صفحه خانگی » آموزش گرامر انگلیسی » اجزای جمله در انگلیسی
اجزای جمله در انگلیسی
اجزای جمله در انگلیسی

اجزای جمله در انگلیسی

لینک فهرست مطالب نوشته اجزای جمله در انگلیسی

درک اجزای جمله در انگلیسی، برای موفقیت در یادگیری آن حیاتی و ضروری می باشد.لذا در این نوشته سعی شده ارکان جمله به طور اجمالی معرفی گردد تا زبان آموزان به صورت کلی با اجزای ساختاری جمله در انگلیسی آشنا شوند. در نوشته های دیگر از مجموعه آموزش های گرامر، تک تک آنها به تفصیل معرفی شده اند.

اجزای جمله در انگلیسی
اجزای جمله در انگلیسی

 

جمله چیست؟

همانطور که می دانیم نوشتن یک پاراگراف یا متن، از کوچک‌ترين واحد نوشتاری، يعنی جمله، آغاز می شود.به طوری که از کنار هم قرار گرفتن این جمله ها،پاراگراف یا متن مربوطه بوجود می آید.جمله مجموعه‌ای از واژگان است که پيامی را از گوينده به شنونده يا نويسنده به خواننده می‌رساند. گاهی جمله فقط از يک واژه درست می‌شود، مانند “آتش” به معنای شليک کردن.اما از لحاظ گرامر،جمله مجموعه ای از واژگان است که به خودی خود کامل و مستقل می باشد.

مطابق با آنچه که در بخش اجزای گفتار عنوان شد، وقتی اجزای گفتار در جمله کنار هم قرار می گیرند، هر یک نقش خاصی خواهند داشت. به عنوان نمونه، یک اسم یا ضمیر می تواند نقش فاعل (subject) که یکی از ارکان اصلی جمله می باشد را ایفا نماید و در کنار فعل (verb)، تشکیل یک جمله کامل را بدهد. همچنین یک اسم می تواند در نقش مفعول (object) و یا نقش های دیگر در جمله مورد استفاده قرار بگیرد.

بخش های اصلی جمله

بعد از آشنایی با اجزای گفتار، اجزای ساختاری جمله را مورد بررسی قرار می دهیم. هر جمله کامل همواره از دو بخش کلی نهاد و گزاره تشکیل می شود.

⊕نهاد (Subject)  بخشی از جمله است که دربارۀ آن سخن می‌گوییم؛ به عبارتی دیگر، نهاد قسمتی از جمله است که عمل فعل جمله و یا حالت (وضعیت) یا صفتی به آن نسبت داده می شود. نهاد می تواند یک اسم (noun)، ضمیر (pronoun) یا نیم جمله اسمی (noun clause) باشد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است که در دستور زبان فارسی، نهاد به دو نوع تقسیم می شود:

1-فاعل

2-مسند الیه

که در آن به فاعل، اصطلاحا انجام دهنده عمل جمله گفته میشود  و در واقع بخشی از جمله میباشد که عمل فعل جمله به آن نسبت داده میشود. به جمله زیر دقت نمایید:

Bob wrote a letter.

باب نامه ای نوشت.

در این جمله اگر دقت کنید، در می یابید که عملی انجام شده و آن هم نوشتن نامه میباشد که توسط باب انجام شده است. به همین خاطر چون عمل فعل جمله به باب نسبت داده می شود، باب به عنوان انجام دهنده فعل جمله و فاعل در نظر گرفته میشود.

اما مسند الیه اگر چه در جایگاه فاعل می نشیند، اما همانند فاعل انجام دهنده فعل جمله نبوده، بلکه حالت و وضعیت یا صفتی به آن نسبت داده می شود. به جمله زیر دقت نمایید:

Julia feels sad.

جولیا ناراحت است.

در جمله بالا، جولیا انجام دهنده کاری نبوده، بلکه وضعیت ناراحت بودن به او نسبت داده شده است. به همین خاطر به آن مسند الیه گفته می شود. و کل عبارت بعد از آن مسند در نظر گرفته می شود.

حال شما می توانید این اصل را به گرامر زبان انگلیسی تعمیم دهید.

انواع فاعل: می توان فاعل را به چند دسته تقسیم نمود.در جمله های پایین،فاعل جمله به صورت پررنگ و با رنگ پس زمینه سبز نشان داده شده است:

فاعل ساده (simple subject) فاعلی که از یک اسم یا یک ضمیر تشکیل شده باشد:

A-He laughed.

فاعل ترکیبی (compound subject) دو یا چند فاعل جداگانه که با یک حرف ربط and به هم متصل شده اند:

B-Jack and Susan went to school.

فاعل کامل (full subject) فاعلی که از چندین کلمه به صورت یک عبارت واحد تشکیل شده باشد:

C-Kim’s poem about his mother made the class cry.

⊕گزاره (Predicate) گزارش یا خبری است که درباره ی نهاد داده می شود و اصطلاحا به بخشی از جمله گفته می شود که فعل جمله در آن قرار دارد. در واقع گزاره، عمل یا وضعیتی را نسبت به نهاد یا همان فاعل بیان می دارد.

ابتدا به جملات زیر توجه کنید:

He laughed.

او خندید.

Jack and Susan went to school.

جک و سوزان به مدرسه رفتند.

Kim’s poem about his mother made the class cry.

شعر کیم درباره مادرش کلاس را به گریه وا داشت.

The man seems kind.

اون مرد مهربون به نظر میرسه.

Somebody stole my bike last week.

یه نفر دوچرخه من رو هفته پیش دزدید.

My school friend is a great chess player.

دوست مدرسه ای من شطرنج باز ماهری هست.

در این مثال ها نهاد با رنگ پس زمینه سبز و گزاره با رنگ پس زمینه زرد برجسته شده اند.

یک گزاره از اجزای خاصی تشکیل شده که در ادامه به بررسی هر یک از آنها خواهیم پرداخت:

اجزای گزاره: همانطور که در مثال های بالا ملاحظه کردید،گزاره می تواند شامل یک کلمه و یا گروهی از کلمات باشد.اجزای تشکیل دهنده گزاره را می توان به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد:

فعل(verb)

مفعول(object)

متمم(complement)

ابتدا مهم ترین جزء گزاره بعنی فعل را مورد بررسی قرار می دهیم:

1-2-فعل (verb) بخش اصلی و جدایی ناپذیر گزاره، فعل می باشد. یک گزاره، حداقل به یک فعل نیاز دارد تا آنرا گزاره بنامیم، همانند مثال A در بالا که در آن کلمه laughed هم فعل جمله و هم گزاره محسوب می شود. اما در مثال B گزاره شامل عبارتی است که فعل جمله یعنی went بخشی از آن می باشد. می توان افعال را به چند دسته تقسیم نمود:

1-افعال لازم (Intransitive verbs) افعالی که به مفعول نیاز ندارند و بدون حضور مفعول،معنی و مفهوم جمله کامل می باشد.همانطور که در مثال های زیر مشاهده می کنید،فعل های run ، laughed و disappeared افعالی هستند که به خودی خود مفهوم آنها کامل بوده و برای کامل شدن نیاز به بخش دیگری ندارند. بنابراین به آنها طبق تعریف افعال لازم گفته می شود که با رنگ پس زمینه آبی نشان داده شده اند:

He laughed.

او خندید.

I run everyday.

من هر روز می دوم (ورزش می کنم).

The prisoner disappeared without a trace.

زندانی بدون هیچ نشانه و اثری ناپدید شد.

2-افعال متعدی (Transitive verbs) افعالی که به مفعول نیاز دارند و بدون حضور مفعول معنی و مفهوم جمله ناقص و ناتمام خواهد ماند. ابتدا جملات زیر را در نظر بگیرید:

Sara baked.

سارا پخت.

He broke.

او شکست.

همانطور که می بینید این جملات از لحاظ گرامر درست و کامل به نظر می رسند، چون شامل هر دو بخش نهاد و گزاره می باشند، اما در واقع از لحاظ معنی و مفهوم ناقص به نظر می رسند. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که این جملات برای کامل شدن به بخش دیگری نیاز دارد. این سوال پیش می آید که “سارا چه چیزی را پخت؟” و  یا “او چه چیزی را شکست؟”

حال جملات زیر را در نظر بگیرید:

Sara baked some cookies.

سارا کمی کلوچه پخت.

He broke the window.

او پنجره را شکست.

در این مثال ها، افعال متعدی با رنگ پس زمینه سبز و مفعول با رنگ پس زمینه زرد نشان داده شده اند. همانطور که ملاحظه می کنید،”کمی کلوچه” و “پنجره” نقش مفعول جمله را ایفا می کنند که در حضور آنها معنی جمله کامل خواهد شد.به اینگونه افعال که اصطلاحا مفعول پذیرند، افعال متعدی گفته می شود.

3-افعال ربطی (Linking verbs) افعالی که نه لازم هستند و نه متعدی.به عبارتی این دسته از افعال از یک سو به مفعول نیاز ندارند و از سویی دیگر،به تنهایی و بدون حضور بخش یا بخش های دیگر نیز معنی و مفهوم خاصی ندارند. در واقع این افعال بیان کننده یک عمل (action) یا وضعیت (state) نبوده و کاملا خنثی می باشند.

در واقع افعال ربطی:

یک رابطه ای را بین فاعل و متمم (complement) نشان می دهد.

فاعل را با اطلاعات اضافی (اسم یا صفت) توصیف یا تعریف می کند.

یک رابطه یا وضعیت موجود را تعیین و شناسایی می کند.

فعل های بکار رفته در جملات زیر همگی جز افعال ربطی می باشند و به صورت پررنگ نشان داده شده اند.اگر به افعالی که در مثال های بخش های “افعال لازم و متعدی” بکار رفت دقت کنید،می بینید که هر یک از آنها بیان کننده عمل و فعالیت فیزیکی خاصی هستند،افعالی مانند “خندیدن، دویدن، پختن، شکستن”.اما افعالی که در مثال های زیر بکار رفته اند،بیان کننده عمل خاصی نیستند و در دسته افعال حرکتی قرار نمی گیرند و همانطور که گقته شد صرفا برای ربط دادن دو بخش جمله یعنی فاعل و متمم بکار می روند.مطابق مثال های زیر،بین ویلیام و معلم بودن،پرنده ها و گرسنگی،او و خستگی و تخم مرغ و فاسد شدن ارتباطی وجود دارد.

William is (فعل ربطی) a teacher.

ویلیام یک معلم است.

My birds are (فعل ربطی) hungry.

پرنده های من گرسنه هستند.

He looks (فعل ربطی) exhausted today.

او امروز خیلی خسته به نظر می رسد.

The eggs smell (فعل ربطی) rotten.

تخم مرغ ها بوی فاسد شدگی می دهند.

2-2-مفعول (object) مفعول به عنوان یکی از اجزای گزاره، در حقیقت یک اسم (noun)، ضمیر (pronoun) یا نیم جمله اسمی (noun clause) می باشد که عمل فعل جمله را دریافت می کند و در تعریف سنتی، بخشی از جمله است که کار یا فعل بر روی آن انجام می شود. در بخش معرفی “افعال متعدی” با اصطلاح “مفعول” آشنا شده اید. یادآور می شوم که تنها افعال متعدی،مفعول می پذیرند.

در انگلیسی سه نوع مفعول وجود دارد:

1-مفعول مستقیم (Direct object) هنگامی که مفعول،عمل فعل جمله را به طور مستقیم و بدون واسطه دریافت می دارد،به آن مفعول مستقیم گفته می شود.راه شناسایی مفعول مستقیم،استفاده از عبارات پرسشی “چه کسی را؟” و “چه چیزی را؟” می باشد.به طوری که پاسخ این سوال،همان مفعول مستقیم جمله محسوب می گردد.

– آنتونی چه کسی را کشت؟ راننده را

– ما چه کسی رو نابغه نامیدیم؟ اون رو

– او چه چیزی را شکت؟ پنجره را

Antonio killed (فعل متعدی) the driver (مفعول مستقیم).

آنتونی راننده را کشت.

We called (فعل متعدی) him (مفعول مستقیم) genius.

ما به اون گفتیم نابغه.

He broke (فعل متعدی) the window (مفعول مستقیم).

او پنجره را شکست.

2-مفعول غیر مستقیم (Indirect object) هنگامی که مفعول،عمل فعل جمله را به طور غیر مستقیم و با واسطه دریافت می دارد،به آن مفعول غیر مستقیم گفته می شود.راه شناسایی مفعول غیر مستقیم،استفاده از عبارات پرسشی “به چه کسی؟” و “برای چه کسی؟” می باشد.به طوری که پاسخ این سوال،همان مفعول غیر مستقیم جمله محسوب می گردد.

– ماریا کتاب رو به چه کسی داد؟به من

– او دوچرخه را برای چه کسی خرید؟برای پسرش

Maria gave the book (مفعول مستقیم) to me (مفعول غیرمستقیم).

ماریا کتاب رو به من داد.

He bought a bike (مفعول مستقیم) for his son (مفعول غیرمستقیم).

او برای پسرش یک دوچرخه خرید.

3-مفعول حرف اضافه (Object of the proposition) مفعول حرف اضافه گاها با مفعول مستقیم اشتباه در نظر گرفته می شود.چون همانند مفعول مستقیم عمل فعل جمله را دریافت می کند.اما اختلاف اساسی در این است که مفعول حرف اضافه،بعد از یک حرف اضافه قرار می گیرد و راه شناسایی آن هم،وجود این حرف اضافه می باشد.

We talked about (حرف اضافه) the war (مفعول حرف اضافه).

ما درباره جنگ صحبت کردیم.

The fisherman fell over (حرف اضافه) the rail (مفعول حرف اضافه).

ماهیگیر روی ریل افتاد.

Tim played in (حرف اضافه) the street (مفعول حرف اضافه).

تیم در خیابان بازی می کرد.

3-2-متمم (complement) به هر اسم(noun) ، عبارت اسمی (noun phrase) یا نیم جمله اسمی (noun clause) که معنی یک فاعل، مفعول، فعل و یا یک صفت را کامل می کند متمم گفته می شود. لازم بذکر است که واژه متمم به خودی خود به عنوان مفهومی خاص در دستور زبان تلقی نمی گردد، بلکه صرفا کلمه یا کلماتی هستند که حضور آنها برای تمام و کامل کردن معنی یک اسم، عبارت یا نیم جمله لازم و ضروری می باشد.

چندین نوع متمم در انگلیسی وجود دارد که در اینجا آنها را معرفی می نماییم:

1-متمم فاعل (Subject complement) این نوع متمم که همواره بعد از یک فعل ربطی می آید،ارجاع به فاعل جمله دارد و در مورد آن توضیح داده و یا آن را توصیف می نماید.متمم فاعل می تواند یک اسم (noun) باشد که به آن اصطلاحا predicate noun یا nominative هم گفته می شود.همچنین متمم فاعل می تواند یک صفت (adjective) باشد که به آن اصطلاحا predicate adjective هم گفته می شود.

به جملات زیر توجه نمایید:

Sofia (فاعل) is (فعل ربطی) an English teacher (متمم فاعل از نوع اسم).

سوفیا یک معلم زبان است.

Her favorite hobbies (فاعل) are (فعل ربطی) reading and painting (متمم فاعل از نوع اسم).

خواندن و نقاشی کردن سرگرمی های مورد علاقه او هستند.

She (فاعل) was (فعل ربطی) sad (متمم فاعل از نوع صفت) about her illness.

او ناراحت بیماری اش بود.

That man (فاعل) seems (فعل ربطی) kind (متمم فاعل از نوع صفت).

اون مرد مهربون به نظر می رسه.

در جمله اول همانطور که ملاحظه می نمایید،عبارت اسمی English teacher یک متمم فاعل محسوب می شود که در مورد فاعل جمله یعنی Sofia توضیحاتی ارائه می نماید.در جمله دوم reading و painting به عنوان اسامی از نوع Gerund هر دو به عنوان متمم فاعل محسوب می شوند،چون معرف و بیانگر سرگرمی های این شخص می باشند.در جملات سوم و چهارم،صفات sad و kind نیز هر دو به عنوان متمم فاعل محسوب می شوند،چون برای توصیف فاعل های she و That man بکار رفته اند.

یادداشت اگر متمم فاعل، صفت (adjective) باشد، به عنوان گزاره صفتی (predicate adjective) و اگر اسم (noun) باشد، به عنوان گزاره اسمی (predicate nominal) نامیده می شود.

2-متمم مفعول (Object complement) این نوع متمم همواره بعد از مفعول مستقیم قرار گرفته و برای پیرایش و کامل کردن آن بکار می رود.

به جملات زیر توجه نمایید:

Tom considers horror movies (مفعول مستقیم) silly (متمم مفعول از نوع صفت).

تام فیلم های ترسناک رو احمقانه می دونه.

She found the work (مفعول مستقیم) hard (متمم مفعول از نوع صفت).

او فهمید که کار سخته.

Our teacher realized the English test (مفعول مستقیم) difficult (متمم مفعول از نوع صفت).

معلم ما آزمون زبان رو سخت تشخیص داد.

He makes me (مفعول مستقیم) very angry (متمم مفعول از نوع صفت).

او من رو خیلی عصبانی می کنه.

You kept me (مفعول مستقیم) waiting (متمم مفعول از نوع صفت).

تو من رو منتظر گذاشتی (معطل کردی).

They elected Martin (مفعول مستقیم) their president (متمم مفعول از نوع عبارت اسمی).

اونها مارتین رو به عنوان رئیس جمهورشان انتخاب کردند.

به عنوان مثال در جمله اول همانطور که ملاحظه می نمایید، صفت silly متمم مفعول محسوب می شود، چون در مورد مفعول مستقیم یعنی “horror movies” توضیحاتی ارائه می نماید.در جمله دوم صفت hard متمم مفعول محسوب می شود، چون در مورد مفعول مستقیم work توضیحاتی ارائه می دهد و یا در جمله سوم صفت difficult نیز بواسطه اینکه مفعول مستقیم “English test” را توصیف می کند،به عنوام متمم مفعول در نظر گرفته می شود.

3-متمم فعل (Verb complement) متمم فعل در واقع همان مفعول مستقیم یا غیرمستقیم می باشد که به عنوان کامل کننده معنی و مفهوم فعل جمله بکار می رود.متمم فعل می تواند یک اسم،ضمیر،کلمه یا گروهی از کلمات باشد که به صورت یک اسم بکار  می رود.

به جملات زیر توجه نمایید:

Aunt Eli gave (فعل) my toy (متمم فعل) to Patty (متمم فعل).

عمه اِلی اسباب بازی من رو به پتی داد.

He lent (فعل) his umbrella (متمم فعل) to Erica (متمم فعل).

او چترش رو به اریکا قرض داد.

مطابق با مثال های بالا  my toy و his umbrella مفعول مستقیم و patty و Erica مفعول غیر مستقیم می باشند و بدلیل اینکه معنی فعل را کامل می کنند، طبق تعریف به عنوان متمم فعل در نظر گرفته می شوند.

4-متمم صفت (Adjective complement) این نوع متمم که همواره بعد از یک صفت می آید،ارجاع به صفت قبل از خود دارد و در مورد آن توضیح داده و یا آن را توصیف می نماید.متمم صفت معمولا یک نیم جمله اسمی (noun clause) یا یک عبارت حرف اضافه ای (prepositional phrase) می باشد.

به مثال های زیر توجه نمایید:

The group is happy (صفت) that Meg returned home (متمم صفت).

گروه خوشحاله که مِگ به خونه برگشت.

I am curious (صفت) what color it is (متمم صفت).

من کنجکاوم اون چه رنگیه.

Are you afraid (صفت) of spiders (متمم صفت)?

آیا تو از عنکبوت ها می ترسی؟

We were shocked (صفت) by the news (متمم صفت).

ما بخاطر خبرها شکه شدیم.

همانگونه که در مثال های بالا ملاحظه می کنید، نیم جمله های اسمی “that Meg returned home” و همچنین “what color it is” به عنوان متمم، صفت های “happy” و “curious” را توصیف می کنند. همچنین عبارت های حرف اضافه ای “of spiders” و “by the news” صفت های “afraid” و “shocked” را توصیف می کند و اطلاعات اضافی در مورد آنها به ما می دهد. به همین دلیل به آنها متمم صفت گفته می شود.

همچنین این صفحه را ببینید

آشنایی با verbal

آشنایی با Verbal در انگلیسی

لینک فهرست عناوین نوشته آشنایی با Verbal در انگلیسی Verbal چیست؟ 1-Gerund (اسم مصدر) ⊕Gerund ...

146 نظر

 1. Avatar photo

  بسیار کاربردی و عالی توضیح دادید. ممنون از زحمات شما.

 2. Avatar photo

  ممنونم خیلی خوب بود موفق باشید

 3. Avatar photo

  شما بهترین سایت زبان هستین ممنون

 4. Avatar photo

  با عرض سلام و خسته نباشید

  انصافا خیلی خوب بود ولی یه سوال برام پیش اومد و اون اینکه

  جایگاه قید(adverb) در جمله کجاست؟

  • Avatar photo

   با سلام…با سپاس از نظر شما
   قید به عنوان یکی از اجزای گفتار در نظر گرفته میشود ولی در مبحث اجزای جمله تعریف نشده است…به عبارتی همانطور که در این نوشته آمده، اجزای ساختاری جمله به طور کل شامل نهاد و گزاره می باشد که قید جایگاهی در آن ندارد،یعنی جز ارکان اصلی و ضروری ساختار جمله محسوب نمیشود.

  • Avatar photo

   در اخر جمله

 5. Avatar photo

  عالی بود استفاده بردیم

 6. Avatar photo

  من دانشجوی ادبیات انگلیسی ام و فردا امتحان گرامر دارم ب جای جزوه دارم سایت شما رو میخونم و دوره میکنم عالیه واقعا ممنونم

  • Avatar photo

   واقعا خوشحالم که مطالب سایت برای شما مفید واقع شده….با امید به اینکه بتونم در اسرع وقت مطالب مهم و ارزنده بیشتری رو جمع آوری و وارد سایت کنم…

 7. Avatar photo

  فوق العاده بود واقعا ممنون ?

 8. Avatar photo

  واقعا استفاده کردم
  ممنون از مطالب خوبتون

 9. Avatar photo

  خلاصه و مفید بود، تشکر

 10. Avatar photo

  ba salam man ye poshte konkuri hasstam mdayere vajganame khobe ama moteasefane nemitunam ye jomle ro sare ham konam bayad chikar konam lotfan age mishe rahnemaii konidmanzuram ine ke fekr konid ye test ya ye jomle boland darke matlab mikhunam mani vajhano baladam ama nemitunam jomlame sare ham konam ta befahmam azam chi khaste please help me

  • Avatar photo

   دورد بر شما دوست عزیزم…ببخشید از اینکه دیر پاسخ دادم..
   اول از همه اینکه شما باید متناسب با سطح معلومات زبانتون از خودتون توقع داشته باشید.درک مطلب بخشی هست که اکثر زبان آموزان با اون کم و بیش مشکل دارن.تنها راهش هم مطالعه زیاد و تکرار متون و کتاب های پیرامون آزمون هست. جدا از آمادگی بالا ، خود تست زدن هم استراتژی هایی داره که نمیشه الان به اونها اشاره کرد.شما اگر تو اینترنت بگردید ،در موردش مطالب زیادی میتونید پیدا کنید.در ضمن توصیه من اینه که در کنار این فعالیت ها ، گرامر رو هم به موازات اون فرا بگیرید، چرا که دونستن گرامر و آشنایی با ساختارهای جمله کمک زیادی به درک جمله خواهد کرد.

 11. Avatar photo

  سلام بابت تمام زحمتهای شما سپاسگزارم …..بسیار عالی و کاربردی توضیح دادین

  • Avatar photo

   درود بر شما….
   کامنت های محبت آمیز شما قوت قلبی برای ماست….امیدوارم بتونم در توسعه هرچه سریع تر سایت و آموزش های بیشتر قدم بردارم…
   پاینده و پیروز باشید

 12. Avatar photo

  تشکر فراوان

 13. Avatar photo

  عالی بود. ممنون

 14. Avatar photo

  عالی..تلاشتون ستودنیه..ممنون که زبان رو ساده کردین..

  • Avatar photo

   درود بر شما..
   خوشحالم که محتوای سایت مورد رضایت شما قرار گرفته…..
   براتون آرزوی موفقیت و شادکامی دارم…

 15. Avatar photo

  بسیار خوب و مفهومی.

 16. Avatar photo

  استاد واقعا عالی توضیح دادین . ممنون از شما

 17. Avatar photo

  واقعا عالی بود.ممنون

 18. Avatar photo

  Your site is great.I have my TOEFL for two years but i forgot a lot of that tips.thanks

 19. Avatar photo

  با تشکر از مدیریت محترم سایت،
  عالی است

 20. Avatar photo

  سلام
  یک سوال داشتم
  شما در این مطلب نوشتید My birds are hungry
  به معنی ” پرنده های من گرسنه هستند” در معنی فارسی ‘گرسنه’ قبل از ‘هستند’ اومده,
  حالا چرا در انگلیسی به این شکل نوشته نمیشه : My birds hungry are

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن….خوب ببینید هر زبانی از یک سری کد گذاری (coding) در گرامر و دستور زبانش استفاده می کنه..به عنوان مثال در زبان انگلیسی همواره ابتدا فاعل ، سپس فعل و در ادامه اجزای دیگر مانند متمم بکار می رود. جمله انگلیسی زیر را در نظر بگیرید:
   My birds are hungry.
   در این جمله ابتدا فاعل (My birds) سپس فعل (are) و نهایتا متمم (hungry) بکار رفته است…..
   حال جمله فارسی زیر رو در نظر بگیرید:
   پرنده های من گرسنه هستند.
   در این جمله ابتدا فاعل (پرنده های من) سپس متمم (گرسنه) و نهایتا فعل (iهستند) قرار گرفته است..
   بنابراین نمی توان گفت که چرا عنصری مانند فعل در یک زبان قبل از متمم و در زبانی دیگر بعد از متمم قرار می گیرد و این موضوع همانطور که عرض کردم به پیشینه و نحوه کدگذاری زبان ها بر می گردد…
   امیدوارم پاسخی مناسب به سوالتون داده باشم..
   با سپاس از توجه شما..

 21. Avatar photo

  سلام دوست عزیز لطفا ترتیب اجزای جمله در انواع جمله ها(پرسشی خبری حال ساده و….) رو هم توضیح بدین
  خیلی ممنون

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی
   موضوعی که شما مطرح کردید کاملا مفصل و جامع هست و واقعا در قالب یک نوشته نمیگنجه…در مورد ساختار انواع جملات در زمان های مختلف اگر مایل بودید می تونید از بخش محصولات سایت، کتاب زمان ها در انگلیسی رو تهیه کنید که در اون ساختار خبری مثبت و منفی و همچنین سوالی مثبت و منفی تمامی جملات معلوم و معادل مجهول اونها در زمانهای محتلف به طور مفصل توضیح داده شده اند…البته عجالتا میتونید پست “زمان ها در انگلسی ” رو مطالعه بفرمایید…
   با سپاس و آرزوی شادکامی و پیروزی برای شما

 22. Avatar photo

  سلام .
  So kind of you ….میشه بسیارلطف کردید ….ترجمه ش همچنین مهربانی از شما …توضیح می دید چی هستند این جملات

  • Avatar photo

   درود دوست گرامی..
   این گونه جملات در حقیقت در دسته جملات ندایی قرار میگیرند. همانطور که در نوشته انواع جمله در انگلیسی هم عنوان شد، جملات ندایی اگر چه ممکن است به شکل جملات خبری به نظر برسند ، اما چون بیانگر عواطف و احساسات گوینده بوده و مثل یک جمله خبری حامل خبر یا وضعیتی نیستند ، به آنها جملات ندایی (Exclamatory sentence) گفته می شود.
   So kind of you=So nice of you به معنی “نظر لطف شماست” یا همونطور که خودتون هم گفتید “بسیارلطف کردید” بوده که بصورت کامل It’s so kind of you=It’s so nice of you هم می تونه بکار بره.
   با سپاس و آروزی پیروزی و شادکامی برای شما

 23. Avatar photo

  عالى بووود ممنونم?

 24. Avatar photo

  سلام ادمین گرامی ممنون بخاطر مطالب مفیدتون
  من درباره فرق دو جمله 1.i go home و 2.i go to school تحقیق کردم و
  فهمیدم که چون در جمله اول home نقش قید مکان رو داره نباید قبلش از to استفاده کرد و در جمله دوم چون school اسم هستش باید از to استفاده کرد حالا میخواستم بدونم در جمله دوم school نقشش در جمله چیه؟قیده؟متممه؟خلاصه با کدوم معیار از طبقه بندیهایی که شما در پستتون اوردید میخونه میدونیم که فعل go لازم هستش پس نباید school مفعول باشه…پس نقشش چیه؟ و اینکه اگر school قید هستش چرا از to اینجا استفاده میکنیم و شبیه جمله اول عمل نمیکنیم؟

  • Avatar photo

   درود بر شما دوست گرامی
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…
   باید گفت که home و school هر دو اسم محسوب میشن و زمانی که قبل از اونها یک حرف اضافه مثل to قرار بگیره کل عبارت یعنی “to home” و “to school” در قالب یک عبارت حرف اضافه ای (prepositional phrase) و به عنوان قید مکان عمل می کنه. اما کلمه home به طور استثنا بدون حرف اضافه to به عنوان قید مکان در انگلیسی مورد استفاده قرار میگیره…بله درسته فعل go یک فعل لازم هست و بعد از اون میتونه قید مکان قرار بگیره.. میتونید برای درک بهتر به نوشته های اجزای گفتار در انگلیسی و آشنایی با عبارت (phrase) در انگلیسی رجوع کنید.
   امیدوارم توضیحات مناسب و کافی بوده باشه..
   با سپاس و آرزوی پیروزی و شادکامی برای شما

 25. Avatar photo

  خیلی کامله ،مرسی

 26. Avatar photo

  هیچ سایتی به باحالی شما توضیح نداده

  • Avatar photo

   درود بر شما…
   خوشحال و خرسندم که محتوای سایت مورد رضایت شما قرار گرفته…
   براتون آرزوی پیروزی و موفقیت های روز افزون دارم…

   • Avatar photo

    سلام چجوری میتونم مطالب گرامرتون رو بردارم

    • Avatar photo

     درود بر شما حسین عزیز
     شما میتونید از مطالب سایت با ذکر منبع و ماخذ استفاده کنید و مشکلی از این بابت وجود نداره….
     خوشحالم که محتوای سایت مورد توجهتون قرار گرفته
     با سپاس و آروزی موفقیت…..

 27. Avatar photo

  خسته نباشید مطالب خوبی بود…ولی من هیچی متوجه نشدم خیلی سخته

  • Avatar photo

   درود بر شما میلاد عزیز
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن….خوشحالم که مطالب سایت مورد توجهتون واقع شده…در جواب باید عرض کنم که عمده مشکل ما در عدم درک گرامر انگلیسی اینه که ما هنوز گرامر زبان پارسی خودمون رو بدرستی یاد نگرفتیم و به همین خاطر یادگیری گرامر انگلیسی برامون مشکله..مثلا مبحث زمان ها موضوعی بود که خود من قبل از اینکه زبان انگلیسی رو شروع کنم باهاش خیلی مشکل داشتم، چون درک درستی از زمان ها در زبان مادری خودم نداشتم و به همین خاطر مدت زیادی طول کشید تا بتونم با زمان ها در انگلیسی آشنا بشم….به هر حال توصیه میکنم شما ابتدا مطالعه ای در باب گرامر زبان پارسی انجام بدین و پیشاپیش با مفاهیم مربوطه آشنا بشید و سپس به سراغ یادگیری گرامر انگلیسی برید و اگر هم وقت ندارید باید تمرکز و مطالعه بیشتری پیرامون گرامر انگلیسی داشته باشید…به هر حال بنده تا اونجا که امکان داشت علاوه بر این دو کتاب آموزش گرامر که رو سایت برای فروش قرار داده شده، در مورد موضوعات گرامری گوناگون دیگه، کتاب های متعددی رو دارم آماده میکنم که به امید خدا به زودی اونها رو روی سایت قرار میدم…اگر در حال حاضر باز کمکی از دست من بر میاد در خدمت شما هستم..
   براتون آرزوی موفقیت و پیروزی های روز افزون دارم…

 28. Avatar photo

  یعنی الان دوتا کتاب لغت نامه خوندم تا جمله ای برازنده سایتتون کارتون پیدا کنم نتونستم دیگه واقعا زیباست دیگه سیپیویه گوشیم اینهمه زیبایی رو نمیتونه پردازش کنه همین روزا میسوزه …مطالبتون عین عسل شیرین دمتون گرم موفق باشین

  • Avatar photo

   باعث افتخار و بالندگی من هست که مطالب سایت مورد توجه و نظر شما قرار گرفته…
   من هم برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی دارم

 29. Avatar photo

  با عرض سلام خدمت شما
  بسیار عالی ومفید بود
  ممنون

 30. Avatar photo

  سلام ممنونم از توضیحاتتون بسیار عالی و دقیق جمع بندی کرده بودید واقعا از سایت خوبتون تشکر میکنم میشه اگه امکان داره توضیحاتی هم راجع به تفاوت بین whoفاعلی و مفعولی بدید ممنون میشم .بازم سپاسگذارم.

  • Avatar photo

   دورد بر شما
   ممنونم ازلطف و توجه شما…به امید خدا این مبحث رو به طور مفصل در کتاب ضمایر در انگلیسی آوردم که همین روزها اون رو روی وبسایت قرار میدم..
   با سپاس و آرزوی موفقیت و پیروزی برای شما

 31. Avatar photo

  مطلب عالی و کاربردی ساده وشیوا ممنون از تلاشتون

 32. Avatar photo

  سلام
  ممنون از آموشهای عالیتون
  من یک سوال در رابطه با مفعول حرف اضافه داشتم
  تو مثال
  the fisherman fell over the rail.
  کلمه over به عنوان حرف اضافه مفعول در نظر گرفته شده
  سوال من اینه که عبارت fell over یک phrasal verb محسوب می شه ؟
  در اینصورت بخش دوم این فعل چرا به عنوان حرف اضافه برای مفعول در نظر گرفته شده ؟
  ممنون میشم توضیح بدین یکمی گیج شدم .
  با تشکر فراوان

  • Avatar photo

   درود سپهر عزیز
   نخیر fall over یک فعل دو کلمه ای محسوب نمیشه…fall به معنی افتادن هست و over هم که یک حرف اضافه به معنی “روی” . اگر فعل fall رو در کنار over دیدین، به منزله فعل دو کلمه ای یا همون phrasal verb نخواهد بود..
   با سپاس و آرزوی موفقیت

  • Avatar photo
   علی اصغرخالقی

   فوق العاده قشنگ وجالب جمع بندی شده

  • Avatar photo
   علی اصغرخالقی

   فوق العاده قشنگ وجالب جمع بندی شده
   بنده زبان وادبیات عربی در حوزه علمیه تدریس دارم و در صدد بودم تطبیق ساده ای بین بخشی از ادبیات وساختار عربی با انگلیسی جهت فهم دقیقتر و کنجاوانه تر طلاب و دانشجویان خودم داشته باشم که ساختار و دسته شما برام جالب بود ..تشکر وسپاس

 33. Avatar photo

  خیلی ممنون از پاسخ دادن به سوال قبلیم
  یک سوال دیگه هم داشتم .
  در جمله This car is mine ضمیر ملکی mine یک متمم فاعل برای this car محسوب میشه و یا یک مفعول غیر مستقیم هست ؟

  • Avatar photo

   درود سپهر عزیز
   خواهش میکنم….ضمیر ملکی mine چون بعد از فعل ربطی اومده، متمم محسوب میشه…بنابراین طبق تعریف نمیتونه مفعول باشه….
   با سپاس و آرزوی موفقیت

  • Avatar photo

   درود سپهر عزیز
   خواهش میکنم….ضمیر ملکی mine چون بعد از فعل ربطی اومده، متمم فاعل یعین “this car” محسوب میشه…بنابراین طبق تعریف نمیتونه مفعول باشه….
   با سپاس و آرزوی موفقیت

 34. Avatar photo

  سلام خسته نباشید
  چرا نمیشه پرینت گرفت؟

  • Avatar photo

   درود بر شما
   با عرض پوزش..محتویات سایت جهت کپی برداری و احیایا سو استفاده های شخصی از طرف مدیر سایت، محافظت شده هست….اگر چه بعضی مثالها از منابع دیگه کپی شده، اما جمع آوری مطالب و دسته بندی کردن اونها از لحاظ محتوایی و موضوعی، کار زمان بر و طاقت فرسایی هست و باید این مورد به نوعی لحاظ بشه…به هر حال در آینده نزدیک فایل pdf پست ها رو هم برای دانلود تو صفحه مورد نظر قرار میدم..
   با سپاس و آرزوی موفقیت…

 35. Avatar photo

  واقعا عالی نوشتید. کامل و در عین حال ساده و با حوصله، درج مثال های مناسب و توضیحات متناسب سایت شما را ممتاز کرده. اگر در قالب کتاب ننوشتین بنویسید و نتیجه اش را دریافت خواهید کرد. سپاس

  • Avatar photo

   درود بر شما دوست گرامی
   سپاس از نظرات گرم و محبت آمیز شما… این مطالب رو به صورت رایگان در اختیار زبان آموز عزیز قرار دادم…امیدوارم که بتونه درک ساده و پایه ای در خصوص ساختار جمله ارایه بده….البته ناگفته نمونه که مشغول نوشتن کتاب های متعددی هستم و به زودی اونها رو در سایت قرار میدم..
   براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم

 36. Avatar photo

  واقعا فوق العاده زیبا توضیح دادين حیفم اومد تشکر نکنم آخه خیلی کاربردی و قابل فهم بودن ممنون از زحمات شما و سایت خوبتون…

  • Avatar photo

   درود دوست عزیز
   خوشحالم که این نوشته مورد رضایت و توجه شما قرار گرفته..
   من هم براتون آرزوی موفقیت و سلامتی دارم

 37. Avatar photo

  با عرض سلام و ادب خدمت استاد گرامی…
  من یک سوال دارم از بخش ( فاعل کامل) آیا میتوان هم گفت که
  My mom speaks about my lessons with my teacher
  آیا درست است یا خیر؟
  آیا این هم یک فاعل کامل شده میتواند؟

  • Avatar photo

   دورد بر شما..
   در این جمله عبارت My mom فاعل جمله می باشد….که میشه گفت از نوع کامل هست..
   با آرزوی موفقیت

 38. Avatar photo

  سلام میشه درباره این نوع مفعول توضیح بدید اصلا چه جوری مفعول حساب میشه اخه هیچ کدوم از نشانه های مفعول مثل “را” یا “برای/به چه کسی” رو نداره

  we talked about the war
  the fisher man fell over the rail
  tim played in the street
  الان تو این سه جمله مخصوصا تو دومی و سومی مگه در مورد مکان صحبت نمیکنه پس باید بشه قید مکان چرا پس مفعول حساب میشه؟

  • Avatar photo

   درود مهدی عزیز
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن..در جملات دوم و سوم همانطور که خودتون هم گفتید کل عبارت های حرف اضافه ای ، یعنی “over the rail” و ” in the street” به عنوان قید مکان در نظر گرفته خواهد شد که در اون کلمات rail و street مفعول حروف اضافه over و in در نظر گرفته می شوند…می توان سوالات زیر را جهت تشخیص و شناسایی مفعول حرف اضافه بکار برد:

   over what?

   in where?

 39. Avatar photo

  ببخشید پس میشه این نتیجه رو گرفت هر اسمی که پس از حرف اضافه اومدجز مفعول حسابش کنیم؟
  الان مثلا جمله علی حسن را با احترم به مدرسه برد میتونیم بگیم حسن، احترام و مدرسه جز مفعول حساب میشه؟

 40. Avatar photo

  ببخشید Heچه چیزی است؟
  فکر کنمsubject است.

 41. Avatar photo

  سلام مطالب سایتتون خیلی عالی و واقعا خیلی عالی توضیح دادید ولی یه نکته
  من خودم گاهی برای فهمیدن یه مطلب باید چندین بار بخونمش تا بتونم کامل یاد بگیرم اما این کار متاسفانه با رجوع زیاد به اینتزنت و خوندن از طریق سایت برام امکان پذیر نیست کاش یه نسخه هم برای پرینت میزاشتید که میتونستیم پرینت بگیریم و جاهای مختلف بخونیم البته با تبلیغ سایتتون
  در عین حال بازم ممنون

  • Avatar photo

   درود حسن عزیز
   عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…بله درست میفرمایید..به امید خدا در آینده فایل PDF نوشته ها رو هم رو سایت قرار میدم یا قابلیت پرینت رو به صفحات اضافه میکنم..
   با سپاس و آرزوی موفقیت

 42. Avatar photo

  خییییلی عالی بود
  الان فهمیدم معلممون فقط سر کلاس راه رفته و داستان گفته حتی یه کلمه هم از اینا به ما یاد نداد

  • Avatar photo

   درود دوست عزیز
   اگر واقعا میخواهید انگلیسی رو به صورت جدی دنباله کنید، خودتون رو محدود به کلاس زبان مدرسه نکنید، خودتون برید دنبالش و براش وقت بزارید و هزینه کنید تا در مدت زمان کوتاهی ، زبان رو به جاهای خوبی برسونید..
   با آرزوی موفقیت

 43. Avatar photo

  با سلام من یک بند نوشته انگلیسی مخواستم که در اون فعل فاعل مفعول صفت قید اسم مشخص شده باشه

 44. Avatar photo

  مفید و کامل بود سپاس!

 45. Avatar photo

  بسيار عالي. كامل . و روان

 46. Avatar photo

  بسیار بسیار عالی واقعا مطالبتون عالی بود خیلی ممنونم من خیلی از مشکلاتم حل شد خدا خیرتون بده

  • Avatar photo

   درود حنا عزیز
   خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه و رضایت شما واقع شده..
   من هم براتون آرزوی سلامتی و پیروزی دارم

 47. Avatar photo
  ابوالفضل سرداری

  با سلام و تشکر بخاطر زحمات شما عزیزان می خواستم بخدمتتان عرض کنم در قسمت اجزای جمله در انگلیسی در ردیف 2-2 – مفعول (Object ) به اشتباه Subject نوشته شده .

 48. Avatar photo

  با درود
  بسیار کامل و ساده توضیح دادین
  سپاس از زحمات شم

 49. Avatar photo

  عالی بود بسیار خوب.من فردا امتحان دارم و ب جای جزوه و کتاب مطالبه شمارو میخونم فقط اگ میشه پایان هرتوضیح چندتا تست بزارین تا کاملا درک بشه توضیحاتتون مخصوصا تست های این موضوع ک مشکل دارم

  • Avatar photo

   درود بر شما دوست عزیز
   باعث خوشحالی و خرسندی من هست که این نوشته مورد توجه و رضایت شما واقع شده.
   بله پیشنهاد خوبیه…باید رو این مقوله هم کار کنم…به امید خدا در آینده این بخش رو هم به نوشته ها اضافه خواهم کرد..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما..

 50. Avatar photo

  با سلام خدمت استاد گرامی. تشکر میکنم که با نوشتن و در اختیار گذاشتن این اطلاعات بنده رو از فقر گرامری نجات دادید. خدا بهترینهارو بهتون هدیه کنه. با سپاس فراوان

  • Avatar photo

   درود حامد عزیز
   باعث خرسندی و افتخار من هست که نوشته های سایت مورد پسند شما شده..
   براتون آرزوی سلامتی و پیروزی دارم..

 51. Avatar photo

  دوست گرامی از لطف و بخشندگی شما بسیار ممنونم
  خدا خیرتون بده

 52. Avatar photo

  با سلام وعرض ادب
  چرا برخی دروس فایل pdf ندارند؟

  • Avatar photo

   درود بر شما
   متاسفانه هنوز فرصت لازم برای ایجاد فایل pdf نوشته های سایت ایجاد نشده..به امید خدا در اولین فرصت سعی میکنم فایل pdf نوشته ها رو هم برای دانلود تو سایت قرار بدم..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 53. Avatar photo

  سلام ممنون از مطلب خوبتون اگر ممکنه چند تا جمله طولانی در انگلیسی رو بیارید و تجزیه و تحلیلش کنید اینطوری کاربردی تره به نظر من چون اغلب اوقات در مقالات از جملات طولانی استفاده میشه بازم ممنون

  • Avatar photo

   درود بر شما
   سعی میکنم در آینده روی جملات طولانی تر با ساختار پیچیده تر هم کار کنم…
   با سپاس و آرزوی موفقیت

 54. Avatar photo

  بسیار عالی و کامل و زیبا
  من واقعا گیر کرده بودم ولی الان فهمیدم.موضوع رو
  سپاسگذارم

  • Avatar photo

   درود دوست عزیز
   خوشحالم که نوشته مورد پشند شما شده..
   براتون آرزوی تندرستی و پهروزی دارم..

 55. Avatar photo

  عاااااالی بود

 56. Avatar photo

  سلام و ممنون از سایت بسیار عالی و مفیدتون . من چطوری میتونم مطالب گرامری را پرینت کنم و تو ماشین و محل کارم اونا را بخونم . ممنون

  • Avatar photo

   درود دوست عزیزم
   متاسفانه در حال حاضر مطالب سایت بصورت فایل pdf داخل سایت قرار داده نشده که بشه از روی اون براحتی پرینت گرفت…می تونید مستقیما از طریق خود پنجره مرورگر اقدام به پرینت کنید…به امید خدا سعی دارم در آینده فایل مربوط به هر نوشته ای رو تو همون نوشته چهت دانلود و پرینت قرار بدم
   از لطف و توجه شما سپاسگذارم..

 57. Avatar photo

  بی نظیر
  عالی
  احسنت
  دیگه نمی دونم چی بگم
  خیلی ممنون

  • Avatar photo

   درود محمد حسین عزیز
   خوشحالم که مطالب سایت مورد توجه و خرسندی شما قرار گرفته..
   من هم براتون آرزوی تندرستی و شادکامی دارم..

 58. Avatar photo

  مرسی عالی بود

 59. Avatar photo

  سلام خسته نباشید خیلی تشکر میکنم بابت مطالب مفیدتون
  بنده یه سوال داشتم که ONE وقتی به عنوان فاعل میاد چه معنی میده؟

  • Avatar photo

   درود دوست گرامي
   در ابتداي جمله به عنوان فاعل ميتونه به معني شخص و طرف معني بده و يا غيرشخص مثلا اشيا ، حيوانات و ….
   با سپاس

 60. Avatar photo

  گرامر انگلیسی هم شبیه فارسیه همش . آسون یاد گرفتم دمتون گرم

 61. Avatar photo

  So why do smokers find it such a trauma
  ?trying to stop on the willpower method
  تو ترجمه این جمله کمی دچار شک هستم میشه بگید درست ترجمه شده.
  من اینطوری ترجمه کردم:

  پس چرا افرادِ سيگاري ،اینو مثل يه ضربه ي روحي
  ميدونن و سعي دارن از روش ِ نيرويِ اراده دست بکشن؟

  • Avatar photo

   درود بر شما
   فکر میکنم ترجمه درست ترش این باشه:
   پس چرا افراد سیگاری اون رو همچون یک ضربه روحی بزرگ میدونند که بخوان با تلاش روی یک سبک متکی به اراده خود اون (سیگار کشیدن) رو ترک کنند؟؟
   به هر حال ترجمه ها میتونه متفاوت باشه..اما این ترجمه مقصود رو بهتر میرسونه..
   توصیه میکنم تو گروه های تلگرامی ترجمه عضو بشید و در اون فعالیت داشته باشید..مترجم های خوبی در چنین گروه هایی میتونید پیدا کنیدکه بهتر کمکتون بکنند..
   با آرزوی بهترین ها

 62. Avatar photo

  واقعا تشکر از همه زحماتتون، سایت عالی و کاملی دارید و حتما سایت بسیار مفیدتون رو
  به دیگران معرفی میکنم ! 3>

 63. Avatar photo

  خیلی عالی بود ، جامع و مختصر و مفید

 64. Avatar photo

  واقعا عالی. ممنون

 65. Avatar photo

  سلام وقتتون بخیر
  عذر میخوام در جمله
  the prisoner disappeared without a trace
  بالاتر گفتین که فعل disappeared از نوع فعل لازم هست و نیازی به مفعول نداره، در اینصورت عباری without a trace چه حزئی از جمله محسوب میشه؟ متمم هست یا مفعول حرف اضافه Object of the proposition.
  مفعول غیر مستقیم بعد از هردو فعل لازم و متعدی میتونه بیاد؟
  با تشکر از سایت عالی شما

 66. Avatar photo

  خیلی عالی…دمتون گرم…دسته بندی فوق العاده بود

 67. Avatar photo

  عالی بود. خیلی با ترتیب بندی خوب و مناسب مطالب توضیح داذده بودید.

 68. Avatar photo

  خدا خيرتون بده واقعا ممنون

 69. Avatar photo

  درود بر شما،مطلب کاملاً واضح و فوق العاده بود.

 70. Avatar photo

  بسیار عالی و کاربردی ، فقط یک اشکال تایپی که اونم Proposition هست که باید Preposition باشه. خیلی ممنون از مطالب آموزنده.

 71. Avatar photo

  ببخشید میشه یه لیست از افعال ربطی رو هم بزارین.و ی سوال دیگه اینکه feel فعل ربطی هست؟ مرسی از سایت خوبتون

  • Avatar photo

   درود بر شما..
   عرض پوزش از دیر پاسخ دادن….
   افعال ربطی تعدادشون زیاد نیست…چند نمونه براتون پیدا کردم که در اینجا قرار دادم..

   William is excited about his promotion.
   She appears upset about the announcement.
   He went red after tripping on the rug.
   Your plans for the wedding sound nice.
   You look exhausted after studying all night.
   I am putty in his hands.
   Maria might have been more forthcoming with the news.
   Tom acted nervous when the teacher found the note.
   The audience fell silent when the conductor walked on stage.
   Dreams come true when we believe in them.
   The crowd stayed calm in spite of the imminent threat.
   All the children seem satisfied with the bouncy castle.
   Bob felt sleepy after eating the whole pizza.
   The cinnamon rolls taste heavenly.
   Building the house proves difficult for them.
   Anthony has been a dream the last few weeks.
   The spectators remained silent after the injury on the field.
   He became suspicious when he saw the safe was open.
   All the kittens were playful.
   The theater gets dark when the show is about to begin.
   Some couples are lucky enough to grow old together.
   I feel worthy when the boss compliments me.
   The weather was accommodating and the party continued.
   The embers turn ashy as they cool.
   You are bring very foolish to believe her.
   Mary waxed nostalgic on her 50th birthday.
   Your friend might be disappointed if you don’t go.
   Sometimes, kids act foolish.
   We are dismayed about the foreclosure.
   The tests indicate that your child is gifted.
   Martin is fond of spicy food.
   Jumping into a pond could be dangerous.
   Most children get cranky when they are sleepy.
   After the snowstorm, the roads were slippery.
   A flaw in the design appeared to be the cause of the collapse.
   The vegetables in the bin looked disgusting and spoiled.
   They shall be happy ever after.
   Riding in a car will be safer with a seat belt.
   The police department is getting tough on crime.
   She remains faithful, even though it has been two years since he left

   افعال ربطی در مثالهای بالا بصورت برجسته و پررنگ نشان داده شده اند.دقت کنید در بعضی مثالها فعل ربطی از چند فعل شامل فعل اصلی و کمکی تشکیل شده که رویهمرفته به عنوان فعل جمله در نظر گرفته میشود…

 72. Avatar photo

  فوق العاده جامع توضیح دادید،ممنون

 73. Avatar photo

  سلام خیلی ممنون بابت مطالب عالی و دسته بندی دقیقتون،خدا قوت

 74. Avatar photo

  سلام..عالی بود مرسی

 75. Avatar photo

  اصلن خوب نبود واقن از هر چیز دوتا مثال انداختین حتی طرز آوردن فعلارو هم نگفتین?و این خیلی بده در حد آشنایی گفتین

 76. Avatar photo

  مرسی از شما

  عالی بود

 77. Avatar photo

  عااااالی ممنون

 78. Avatar photo

  سلام خدمت شما
  واققعا مطلب خوب و مفیدی نوشتید

  سوال :

  ساختار جمله در انگلیسی رو به این شکل موختیم :

  قید زمان+قید مکان+قیدحالت+مفعول+فعل+فاعل

  در جمله زیر فاعل و فعل و مفعول رو چجوری تشخیص بدیم :

  there are 10 apples on the desk in the class

  1- این جمله فاعل نداره.
  2- خب پس میریم سراغ فعل که میشه there are
  آیا 10 apples اینجا برای ما مفعول هست
  و in the class برای ما قید مکان هست

  درسته نوشته ام؟

  • Avatar photo

   درود بر شما…
   دوست عزیزم لزوما تمام جمله ها مفعول یا قید ندارند.. اما فاعل (نهاد) و فعل باید داشته باشند..
   در جمله بالا میتوان گفت 10apples نهاد یا مبتدا و there are فعل جمله می باشد که به معنای وجود داشتن و در ابتدای جمله قرار گرفته است..class قید مکان میباشد..این جمله مفعول ندارد..به تعریف درست مفعول توجه فرمایید.

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *