هستند که فاعل جمله در آنها مشخص می باشد.به عنوان مثال در جملات زیر “من” و “پیتر” فاعل جمله هستند که اعمال تمیز کردن و دریافت کردن ایمیل را انجام میدهند:

   I cleaned this room 2 hours ago.

   من دو ساعت پیش این اتاق رو تمیز کردم..(نظافت کردم)

   Peter received the emails.

   پیتر ایمیل ها رو دریافت کرد.

   اما زمانی که بخواهید از این افعال در جملات مجهول (passive) استفاده کنید، دیگر نمی توانید به تنهایی آنها را بکار ببرید.جملات مجهول جملاتی هستند که فاعل در جمله بصورت مستقیم و آشکارا بیان نمی شود و گاها به دلیل عدم اهمیت آن، در جمله ذکر نمی شوند. اگر جملات بالا را به همین صورت در حالت مجهول بکار ببریم جملات زیر را خواهیم داشت:

   This room cleaned 2 hours ego.

   این اتاق دو ساعت پیش تمیز کرد.

   Your emails received.

   ایمیل های شما دریافت کرد.

   همانطور که ملاحظه میکنید، جملات بالا جملات نادرست و ناقصی هستند. برای اینکه یک فعل معلوم و مفعول پذیر بخواهد تبدیل یه یک فعل مجهول و مفعول ناپذیر گردد، باید از افعال کمکی توبی زمان گذشته یعنی was و were استفاده شود. بنابراین حضور این افعال کمکی در کنار شکل ستون سوم فعل ، زمان گذشته ساده مجهول را تداعی میکند. به جملات مجهول زیر توجه کنید:

   This room was cleaned 2 hours ego.

   این اتاق دو ساعت پیش تمیز شد.

   Your emails were received.

   ایمیل های شما دریافت شدند.

   امیدوارم متوجه شده باشید..
   براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم

   • Avatar photo

    با جهانی سپاس از توجه و لطفتون که قابل دونستین وقت گذاشتن و جواب دادین ، من 2 تا سوال دیگه برام پیش آمد اول حالا که این افعال چنین شرایطی دارند آیا برای سوالی و منفی کردن آنها همون فرمول عمومی روی این افعال هم اجرا میشه یا شرایط فرق میکنه دوم اینکه چطور میشه اینگونه افعال رو شناخت .
    بازم هم ممنون

    • Avatar photo

     خواهش میکنم….بله فرمول عمومی برای این دسته از افعال هم اعمال میشه…در ضمن شناسایی با این افعال نیاز به تمرین و مطالعه داره تا بتونید کاربرد یک فعل رو در جمله پیدا کنید و بفهمید که آیا این فعل هم به عنوان لازم بکار میره و هم متعددی…به عنوان مثال فعل open هم لازم هست و هم متعددی ، یعنی ذاتا به معانی “باز کردن” و “باز شدن” می باشد…جملات زیر را در نظر نگیرید:

     He opened the window.

     او پنجره را باز کرد.(متعدی)

     The supermarket opened at 8 O’clock.

     سوپرمارکت ساعت 8 باز شد.(لازم)

     به هر حال این موضوع بستگی به نوع فعل داره و باید گفت که تمام فعل ها از این قاعده تبعیت نمی کنند. نگران نباشید، در حین یادگیری زبان آروم آروم به این مهارت می رسید…

     براتون آرزوی موفقت و سلامتی دارم..

 15. Avatar photo
  صلاح الدین مرادی

  سلام و خسته نباشید
  بنده چند دقیقه پیش کتاب زمان ها رو خریداری کردم اما متاسفانه لینک دانلود همراه با ایمیل ارسالی شما موجود نمی باشد
  تشکر

  • Avatar photo

   درود جناب مرادی عزیز
   با عرض پوزش از مشکلی که بوجود اومد….لینک دانلود رو براتون ارسال کردم..
   سپاس از صبر و شکیبایی شما.

 16. Avatar photo

  دستتون درد نکنه , عالی و کامل

 17. Avatar photo

  با تشکر از سایت بسیار خوبتون

 18. Avatar photo

  دوست عزیز سلام
  من در اینده کنکور دارمو درباره ی ای ن موضوع نگرانم
  من توو بخش شناسایی فعلا مشکل دارم در بعضی سوال های جای فعلو خالی میذارنو از ما میخوان زمان فعلو تشخیص بدیم و من در بعضی از زمان ها مشکل دارم اگر امکانش هست به ادرس ایمیل من یا در همین سایتتون مطلبو بزاریدو لینکشو برام توو پاسختون بزارید تا استفاده کنم ممنون

  • Avatar photo

   درود محمد عزیز..
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن..
   در مورد زمان افعال می تونید پست زمان ها در انگلیسی رو مطالعه بفرمایید…البته برای اینکه این موضوع رو خوب درک کنید باید هم به مبحث زمان ها و هم به مبحث انواع افعال در انگلیسی اشراف پیدا کنید….در حال حاضر پست های زمان ها در انگلیسی که خدمتت عرض کردم و همچنین پست افعال باقاعده و بیقاعده در سایت وجود داره که میتونید مطالعه کنید..
   در ضمن کتاب های “زمان ها در انگلیسی” و “افعال در انگلیسی” که در سایت جهت فروش قرار داده شده، به صورت جامع و کامل تمام انواع زمان ها و انواع افعال رو با تغییرات زمان بر روی اونها به صورت کامل و مفصل توضیح داده که در صورت تمایل میتونید اون رو تهیه کنید….
   با آرزوی موفقیت…

 19. Avatar photo

  آقا طوری کردید که روی مطالب نمی شه راست کلیک کرد تب جدید باز کرد کپی رو غیر فعال کنید با راست کلیک چیکار دارید تب باز نمیسشه

  • Avatar photo

   درود امیر عزیز
   این ویژگی از طرف قالب سایت و به منظور جلوگیری از کپی برداری های غیر مجاز و بدون اجازه از نویسنده اعمال شده..افرادی این مطالب رو عینا کپی میکنند و در سایت خودشون بدون اجازه و ذکر منبع قرار میدن…به هر حال از اینکه این مسئله موجب اذیت و دلخوری شما شده عذرخواهی میکنم..اگر بخش خاصی مدنظر است بفرمایید تا به ایمیلتون و یا اگر تلگرام دارید به آی دی @mojtabaesfandiar پیام بدین براتون درصورت امکان بفرستم..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما.

 20. Avatar photo

  کاش به سبک سابق زمان ها رو یک جا دسته بندی می کردید

  • Avatar photo

   دورد امیر عزیز
   ببشخید متوجه منظورتون نشدم…مبحث زمان ها مدت هاست که به همین سبک و سیاق دسته بندی شده و تو سایت قرار گرفته…یعنی سابق هم به همین صورت بوده..
   با سپاس فراوان

 21. Avatar photo

  عالی بود و خیلی خیلی مفید خسته نباشید

 22. Avatar photo

  عرضی نیست جز سپاس و خسته نباشید… کامل بود….مرسی

 23. Avatar photo

  سلام و خدا قوت
  مطالب خیلی کامل و واضح هست و من همه رو تک ب تک متوجه میشم اما معادل فارسی زمان افعال رو نمیدونم. مثلا موقع ترجمه باید از چه نوع فعل ماضی (بعید، نقلی، التزامی و انواع افعال مضارع و آینده) استفاده کنم (چون نامگذاری ها فرق داره مثل آینده در گذشته و حال کامل و..)و همینطور موقع حرف زدن که نوع فارسی فعل مدنظرمه نمیتونم جایگزین درست انگلیسی رو پیدا کنم.
  ممنون میشم اگه افعال رو بر اساس نظیر فارسیشون مشخص کنید.

  • Avatar photo

   درود بر شما
   ببخشید که دیر پاسخ دادم..بله حتما در اسرع وقت معادل فارسی نامه زمان ها رو هم در کنار اونها قرار خواهم داد..
   با سپاس و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما

 24. Avatar photo

  سلام وقت بخیر
  آیا مطالب آشنایی با عبارت، clause و آشنایی با وربال هم در قالب کتاب تولید و عرضه خواهد شد؟
  همچنین بخش قوانین استفاده از اسم مصدر و مصدر
  بنده تا به حال تمامی کتاب های تولیدی شما رو مطالعه کردم و بسیار از مطالب اون استفاده کردم. پیگیر انتشار بعدی کتاب های شما هستم .ممنون از زحمات شما

  • Avatar photo

   درود فراوان دوست عزیزم
   خوشحالم که این چهار کتاب مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته و حقیقتا باعث ایجاد انگیزه و انرژی بیشتر در من خواهد شد..امیدوارم از سرمایه گذاری ای که کردید تا به اینجا راضی بوده باشید…
   بله من قصد دارم به یاری خدا روی تمامی این موضوعات کار کنم و اونها رو به زبانی ساده و آموزنده در قابل کتاب در سایت قرار بدم…کتاب بعدی که دارم روش کار میکنم و همین روزها اون رو معرفی خواهم کرد، کتاب جملات آرزویی (I wish) هست که از لحاظ مفهومی و کاربردی ارتباط زیادی با جملات شرطی داره…
   بله اگر عمر، وقت ، انرژی و کمک خداوند و حمایت شما دوستان باشه، تمام این موارد رو پوشش خواهم داد..منتهی ممکن است یک مقدار فرآیند اون زمانبر باشد…به هر حال سخت مشغول مطالعات و جمع آوری هستم..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما…

 25. Avatar photo

  عالی بود.بسیار ممنونم

 26. Avatar photo

  سلام و خسته نباشید . از شما خییلی متشکرن ک مطالب ارزشمندتون رو به دیگران به اشتراک میزارید . سوالی دارم . لطفا میشه درباره آینده going to +verb و کاربردهاش توضیحی بدید. واقعا ممنون میشم

  • Avatar photo

   دورد نرگس عزیز
   متاسفانه در خصوص کاربردهای going to+ verb در حال حاضر نوشته ای وجود نداره..به امید خدا در آینده ای نزدیک مطالبی در این خصوص در وبسایت قرار خواهم داد..
   با آرزوی موفقیت..

 27. Avatar photo

  ممنون بخاطر محتوای ارزشمندتون و میدونم تهیه و نشر همچنین محتواهایی چقدر نیازمند صرف زمان و نیرو هزینه هست
  سپاسگزارم

 28. Avatar photo

  Bill Cosby has been moved to a general population cell at a Pennsylvania prison
  By Evan Simko-Bednarski and Eric Levenson, CNN

  سلام خسته نباشید ببخشید این فعل در چه زمانی بکار رفته؟
  has been moved
  در هیچیک از زمانها ندیدمش..ممنون میشم از توضیحتون

  • Avatar photo

   درود مصطفی عزیز
   عرض پوزش ازدیر پاسخ دادن..

   این زمان حال کامل ساده هست منتهی در حالت مجهول (passive voice)….تمام زمان های معرفی شده در این پست از نوع معلوم (active voice) هستند که متاسفانه به دلیل طولانی شدن و پیچیده شدن اون در این پست گنجانده نشده …جهت آشنایی بیشتر با جملات معلوم و مجهول پست جملات معلوم و مجهول در انگلیسی را مطالعه بفرمایید…البته در کتاب آموزش زمان ها در انگلیسی تمام زمان های دوازده گانه معلوم همراه با مجهول آنها به طور مفصل توضیح داده شده اند که میتونید اون رو تهیه بفرمایید..

   باز هم اگر سوالی داشتید درخدمت شما هستم.
   با آرزوی کامیابی و پیروزی…

 29. Avatar photo

  واقعا دمتون گرم عالیه

 30. Avatar photo

  چرا وقتی روی زمانهای غیر اصلی چهارگانه کلیک میکنیم باز نمیشه و هیچ نوع توضیحی رو نشون نمیده ،میشه لطفا رسیدگی کرده و پیام بدید ،پیشاپیش خیلی ممنون استم .

  • Avatar photo

   درود بر شما…
   با عرض پوزش از دير پاسخ دادن..
   زمان هاي غير اصلي چون مبحث مفصلي هست و نياز به مقدمات و توضيحات كامل داره، نميشه اون رو در قالب يك پست معرفي كرد…البته درصدد هستم كه اونها رو هم در آينده تو پست قرار بدم…به هر حال توضيحات كامل زمانها اعم از اصل و غير اصلي در كتاب “آموزش زمانها در انگليسي” به طور كامل اومده كه ميتونيد اون رو از لينك “فروش كتاب ها” تهيه كنيد..
   با سپاس و آرزوي بهترين ها براي شما

 31. Avatar photo

  خیلی ممنون برام مفید بود.

 32. Avatar photo

  با درود بر شما
  احتراما تمام مطالب شما خوب بود و عالی
  من دارم به صورت خودآموز زبان یاد میگیرم
  مطالب آموزشی و درخواستی را بقیه افراد ذکر کردند خوشحال میشم در سایت قرار بدید مخصوصا 4 حالت زمان که نبود
  به صورت ایمیل اطلاع رسانی میکینید؟
  سپاسگذارم

  • Avatar photo

   درود دوست عزیز
   این چهار زمان فرعی رو باید قرار بدم اما به دلیل مشغله هنوز موفق نشدم این کار رو انجام بدم…عجالتا میتونید با تهیه کتاب آموزش زمان ها از سایت به این چهار زمان و صدها نکات خوب دیگه که در کتاب جمع آوری شده دسترسی پیدا کنید..قصد تبلیغ فروش کتاب های سایت رو ندارم..اما اولا اینکه باید در راه آموزش و یادگیری سرمایه گذاری کنید دوما اینکه ارزش مادی و معنوی این کتاب و سایر کتاب های معرفی شده داخل وبسایت ما به مراتب خیلی بیشتر از اینهاست…این مبالغ ناچیز در قبال دستیابی به منابع اطلاعاتی جامع و روان زبان انگلیسی که به صورت یکجا حول محور یک موضوع جمع آوری شده چیزی نیست..به هر جهت من سعی میکنم این چهار زمان رو هم داخل پیچ بگنجانم، اما در هر صورت مطالب آموزشی زمان ها روی وبسایت خیلی خلاصه و کلی هست، اگر میخواهید مفاهیم زمان ها رو بصورت عمیق یاد بگیرید، حتما توصیه میکنم این کتاب رو تهیه بفرمایید..
   با سپاس و آرزوی موفقیت..

 33. Avatar photo

  با سلام خدمت شما استاد گرامی
  بسیار ممنونم بابت آموزش کامل و اصولی زمان ها
  بسیار کاربردی و مفید بود
  منکه کیف کردم و استفاده بردم ????

 34. Avatar photo

  سلام
  من اولین باره که به سایتتون سر میزنم و واقعا از مطالبی که گذاشتید خوشم اومد.
  واقعا واسه مطالب خوبی که گذاشتید ممنونم
  فقط یه سوال برام پیش اومد.
  واقعا نمی تونم بین کاربرد حال ساده و حال استمراری در آینده ی نزدیک فرق بزارم.منظورم اینه که متوجه نمیشم که باهم چه تفاوتی دارند؟میشه لطفا کمکم کنید چون واقعااااا واسم مهمه که کاربرد زمان هارو یاد بگیرم

 35. Avatar photo

  سلام
  مطالبتون و روش توضیح دادن گرامر ها منظم و واقعا مفید بود اما یک نکته کوچک اما مهمی که باید ذکر میشد قوانین اضافه کردن s وes برای افعالی که فاعل آن شخص سوم مفرد است .
  ممنون

  • Avatar photo

   درود بر شما..
   بله درسته این مورد ظاهرا از قلم افتاده..اما داخل کتاب آموزش زمانها در انگلیسی به طور مفصل به تمام این موارد اشاره شده است.
   با سپاس و آرزوی بهترین ها

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *