صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی » جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی
جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی
جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی

جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی

جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی

فهرست عناوین نوشته آشنایی با جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی

⊕انواع جملات آرزویی

1-جملات آرزویی مربوط به زمان حال

2-جملات آرزویی مربوط به زمان آینده

3-جملات آرزویی مربوط به زمان گذشته

4-جملات آرزویی با would

کاربرد If only

جملات آرزویی و اِی کاش (I wish) در انگلیسی با تلفظ “آی ویش”، جملاتی هستند که ماهیتا بیانگر نوعی گله و شکایت از شرایط موجود در زمان حال یا آینده بوده و ما در آن آرزومند و خواهان شرایطی متفاوت از آنچه که وجود دارد هستیم. گاهی این شرایط قابل تغییر و گاهی غیرقابل تغییرند. همچنین از این گونه جملات جهت بیان تاسف از موضوعات غیرممکن یا خیلی غیر محتمل زمان گذشته نیز استفاده میشود. ابتدا جملات زیر را در نظر بگیرید:

I wish that I had a car.

من آرزو میکنم که ای کاش یک ماشین داشتم.

I wish that I were on the north beach now.

آرزو میکنم که ای کاش من الان تو سواحل شمال بودم.

Peter wishes that she knew Tom Cruise.

پیتر آرزو میکنه که ای کاش تام کروز رو میشناخت.

John is busy tomorrow. I wish that he wasn’t busy tomorrow.

جان فردا سرش شلوغ است. آرزو میکنم که ای کاش فردا سرش شلوغ نبود.

I wish you would stop smoking.

من آرزو میکنم که ای کاش تو سیگار کشیدن رو ترک کنی.

I wish that they would stop fighting.

آرزو میکنم که ای کاش اونها دعواشون رو متوقف بکنند.

I wish Eli had attended the meeting.

آرزو میکنم که ای کاش اِلی در جلسه شرکت کرده بود.

I wish I had been there with you.

من آرزو میکنم که ای کاش اونجا با تو بودم.

پیش مطالعه: از آنجایی که جملات آرزویی و اِی کاش در انگلیسی، از لحاظ مفهومی و کاربردی، ارتباط نزدیکی با زمان ها (Tenses) و همچنین جملات شرطی (conditionals) دارد، لذا توصیه میشود ابتدا نوشته های زمان ها در انگلیسی و همچنین آشنایی با جملات شرطی در انگلیسی که در بخش آموزش گرامر سایت آمده، پیش مطالعه گردد.

میتوان جملات آرزویی را در چهار دسته طبقه بندی نمود، هر چند که ممکن است گاها در برخی منابع و کتاب های آموزشی دیگر، این دسته بندی به نوعی دیگر انجام گردد، اما مهم درک و فهم هر یک از این انواع جملات آرزویی در انگلیسی می باشد. در ادامه به معرفی هر یک از این نوع جملات آرزویی میپردازیم:

1-جملات آرزویی زمان حال

در اینگونه جملات آرزویی، ما درباره عمل یا وضعیت موجود ابراز نارضایتی می کنیم و خواهان تغییر این شرایط در زمان حال هستیم. به عبارتی دیگر، تمایل داریم چیزها متفاوت از آنچه که در زمان حال هستند باشد. اما معمولا تغییر این شرایط غیرممکن  و یا خیلی بعید میباشد. در جملات آرزویی زمان حال، از ساختار زمان گذشته فعل (گذشته ساده، گذشته ساده استمراری) استفاده می شود که در مثالهای زیر با رنگ پس زمینه آبی نشان داده شده اند. در ضمن قید زمان حال نیز در صورت وجود با رنگ قرمز مشخص گردیده است:

I wish that I were on the north beach now.

آرزو میکنم که ای کاش من الان تو سواحل شمال بودم.

{یعنی من در حال حاضر تو ساحل شمال نبوده و مثلا تو دفتر کارم هستم و این شرایط رو دوست ندارم}

I don’t have a car yet. I wish that I had a car.

من هنوز یک ماشین ندارم. آرزو میکنم که ای کاش یک ماشین داشتم.

{یعنی من در حال حاضر ماشین ندارم، ولی اگر داشتم چقدر خوب بود}

I wish that I could drive.

آرزو میکنم که ای کاش میتونستم رانندگی کنم.

{اما متاسفانه من نمیتونم رانندگی کنم و بلد نیستم}

We are travelling to Madrid right now. I wish we were traveling to Paris now.

ما همین الان داریم به مادرید سفر میکنیم. ای کاش الان داشتیم به پاریس سفر میکردیم.

{یعنی من دوست داشتم به جای مادرید به پاریس سفر کنیم، اما کاری نمیشه کرد، الان داریم میریم مادرید}

2- جملات آرزویی زمان آینده

در اینگونه جملات آرزویی، ما درباره عمل یا وضعیت آینده که وجود خواهد داشت یا اتفاق خواهد افتاد، ابراز نارضایتی می کنیم و خواهان تغییر این شرایط در زمان آینده هستیم. به عبارتی دیگر، تمایل داریم چیزها متفاوت از آنچه که در زمان آینده هستند باشد. اما معمولا تغییر این شرایط غیرممکن و یا خیلی بعید میباشد. در جملات آرزویی زمان آینده، از ساختار زمان گذشته فعل (گذشته ساده، گذشته ساده استمراری، ساختار to be+going to) استفاده می شود که در مثالهای زیر با رنگ پس زمینه آبی نشان داده شده اند. فراموش نکنید که در جملات آرزویی زمان آینده، حضور قید زمان آینده در جمله ضروری می باشد، چرا که در غیراینصورت می تواند معنی آن به زمان حال برگردد. در مثالهای زیر، قید زمان آینده با رنگ قرمز نشان داده شده اند:

John is busy tomorrow morning. I wish that he wasn’t busy tomorrow morning.

جان فردا صبح سرش شلوغ است. آرزو میکنم که ای کاش فردا صبح سرش شلوغ نبود.

{یعنی جان فردا صبح سرش شلوغه و من این شرایط رو دوست ندارم و البته نمیتونم اون رو تغییر بدم}

I wish that I could go to the party tonight.

ای کاش میتوانستم امشب به میهمانی بروم.

{یعنی من دوست داشتم امشب به مهمانی بروم، اما چون سرم خیلی شلوغ است، نمی توانم بروم}

I can’t go on holiday. I wish I was going on holiday with you.

من نمیتونم تعطیلات بیام. ای کاش من داشتم تعطیلات با شما میومدم.

{یعنی قرار نیست که من با شما به تعطیلات (زمان آینده) بیام و این مایه تاسف من هست. اما کاری نمیشه کرد}

I’m going to visit her later. I wish that I wasn’t going to visit her later.

من قراره که بعدا او رو ببینم. آرزو میکنم که ای کاش قرار نبود بعدا او رو ببینم.

{یعنی قراره که من بعدا (در آینده) او را ببینم و من دوست ندارم که بعدا این اتفاق بیفته، اما ظاهرا چاره ای جز این نیست}

3-جملات آرزویی زمان گذشته

در اینگونه جملات آرزویی، ما در مورد شرایطی متفاوت در زمان گذشته صحبت میکنیم. در واقع  این نوع جمله آرزویی، جهت بیان تاسف و پشیمانی از عمل یا وضعیتی بکار میرود که در زمان گذشته بوجود آمد و ما الان از آن راضی و خوشنود نیستیم و چیزی متفاوت از آن انتظار داشتیم، اما افسوس که دستیابی به شرایط ایده آل غیر ممکن میباشد. در جملات آرزویی زمان گذشته، از ساختار زمان گذشته کامل ساده فعل استفاده می شود که در مثالهای زیر با رنگ پس زمینه آبی نشان داده شده اند.

یادداشت: از ساختار فعل جمله آخر یعنی استفاده از فعل مودال could در کنار have و سپس ستون سوم فعل اصلی یعنی spent که ستون سوم فعل spend می باشد، جهت بیان افسوس و حسرت وضعیت ها و کارهایی استفاده می شود که امکان و فرصت انجام آنها در گذشته بود، ولی انجام نشد:

I lost my mother last year. I wish that I hadn’t lost my mother.

من پارسال مادرم رو از دست دادم. آرزو میکنم که ای کاش مادرم رو از دست نداده بودم.

{یعنی در گذشته مادرم فوت شد و الان من از این موضوع ناراحتم}

Sara didn’t study well at school. She wishes that she had studied harder at school.

سارا در مدرسه خوب درس نخوند. او آرزو میکنه که ای کاش تو مدرسه بیشتر درس خونده بود.

{یعنی او در مدرسه سخت درست نخوند و الان از این موضوع متاسف و ناراحت است}

I wish that I could have spent more time with my father before he died.

آرزو میکنم که ای کاش قبل از اینکه پدرم بمیره میتونستم وقت بیشتری باهاش بگذرونم.

{ولی افسوس که پدرم فوت شد و من نتونستم وقت بیشتری باهاش بگذرونم}

4-جملات آرزویی با would

از این ساختار به گونه ای متفاوت، عموما درباره دیگران که مشغول انجام دادن یا ندادن کاری هستند و ما از آن کار خوشمان نمی آید و میخواهیم که آن شخص تغییر کند استفاده میکنیم. این ساختار معمولا درباره شخص خودمان یا درباره چیزی که هیچ کس نمیتواند آنرا تغییر دهد استفاده نمیشود. البته آب و هوا یک استثناست که علارغم اینکه کسی نمیتواند آنرا تغییر دهد، برای آرزو کردن در مورد آب و هوای مورد دلخواهمان، همچنان از این ساختار استفاده میکنیم، همانند مثال آخر در مورد آرزوی بند آمدن بارش باران.

در جملات آرزویی با would با تلفظ “وُد” از ساختار زمان آینده در گذشته استفاده می شود که در مثالهای زیر با رنگ پس زمینه آبی نشان داده شده اند:

I wish that you would stop smoking. It’s really bad for you.

آرزو میکنم که ای کاش تو سیگار کشیدن رو ترک بکنی. اون برای تو بده (مضره).

{شما علارغم بیماری قلبی همچنان سیگار میکشی و این داره منو اذیت میکنه و من از تو میخوام این عادت رو ترک کنی}

I wish my father would forgive me tomorrow.

آرزو میکنم ای کاش پدرم منو فردا ببخشه.(خدا کنه پدرم من رو ببخشه)

{یعنی من کار بدی انجام دادم و میخوام که پدرم من رو به خاطر این کار بدم مورد بخشش قرار بده}

She is making too much noise. I wish that she’d be quiet.

اون داره خیلی سر و صدا میکنه. آرزو میکنم که ای کاش ساکت بشه. (خدا کنه ساکت شه)

{یعنی من از اینکه او انقدر داره صحبت میکنه عصبانی ام و میخوام که ساکت بشه}

I wish the boss would agree and say yes.

آرزو میکنم ای کاش رئیس موافقت کنه و بگه آره. (خدا کنه رئیس موافقت کنه و بگه آره)

{یعنی من مشتاقانه میخوام که رئیس با این موضوع موافق باشه}

It’s raining. I wish that it would stop raining.

داره بارون میباره. آرزو میکنم که ای کاش بارون بند بیاد.(خدا کنه بارون بند بیاد)

{یعنی من بی صبر و حوصله ام چون الان داره بارون میباره و میخوام که بارون بند بیاد}

کاربرد If only

در تمام جملات آرزویی، می توان از عبارت “if only” معادل “I wish” با همان معنی “ای کاش” به فرمی که در مثال های زیر ملاحظه میکنید، استفاده کرد:

I wish I knew how to use a computer.

If only I knew how to use a computer.

ای کاش میدونستم چطور از کامپیوتر استفاده کنم.

I wish that they would talk to each other.

If only that they would talk to each other.

ای کاش اونها با همدیگه صحبت کنند.

I wish that I hadn’t spent so much money.

If only that I hadn’t spent so much money.

آرزو میکنم که ای کاش انقدر زیاد پول خرج نکرده بودم.

 نکته: حضور ارتباط دهنده that در ساختار جملات آرزویی، اختیاری می باشد و بود و نبودش خللی به معنی جمله وارد نخواهد کرد.

جهت تهیه کتاب جامع “آموزش جملات آرزویی در انگلیسی” لطفا اینجا را کلیک نمایید

همچنین این صفحه را ببینید

آشنایی با verbal

آشنایی با Verbal در انگلیسی

لینک فهرست عناوین نوشته آشنایی با Verbal در انگلیسی Verbal چیست؟ 1-Gerund (اسم مصدر) ⊕Gerund ...

6 نظر

 1. ممنونم از شما مدیر محترم سایت.. فکر نمیکنم هیچ وبیسایت زبانی تا به حال انقدر به این شیوایی و رسایی زبان رو آموزش بده…خدواند بهترین ها رو براتون به ارمغان بیاره..

  • مدیر سایت

   درود ساناز عزیز
   باعث افتخار من هست که محتوای وبسایت مورد رضایت و توجه شما قرار گرفته..امیدوارم که بتونم روز به روز در جهت پیشرفت وبسایت و بهتر و کاراتر شدن اون قدم بردارم..
   براتون آرزوی سلامتی و سربلندی روز افزون آرزومندم…

 2. سلام این سایت جایی بود ک اخرش متوجه شدم چی میگن جملات ارزویی خیلی تشکر

  • مدیر سایت

   درود یلدا عزیز
   خوشحالم که این نوشته مورد توجه و پسند شما قرار گرفته.
   من هم براتون آرزوی سلامتی و شادکامی دارم

 3. عرض سلام دارم حضور شما.مدیر سایت من در افغانستان زندگی میکنم . شرایط خرید بسته کامل گرامر برایم مهیا نیست
  چطور تهیه کنم.

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *