صفحه خانگی » آموزش تلفظ در انگلیسی » آشنایی با علائم فونتیک انگلیسی
آشنایی با علائم فونتیک انگلیسی
English phonetics

آشنایی با علائم فونتیک انگلیسی

به طور معمول در ديکشنری های زبان انگلیسی برای نشان دادن تلفظ کلمات و آشنایی با علائم فونتیک انگلیسی،از سيستم IPA که مخفف International Phonetic Alphabet و به معنی “الفبای صوتی یا آوائی بین المللی” می باشد،استفاد می شود. شما اگر دیکشنری های انگلیسی به انگلسی مانند آکسفورد (Oxford) یا لانگمن (Longman) را مشاهده کنید،خواهید دید که جلوی هر کلمه و قبل از توضیح آن،یک سری علائم آوایی وجود دارد که معرف تلفظ آن کلمه می باشد.حال اگر شما با نحوه خواندن این علائم آشنا باشید،قادر خواهید بود به راحتی و بدون کمک گرفتن از شخص یا نرم افزار،کلمات و عبارات را به درستی هر چه تمام تر تلفظ نمایید.

در این نوشته همانطور که در جداول زیر مشاهده می نمائید، تمام این علائم آوائی یا همان فونتیک با ذکر مثال معرفی شده اند و شما می توانید تمامی آن ها را یکجا فرا بگیرید.در جدول اول ابتدا حروف صدا دار (vowel) و سپس در جدول دوم حروف بیصدا (consonant) مطابق با انگلیسی بریتانیایی (UK) و انگلیسی آمریکایی (US) آورده شده اند. به عنوان مثال، صدای “آ” کوتاه، در هر دو انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی به طور مشابه با علامت “ʌ” نشان داده می شود. اما صدای “اِ کوتاه” در انگلیسی بریتانیایی با علامت “e” و مطابق با انگلیسی آمریکایی با علامت “ɛ” نمایش داده می شود:

 جدول حروف صدادار (Vowel)

جدول حروف بیصدا (Consonant)

 جدول حروف صدادار-vowel
 فونتیک

UK

 فونتیک

US

مثال تلفظ بریتانیایی

UK

تلفظ آمریکایی

US

ʌ

[آ کوتاه]

مشابه cup, luck
یکسان
e

[اِ کوتاه]

ɛ
[اِ کوتاه]
met, bed
یکسان
æ

[اَ]

مشابه cat, black
 یکسان
ə

[بین اِ و اَ]

مشابه away, cinema
 یکسان
ɜ:r

[اِ کشیده]

ɜr

[اِ کشیده]

turn, learn
ɪ

[ای کوتاه]

مشابه hit, sitting
 یکسان
i:

[ای کشیده]

i

[ای کشیده]

see, heat
یکسان
ɑ:

[آ کشیده]

 مشابه arm, father
ɒ

[آ کشیده]

ɑ:

[آ کشیده]

hot, rock
ɔ:

[آ کشیده]

ɒ:

[آ کشیده]

call,four
ʊ

[اُ کوتاه]

مشابه put, could
 یکسان
u:

[او کشیده]

u

[او کشیده]

blue, food
 یکسان

[آی]

مشابه five, eye
 یکسان

[اَاو]

مشابه now, out
 یکسان
əʊ

[اُاو]

[اُاو]

go, home
 یکسان
r

[اِ کشیده]

ɛr

[اِ کشیده]

where, air

[اِی]

مشابه say, eight
 یکسان
ɪər

[ای یِ]

ɪr

[ای یِ]

near, here
ɔɪ

[اُی]

مشابه boy, join
 یکسان
ʊər

[یو اِ-او اِ]

ʊr

[یو اِ-او اِ]

pure, tourist

توضیحات مربوط به حروف صدادار

1-علامت r که در ساختار فونتیکی ʊər,ɪər,r,ɜ:r و… وجود دارد،بیانگر این واقعیت است که حرف r در اینگونه کلمات،در انگليسی آمریکایی همواره تلفظ میشود، اما در انگلیسی بریتانيايی تلفظ نمی‌شود،مگر اینکه بعد از آن یک حرف صدا دار بيايد،مثلاً کلمات tourist و answering را در نظر بگیرید. طبق توضیحات ،در انگلیسی آمریکایی،حرف r در این دو کلمه همواره تلفظ میشود و در انگلیسی بریتانیایی نیز مطابق با قاعده  عنوان شده ،یعنی بدلیل حضور حرف باصدای i بعد از r این حرف همچنان تلفظ میشود. حال کلمه answer را به تنهایی در نظر بگیرید.همانطور که ملاحظه میکنید چون در این کلمه ، بعد از r حرف باصدایی وجود ندارد در انگلیسی بریتانیایی این حرف تلفظ نمیشود، حال وقتی این کلمه درون عبارتی مثل “answer it” قرار میگیرد، به دلیل اینکه بعد از حرف بیصدای r حرف باصدای i آمده است، برخلاف قاعده بالا، در انگلیسی بریتانیایی تلفظ میشود و نهایتا در عبارت “answer this question” چون بعد از r حرف بیصدای t آمده، در انگلیسی بریتانیایی مجددا تلفظ نمیشود.همانگونه که در پایین ملاحظه مینمائید:

⊕answer ⇒ تلفظ نمی شود r حرف

⊕answer it ⇒ تلفظ می شود r حرف

⊕answer this question ⇒ تلفظ نمی شود r حرف 

 

2-بدلیل اینکه علامت های :ɒ ، ɑ و در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی تقریبا صداهای مشابهی دارند و آوردن معادل فارسی آنها کمی مشکل میباشد،لذا در جدول بالا همگی به عنوان صدای /آ کشیده/ نشان داده شده اند.لذا به منظور درک بهتر آنها توصیه میشود از روش شنیداری (hearing) استفاده شود.یعنی با گوش دادن و تکرار زیاد می توان آنها را به درستی فرا گرفت.

3-معمولا در انگلیسی آمریکایی، صداهای :ɑ ، ɒ و به يک شکل تلفظ میشوند.

4-فونتیک های آمریکایی به صورت (US) و فونتیک های بریتانیایی به صورت (UK) در جلوی آنها نشان داده شده است.

در صورت پخش نشدن فایل های صوتی مربوط به جدول حروف صدادار،می توانید آنها را از اینجا دانلود نمائید.

رمز فایل: www.englishnice.com

 جدول حروف بیصدا-consonant
علائم فونتیک مثال تلفظ آمریکایی/بریتانیایی
b

[ب]
bad, lab
d

[د]
did, lady
f

[ف]
find, if
g

[گ]
give, flag
h

[ح]
how, hello
j

[ی]
yes, yellow
k

[ک]
cat, black
l

[ل]
leg, little
m

[م]
man, lemon
n

[ن نوک زبانی]
no, ten
ŋ

[ن انتهای زبان یا حلقی]
sing, finger
p

[پ]
pet, map
r

[ر]
red, try
s

[س معمولی]
sun, miss
ʃ

[ش]
she, crash
t

[ت]
tea, getting

[چ]
check, church
θ

[ص چسبیده به دندان]
think, both
ð

[ض چسبیده به دندان]
this, mother
v

[واو معمولی]
voice, five
w

[واو لب غنچه ای]
wet, window
z

[ز معمولی]
zoo, lazy
ʒ

[ژ]
pleasure, vision

[ج]
just, large

توضیحات مربوط به حروف بیصدا

1-علامت های فونتیکی n و ŋ هر دو نشان دهنده صدای “ن” می باشند، با این تفاوت که علامت n با چسباندن نوک زبان با سقف دهان تلفظ می شود و یک صدای “ن” کامل و رسا را ایجاد میکند، در حالی که علامت ŋ بدون تماس نوک زبان با سقف دهان و بصورت ته حلقی تلفظ میشود که یک صدای ضعیف و خفیفی از “ن” متصل به حرف بیصدای بعدی آن ایجاد مینماید.

2-برای تلفظ صداهای θ (ص چسبیده به دندان) و ð (ض چسبیده به دندان) باید ابتدا نوک زبان به دندان های جلویی بالا چسبیده و سپس صداهای “ص” و “ض” ادا گردند. 

3-هنگام تلفظ علامت w (واو لب غنچه ای) لب ها باید مثل ماهی غنچه شوند و سپس حرف “واو” ادا گردد، اما هنگام تلفظ علامت v (واو معمولی) لب ها در وضعیت عادی خود قرار داشته و حرف “واو” تلفظ میشود.

در صورت پخش نشدن فایل های صوتی مربوط به جدول حروف بیصدا،می توانید آنها را از اینجا دانلود نمائید.

رمز فایل: www.englishnice.com

 

دیکشنری آنلاین کمبریج جهت تلفظ دقیق کلمات

وبسایت هایی در اینترنت وجود دارند که به عنوان یک دیکشنری کامل و جامع بصورت آنلاین خدمات ارائه می دهند. یکی از این دیکشنری های آنلاین، دیکشنری کمبریج (Cambridge Dictionary) می باشد که تعاریف انگلیسی کلمات و واژگان را همراه با علائم فونتیک و هر دو تلفظ آمریکایی و بریتانیایی آن معرفی و پخش مینماید. شما می توانید با وارد کردن کلمه مورد نظر خود در بخش “Search English” کلمه مورد نظر خود را جستجو و سپس با کلیک کردن بر روی آیکون های بلند گو با تلفظ های آمریکایی (US) و بریتانیایی (UK) آن آشنا شوید.

148 نظر

 1. Hi ,really thanks but I should say one thin was’nt ok and that was about the phonetic of go in british pronounciation I myself is british its some how different

 2. THNX..4preparing this article…so useful

 3. وحید قاسمیان

  Very excellent, this symbols are fundamental for ll2,

 4. ə این چه صدایی داره هر چقدر گوش می کنم نمی فهمم

 5. بسیار مفید بود ممنون.
  اگه امکانش هست نوع تلفظ هرکدوم رو با الفبای فارسی بیان کنین تا کمک خیلی بزرگی به ما تازه کارا باشه. چون خیلی از علامتها واقعا شبیه هم هستن و من تفاوتی بینشون نمیبینم. مثل ( ŋ و n) . یا ( ʌ و ɑ: و ɒ )

  به طور مثال اینکه گفتین ” “ʌ” در انگلیسی صدای “آ” کوتاه میدهد” خیلی مفید بود. یا این دوستمون گفت ə صدای اِ کوتاه میدهد واقعا کمک کننده بود.
  ممنون از لطفتون

  • مدیر سایت

   درود بر شما دوست عزیز….
   واقعیت اینه که بعضی صداها رو نمیشه به صورت الفبای فارسی بیان کرد و تنها راه یادگیری اونها روش شنیداری (hearing) هست.یعنی شما باید اون صداها رو ابتدا خوب گوش بدید و تو ذهنتون کپی کنید و نهایتا عینا اونها رو تکرار کنید.اما با اینحال بنابر خواسته شما تا جایی که امکانش هست در اسرع وقت معادل فارسی اونها رو در کنار علائم قرار میدم و اگر توضیحات بیشتری نیاز بود تو بخش توضیحات اضافه میکنم.
   با سپاس و آرزوی موفقیت..

 6. سلام و ممنون از اطلاعات ارزشمندی که در اختیار گذاشتید
  سوال:در کلمه where با اینکه بعد از حرف “r”حرف با صدا اومده ولی چرا در تلفظ انگلیسی بریتانیایی تلفظ نمیشه?

  • مدیر سایت

   دورد بر شما…
   where یک کلمه تک سیلابی از نوع “Silent-E Syllables” در نظر گرفته میشه که در اون ،حرف باصدای e در آخر کلمه،اگر چه وجود داره،اما در واقع تلفظ نمیشه و در عوض باعث میشه که حرف باصدای قبلی اون که e باشه به صورت اِ کشیده تلفظ بشه….
   بنابراین نمیشه گفت که e آخر در این کلمه یک حرف باصداست که به این دلیل حرف r بخواد تلفظ بشه…فراموش نکنید که طبق توضیحات، ممکنه در شرایط خاص،r تلفظ بشه…….
   با سپاس و آرزوی موفقیت..

 7. Thanks for your information but there is one mistake in british its əʊ not eʊ

 8. بسیار عالی بود ممنون
  معلم زبان ما گفته dialogue. دایلوگ خونده میشه اما با مال شما دایلاگ خونده میشه . چرا این طوری میشه سیستم هردو دیکشنری ها ipa که بهمون یاد دادن

  • مدیر سایت

   درود بر شما دوست عزیز..
   احتمالا معلم شما مطابق با سیستم بریتانیایی این کلمه رو به شما آموزش داده.چون نحوه تلفظ این کلمه در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی کمکی متفاوت هست.به طوری که سیلاب دوم (logue) مطابق با آمریکن صدای آ میده در صورتی که در بریتیش صدای اُ میده…برای درک بهتر ،می تونید به این آدرس یه سری بزنید:

   http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/dialogue
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 9. Hello master.would you please explain more about the phonotic of the sound (the
  l puzzled .there all alot of phonotic for that and l am willing to know their differenc
  ?e
  .Thank you for your instructive information dude❤

  • مدیر سایت

   Hi there my dear friend
   Thanks for choosing my website….the phonetic of the word “puzzled” could be like this /’pʌzld/ or this /’pʌzləd/…There may be different phonetics offered for this word, but as a matter of fact they all are pronounced the same….
   I appreciate it once again….

 10. سلام میشه ی سایتی معرفی کنین که علایم فونتیکی رو با مثال های خیلی زیاد تری بهمون یاد بده

  • مدیر سایت

   با سلام
   ببخشید از اینکه دیر پاسخ دادم…متاسفانه سایت خاصی مدنظرم نیست.اما توصیه میکنم که از مثالهای بیشماری که داخل دیکشنری ها هست استفاده کنید….با توجه به اینکه شما الان با این علائم کما بیش آشنا شدید، برای درک بهتر و مثال های بیشتر یک دیکشنری بریتانیایی مثل آکسفورد و یک دیکشنری آمریکایی مثل لانگمن تهیه کنید و علائم فونتیکی رو در اونها مطالعه کنید…در این دیکشنری ها، معمولا فونتیک و استرس تمام کلمات در جلوی آونها نوشته شده……
   با سپاس و آرزوی موفیت….

 11. باسلام
  ایا تلفظ دیکشنری وبستر انگلیسی ه یا امریکن
  ممنون

 12. Thank you very much…

 13. hello
  thanks ، this is great.

 14. سلام یک سوال داشتم خدمتتون
  کلمه ای انگلیسی وجود دارد به نام burnt به معنای سوخته
  اما در راهنمای تلفظ لانگمن این وازه bɜːntامده است

  میخواستم بدام ɜː چگونه تلفظ میشود؟ممنون

  • مدیر سایت

   درود بر شما دوست عزیزم
   لانگمن یک دیکشنری آمریکایی هست و علائم فونتیک در سیستم آمریکایی تفاوت هایی با سیستم بریتانیایی داره …در واقع علائمی که در این پست اومده، بر اساس سیستم بریتانیایی هست و من در آینده نزدیک نوشته جدیدی در خصوص تفاوت های بین فونتیک بریتانیایی و آمریکایی ایجاد خواهم کرد. اما علامت :ɜ در سیستم آمریکایی معادل علامت ɜ:r در سیستم بریتانیایی هست و صدای “اِ کشیده” میده…..در مورد حرف r هم که در توضیحات گفتم، تو سیستم بریتانیایی به این معنیه که تلفظ نمیشه، اما در سیستم آمریکایی حرف r در اینگونه کلمات تلفظ میشه…بنابرابن /bɜ:ːnt/ در دیکشنری لانگمن معادل /bɜ:ːrnt/ در یک دیکشنری بریتانیایی مثل آکسفورد هست….
   با آرزوی موفقیت برای شما….

 15. دستتون درد نکنه ممنون.

  • مدیر سایت

   با سپاس از نظرات گرم و انرژی بخش شما….
   براتون آرزوی پیروزی و شادکامی دارم…

 16. بسیار عالی بود عااااالی کمک بزرگی بود آخر امروز امتحان فونتیک داریم

 17. thank you so much
  that one is really useful for me
  i learn a lot of information about it
  and i think its better than class hahaha

  again thank yuoooo

 18. خدا خیرت بده

 19. ممنون از شما مطلب مفید بود

 20. ممنون ولی ای کاش این مقاله در قالبWORFبود

 21. با عرض سلام
  در یادگیری زبان فارسی کلمات را به صورت هجا می خوندیم یعنی بخش بخش می کردیم تا اینکه خوندنش راحت بشه آیا زبان انگلیسی هم اینطوریه؟آها کلمه ی سینما یه نفسه خونده میشه این چه جوری بخش میشه؟

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   بله در زبان انگلیسی هم مشابه با زبان فارسی، تمام کلمات قطعا قابل هجا و بخش شدن هستند….به عبارتی یک کلمه حداقل یک بخش یا همون سیلاب (syllable) داره…..cinema یک کلمه سه سیلابی محسوب میشه ..مطابق با اونچه که در پایین مشاهده می کنید:
   cinema:cin+e+ma
   که در اون سیلاب اول یعنی cin از نوع سیلاب بسته (closed syllable) و سیلاب های دوم و سوم یعنی e و ma از نوع سیلاب باز (open syllable) می باشد.در ضمن استرس (stress) کلمه روی سیلاب اول قرار داره و شما باید هنگام تلفظ رو سیلاب اول استرس و تاکید بیشتری وارد کنید….
   امیدوارم توضیحات مناسب و کافی بوده باشه…
   با آرزوی پیروزی و شادکامی برای شما

 22. تشکر فراوان

 23. با سلام و ممنون از اطلاعات مفیدتون
  من اسم پسرم هومهر هستش خواستم ببینم از لحاظ نوشتاری Hoomehr درسته یا Houmehr یا اصلا فرقی نداره و اگر داره علتش رو هم بگید ممنون میشم

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   اول از همه باید بگم که عموما فرم نوشتاری اسم ها به انگلیسی به نوعی قراردادی هست و تا اونجا که می دونم، قوانین خاصی بر اون حاکم نیست. اما به نظر من، فرم نوشتاری اسم هومهر بصورت humehr هست .چون هومهر یک اسم دو سیلابی (دو بخشی) یعنی “هو+مهر” بوده که در اون صدای “او” در سیلاب اول کوتاه تلفظ میشه و به همین خاطر حرف باصدای u در این موقعیت قرار میگیره …به عنوان مثال،کلمه hummer با تلفظ “هامِر” و به معنی “آدم فعال و اکتیو” رو در نظر بگیرید. چون در این کلمه حرف m دو بار تکرار شده، بنابراین طیق قاعده حرف u صدای آ میده نه او…. بنابراین از نظر یک انگلیسی زبان اصیل، کلمه humehr همون هومهر تلفظ میشه…..
   با آرزوی شادکامی برای شما….

 24. سلام. واقعا ازتون ممنونم. کمک بزرگی به من کردید.
  من برای نوشتن اسامی فارسی به انگلیسی، به همین ها احتیاج داشتم چون دارم کتاب فارسی‌ای رو ب انگلیسی مینویسم. بازم ازتون ممنونم.
  خدا قوت

 25. سلام عالی بود ممنون از مطالب مفیدی ک گذاشتین.عذر میخوام گروه یا کانال تلگرام ندارین ک بیشتر بتونیم باهاتون در ارتباط باشیم؟

  • مدیر سایت

   درود بر شما
   متاسفانه هنوز فعالیت های تلگرامی ام رو به دلیل مشغله کاری سایت شروع نکردم، اما در آینده نزدیک قصد راه اندازی کانال تلگرام دارم…تا اون موقع عجالتا می تونید اگر سوال یا مورد خاصی بود از طریق بخش “تماس با ما” در سایت مطرح کنید…..خوشحام که مطالب سایت مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته…
   با سپاس و آرزوی پیروزی و شادکامی برای شما…

 26. سلام وقت شما بخیر . برای شما آرزوی موفقیت دارم . دارم یه کتاب آموزش حفظ لغت برای اندروید میسازم . نیاز به علائم فونتیک دارم .این اجازه رو به ما میدید از آموزش فونتیک شما استفاده کنیم?
  امیدوارم که خدا یار شما باشه.

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   باعث افتخار من خواهد بود که از این مطالب بخواهید استفاده کنید..براتون در آماده سازی این کتاب آرزوی موفقیت دارم…فقط در صورت امکان اگر با ذکر منبع انجام بشه از شما سپاسگذار خواهم بود…

 27. بسیارسپاسگذارم ازسایت واین پست خیلی خوبتون
  سوالم درموردفونوتیک آلمانی هست
  آیا به همین شکله علائمش؟؟؟

  • مدیر سایت

   درود بر شما
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…متاسفانه من در مورد فونتیک آلمانی هیچ گونه اطلاعاتی ندارم….
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

  • خیر مینا جان این برای انگلیسی(مختص آمریکا) فقط و فقط بوده و تنها کمی شبيه زبان انگلیسی(انگلستان) بوده

 28. با سلام در دیگشنری یک علامت $ هم وجود دارد که قبل یا بعد فونتیک ها گذاشته اند ، مفهوم آن چیست ممنون

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   این علامت دلار هست…یعنی معمولا در انگلیسی به جای خود کلمه دلار این علامت رو بعد از عدد قرار میدن….مثلا 200 دلار بصورت $200 نشون داده میشه..
   با سپاس و آرزوی موفقیت

 29. در تلفظ آمریکایی یهt و یه خط زیرش چه تلفظی داره مثل کلمه dirty

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن..در انگلیسی آمریکایی، حرف t گاهی اوقات بصورت یک t سربع و کوتاه که صدایی شبیه به d می دهد تلفظ می شود..این اتفاق زمانی می افتد که حرف t بعد از حرف بیصدای r و قبل از یک حرف نیمه صدادار کوتاه مثل y قرار میگیرد. همانند کلمات زیر:
   party (پاردی)، dirty (دِردی)
   یا زمانی که حرف t قبل از یک حرف صدادار مثل i قرار بگیرد. همانند کلمات زیر:
   city (سی دی)، opportunity (آپِرتونِدی)
   البته تلفظ دقیق این علامت فونتیکی یعنی t̬ به کمی تمرین نیاز دارد….می تونید از طریق لینک زیر تلفظ کلمه party رو مطابق با انگلیسی بریتانیایی (UK) و آمریکایی (US) به درستی بیاموزید و تمرین کنید و اون رو در مورد سایر کلمات تعمیم بدید:
   تلفظ کلمه party در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی
   امیدوارم که متوجه شده باشید..
   با سپاس و آرزوی موفقیت

 30. سلام. تو دیکشنری برای بعضی کلمات نوشته strong form منظور چیست ؟
  کدوم یک از این جمله ها درسته:
  There are a metro system and a museum

  There is a metro system and a museum

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…
   strong form(شکل قوی) در مقابل weak from (شکل ضعیف) قابل تعریف شدن هست…
   strong from به فرم کامل و تاکیدی استفاده از کلمات چه از لحاظ املا (spell) و چه از لحاظ تلفظ (pronunciation) گفته میشه…جمله زیر رو در نظر بگیرید:
   I am French (strong from)
   اما weak from به فرم ضعیف و غیر تاکیدی استفاده از کلمات چه از لحاظ املا (spell) و چه از لحاظ تلفظ (pronunciation) گفته میشه…جمله زیر رو در نظر بگیرید:
   I’m French (weak from)

   حال باید گفت که این موضوع در مورد تلفظ هم صدق میکنه، به عنوان مثلا کلمه but رو درنظر بگیرید:
   /But: strong form: /bʌt/ , weak form: /bət

   همونطور که ملاحظه میکنید، شکل تلفظ قوی و ضعیف اون با هم فرق داره…و یا جمله زیر رو در نظر بگیرید:
   /Tell him to go: strong form: /hɪm/ /tu:/ , weak form: /tel əm tə gəʊ

   همونطور که ملاحظه میکنید، کلمات “him” و “to” وقتی که داخل جمله تلفظ میشن بدون استرس میشن و موقع تلفظ فرم ضعیف به خودشون میگیرن..
   حال باید گفت که دانش آموزانی که در حال یادگیری زبان هستند، معمولا از فرم کامل و قوی استفاده می کنند و به همین دلیل کاملا در هنگام صحبت غیر طبیعی به نظر میرسن…اما انگلیسی زبانان بومی همواره از فرم مخفف و ضعیف استفاده می کنند.یعنی هر جمله ای که اونها استفاده می کنند، پر است از فرم های ضعیف کلمات و زبان آموزان به همین خاطر در درک اونها با مشکل مواجه خواهند شد، چون به اونها عادت ندارد و و حتی بیشتر اوقات نمیدونن که اونها وجود دارند…
   در مورد این موضوع نوشته ها و مقاله های زیادی تو اینترنت وجود داره که می تونید اونها رو مطالعه بفرمایید..
   در مورد سوال دوم هم باید بگم که جمله دوم درست به نظر میرسه..چون کلمه and در واقع به عنوان یک حرف ربط بین دو جمله قرار گرفته..در واقع جمله دوم رو میشه به این صورت نوشت:
   There is a metro system and There is a museum.

   همونطو که ملاحظه میکنید کلمه and دو جمله کامل رو که فاعل اون مفرد هست به هم وصل میکنه….
   امیدوارم که توضیحات کافی و مناسب بوده باشه..
   با سپاس و آرزوی پیروزی برای شما….

   • ممنون از وقتی که گذاشتید
    در مورد جمله دوم که فرمودید درسته : من و بقیه همکلاسی هامون سر این موضوع و نمره کم کردن معلممون بحث داشتیم (ما حرف شما را بهش گفتیم اما ایشون …)
    ایشون با تاکید زیاد میگند که جمله باید با are گفته بشه و ما هم موندیم کی راست و درست میگه
    ولی از جواب شما و وقتی که گذاشتید ممنونم
    امیدوارم کانال تلگرام هم راه بندازید که خیلی مفید و ضروری ست

    • مدیر سایت

     درود دوست گرامی
     جمله زیر رو در نظر بگیرید:
     There are a kitchen, a living room, and a bedroom in my apartment.
     در این جمله “there are” نادرست و زشت به نظر میرسه چون اسمی که داره از اون تبعیت میکنه یعنی “kitchen” یک اسم مفرد هست. حتی با اینکه شما دارید در مورد چندین چیز صحبت می کنید (a kitchen, a living room, a bedroom) بهتره که در چنین ساختار هایی از فعل مفرد یعنی is استفاده کنید.یعنی جمله پایین:
     There is a kitchen, a living room, and a bedroom in my apartment.
     ناگفته نمونه که هنوز افرادی مثل معلم شما هستند که در استفاده از فعل جمع are در این ساختارها، علارغم زشت بودن و جلوه بد دادن به جمله پافشاری میکنند. به هر حال اگر به نظر شما هر یک از این حالت ها ناجور و ناپسند به نظر میرسه میتونید هر دو حالت مفرد و جمع رو به شکل زیر، کنار هم در جمله بکار ببرید و هیچ ایرادی نداره…باز هم تاکید می کنم که is درست تر و عام پسندانه تر هست…
     There is/are a kitchen, a living room, and a bedroom in my apartment.

     در مورد کانال تلگرام هم که گفتید، سعی میکنم در آینده نزدیک راه اندازی کنم…..
     به هر حال از کامنت های گرم شما سپاسگذارم..
     براتون آرزوی پیروزی و شادکامی دارم…

 31. it s very good. thanks

 32. باسلام و احترام
  تلفظ لغاتی مثل hit، sit ، به صورت ای هستش یا اِ مثلاً: هیت هستش یا هِت، چون من یه چیزی بین هیت و هِت می شنوم
  با تشکر

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   حرف “i” در اینگونه کلمات بصورت “ای کوتاه” تلفظ میشه….اما هنگام تلفظ موقعیت لب ها باعث میشه که کمی شبیه به صدای “اِ” به نظر برسه…به هر حال اگر بخواهید صدای “ای کوتاه” رو دقیق تلفظ کنید ، شکل غیر طبیعی و نافرمی به خودش بگیره..نباید خیلی سخت بگیرید..خیلی ریلکس این صدا رو تلفظ کنید ، بدون اینکه هیچ گونه فشاری به خودتون بیارید..
   امیدوارم توضیحات کافی و مناسب بوده باشه..
   با آرزوی موفقیت..

  • در تلفظ آمریکایی علامت فونتیک I –ِ- تلفظ میشود

 33. مفهوم s1,w2در دیکشنری لانگمن چیه میشه توضیح بدید

  • مدیر سایت

   درود محمد عزیز

   در انگلیسی کلمات و واژگانی هستند که در صحبت های روزمره و محاوره ای و همچنین در حالت نوشتاری نسبت به سایر کلمات کاربرد بیشتری دارند، به طوری که اگر این دسته از کلمات در دایره لغات شما باشد بهتر می توانید انگلیسی را چه از حیث گفتار و چه از حیث نوشتاری بیاموزید و در آن پیشرفت نمایید…به هر حال در دیکشنری های زبان انگلیسی واژگان پرکاربرد از لحاظ نوشتاری و گفتاری به سه دسته تقسیم و به صورت های خلاصه در جلوی کلمات قرار داده شده اند، به طوری که s مخفف کلمه spoken به معنای “گفتاری” و w مخفف کلمه written به معنای “نوشتاری” می باشد. حال با این تعریف باید گفت که s1 به کلماتی که در لیست 1000 تایی پرکاربردترین کلمات که در گفتار به کار میروند گفته میشود و همچنین s2 برای 2000 و نهایتا s3 برای 3000 کلمه .
   درمورد لیست پرکاربردترین کلماتی که در نوشتاری به کار می روند باید گفت که w1 به کلماتی که در لیست 1000 تایی پرکاربردترین کلمات که در نوشتار به کار میروند گفته میشود و همچنین w2 برای 2000 و نهایتا w3 برای 3000 کلمه . طبیعیست که کلمه ای که در لیست 1000 تایی قرار میگیرد در لیست های 2000 تایی و 3000 تایی نیز قرار میگیرد.شما میتوانید در اینترنت با لیست اینگونه کلمات آشنا بشید و اونها رو حفظ کنید

   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 34. سلام
  3 برعکس چه صدای میده؟؟؟َ یعنی به سمت راست باشه.
  arچه صدایی داره؟؟؟؟

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   3 برعکس یعنی ɛ یک علامت فونتیکی آمریکایی و معادل علامت فونتیکی بریتانیایی e هست و به طور مشابه صدای اِ کوتاه میده که در صدای کلماتی مثل met,bed,bet و غیر بکار میره…به امید خدا در آینده نزدیک پست جدیدی در خصوص آشنایی با علائم فونتیکی آمریکایی ایجاد خواهم کرد…
   با سپاس و آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما..

 35. تشکر فراوان

 36. سلام برنامه اندرویدش برای گوشی ایا هس اصواتی که گفتید دانلود کردم اما باز نمیشه

  • مدیر سایت

   درود بر شما دوست گرامی
   اون برنامه متاسفانه برای اندروید نیست برای کامپوتر و ویندوزه..سعی میکنم در آینده نزدیک ورژن اندرویدی اون رو هم تو سایت قرار بدم…
   با عرض پوزش و همچنین تشکر فراوان….

 37. This way is so good specially for teaching kids.I test this way in my class and it’s great thank you

  • مدیر سایت

   Hello dear Negar
   That makes me feel proud to know that the article has been useful and informative for you and your students…
   I wish you all the best….

 38. Hi.this is the best page seen
  thank you manager

 39. Hi.definitely it was perfect.best regards

 40. I just couldn’t stop my self expressing my gratitude for this useful well designed notions you have put here . It was very useful for me . Thanks heartily

 41. What you have Broadcasted was really useful.
  This site presents good information about English skills.
  The same goes for expressions or other useful things.
  To cut a long story short, your Alexa ranking is really low. Something about 41.6k.
  Try to improve it.
  Regards,
  Ramboo

  • مدیر سایت

   hello my dear friend
   Thank you, I really appreciate the compliment and reminding about Alexa ranking. You are right but unfortunately I haven’t practically worked on Alexa issue yet because of Being Busy. I will do that later….
   Thanks again and I wish you the best wherever you are….

 42. سلام،اگه ممکنه چند تا مثال بیشتر برای صدای ژ قرار بدید غیر از pleasure و vision

  • مدیر سایت

   درود بر شما
   با عرض پوزش از دیر پاسخ دادن…
   1-measure با تلفظ “مِژِر” با علامت فونتیکی /meʒə(r)’/
   2-confusion با تلفظ “کِن فیوژِن” با علامت فونتیکی /kən’ˈfjuːʒ(ə)n/
   3-version با تلفظ “وِرژِن” با علامت فونتیکی /ˈvəːʃ(ə)nˈ/

 43. سلام
  در کل تلفظ آمریکایی یاد بگیریم یا تلفظ انگلیسی؟ چون یادگیری هر دو سخته و باعث میشه موقع مکالمه بعضی کلمات رو آمریکایی و بعضیا رو انگلیسی تلفظ کنیم و فکر میکنم از دید شنونده خارجی جالب نباشه
  کدوم تلفظ همه گیر تر یا بین المللی تره
  ممنون از توجهتون

  • مدیر سایت

   درود مهدی عزیز
   قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که شما چه به لهجه آمریکایی و چه بریتانیایی صحبت کنید، در هر کجای دنیا که باشید به مشکل خاصی بر نخواهید خورد.خود آمریکایی ها و بریتانیایی ها هنگام صحبت با هم، هرگز دچار هیچ مشکل خاصی نمیشن و کاملا حرف های هم رو درک میکنند.بنابراین یادگیری تلفظ آمریکایی یا بریتانیایی کاملا بستگی به نظر شخصی خودتون و یا اقتضای شرایط داره.به نظر من تلفظ آمریکایی آسون تر و جنرال تر هست…اما به هر حال شما باید به عنوان یک زبان آموز با هر دو تلفظ کم و بیش آشنا باشید،اما نیاز نیست که الزاما با یکی از این دو لهجه صحبت کنید و یا اونها را با هم تلفیق کنید …فقط سعی کنید هر کدوم رو که میخواهید به عنوان لهجه اصلی انتخاب کنید، مثلا آمریکایی، اون رو درست یاد بگیرید و در کنار اون، تلفظ های معادل بریتانیایی رو هم یاد بگیرید و با اونها آشنا باشید..در ضمن تفاوت های انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی فقط در لهجه خلاصه نمیشه، بلکه خیلی از کلمات، عبارت ها،اصطلاحات و غیره وجود دارن که در انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی متفاوت هستند..
   با سپاس و آرزوی موفقیت

 44. ببخشید می سه بگینßچه صدایی داره

  • مدیر سایت

   درود بر شما
   تا جایی که میدونم در انگلیسی چنین علامت فونتیکی وجود نداره..ممکنه مربوط به علامت فونتیکی زبان دیگری غیر از انگلیسی باشه..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما…..

 45. من تو جدول ها y رو پیدا نکردم.مثلا کلمه yacht.لطفا بزارید

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   y در این کلمه صدای “ی” میده که علامت فونتیکی اون “j” هست که در جدول حروف بیصدا معرفی شده….کلمه yacht با علامت فونتیکی /jɑt/ یا /jɑ:t/ بصورت “یات” تلفظ میشه….
   با سپاس و آروزی موفقیت برای شما…

 46. سلام، ممنون از سایت پر محتوا.
  میشه باید چرا تلفظchدرانگلیسی دو کلمه architectوmitchell فرق میکنه، در اولی صدایی ک و در دومین صدایی ش میده

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   در جواب باید گفت “ch” یک حرف ترکیبی در انگلیسی محسوب میشه که در موقعیت های مختلف در کلمه میتونه صداهای “چ” ، “ک” و همچنین “ش” بده..

   1- صدای “چ” در کلمات chair (چِير) و chocolate (چاکلِت)

   2- صدای “ک” در کلمات school (سکول) و architect (آر کی تِکت)

   3- صدای “ش” در کلمات chef (شِف) و cache (کَش)

   در مورد اینکه چرا حرف ترکیبی “ch” در کلمات مختلف صداهای مختلفی میده، قانون مشخصی وجود نداره و تا اونجا که بنده مطلع هستم، می تونه به اصالت و ریشه کلمه (origin) برگرده….چرا که بسیاری از کلمات و واژه های انگلیسی، ریشه های آلمانی، فرانسوی، عبری و ….دارند که به زبان انگلیسی راه پیدا کردند و شاید بشه دلیل این امر رو در این باب جستجو کرد…
   امیدوارم توضیحات مناسب و کافی بوده باشه.
   براتون آرزوی سلامتی و پیروزی دارم

 47. سلام میخواستم بدونم آیا کلمه theyفقط برای جانداران استفاده میشه یا برای اشیا هم میشه ازش استفاده کرد
  ممنون از سایت بسیار خوبتون

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی….
   بله ضمیر فاعلی they برای انسان ها، حیوانات و اشیا می تونه استفاده بشه..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 48. Thanks very much for these good and useful information whats have been given in a simple languages and is understandable by most people l m english graduated but after reading them some things reviewed for me

 49. با سلام -برای استفاده از علایم فونتیک در تلفظ یک لغت آیا باید برای تمام حروف یک کلمه به علایم رجوع نمود ؟به عنوان مثال برای تلفظ لغت cup حرف u که صدای آ می دهد درلغت دیگری ،مثل cute ، صدای “یو ” می دهد ،چه راهی وجود دارد ،سریعتر به تلفظ یک حرف در محلهای متفاوت یک کلمه پی برد ؟با تشکر

  • مدیر سایت

   درود آرسان عزیز
   در خصوص تلفظ کلمات، قوانین ثابتی وجود داره که امکان تلفظ درست بیشتر کلمات رو فراهم میکنه…به یاری خدا، در آینده نزدیک درصدد ایجاد پست جدیدی در خصوص قوانین موجود پیرامون تلفظ کلمات آماده و اون رو در سایت قرار میدم…
   براتون آرزوی سلامتی و موفقیت های روز افزون دارم

 50. سلام یه سوال داشتم این حروف هستن اسمشون حروف فونتیک هست

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   معمولا به اینها علامت های فونتیکی یا الفبای صوتی گفته میشه …

 51. وظیفه خودم می‌دونم بابت این مطلب مفید تشکر کنم.
  موفق باشید.

 52. سلام یه سوال داشتم شما برای علامت فونتیک θ و ð صدای ص و ض رو عنوان کردید ولی بعضیها این دو را (ت) و (د )تلفظ میکنن مثلا برای کلمه father( فادر )تلفظ میکنند یا برای thanks( تنکس )تلفظ میکنند آیا این تلفظ اشتباه هست؟
  ممنون بابت زحمات و کمکتون

  • مدیر سایت

   درود علی عزیز
   بله اینگونه تلفظ ها در اصل اشتباست، هر چند که در بین زبان آموزان رایج شده، اما برای اینکه تلفظتون نرمال و درست باشه، باید همه اینها رو رعایت کنید..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 53. واقعا عالی بود

 54. با سلام
  حروف صدا دار اصطلاح درستی نیست.
  این اصطلاح یعنی بقیه حروف غیر از (a,i, u,o,e) بی صدا هستند؟
  آیا صداهای /k/ ,/m/, /f/ را نمیشنوید؟
  صحبت سر تلفظ و صدای صامت یا مصوت است، نه املای حروف

  • مدیر سایت

   درود بر شما
   مقصود از صدا دار یعنی قابلیت ادا کردن صداهای مختلف این 5 حرف بدون دخالت و درگیر شدن زبان و دندان و صرفا با کمک تغییر دادن موقعیت لب و گونه، همانند یک آوا و صوت….و مقصود از بیصدا یعنی درگیر شدن زبان،و دندان موقع ادا نمودن این حروف…خوب پیشنهاد شما چی هست دوست عزیز؟؟؟ شاید صامت و مصوت برای همه ملموس و معنی دار نباشه، مخاطبین ما از هر سطح سواد انگلیسی هستند، باید به ساده ترین حالت مطالب ادا بشه…باز هم از نظرات و انتقادت سازنده شما سپاسگزارم….

  • دوست عزیز معنی صامت و مصوت هم همون بی صدا و صدادار هست در زبان عربی!!

 55. سلام ممنون از سایت خوبتون
  این علامت چی تلفظ میشه
  əˈ

  mosquito /məˈskiːtəʊ $ -toʊ/
  یا در کلمه
  surprise1 /səˈpraɪz $ sər-/

  Ee تلفظ میشه یا Oo
  ممنون از راهنمایتون

  • مدیر سایت

   دورد الهه عزیز
   این علامت که اسم انگلیسی اون schwa و به فارسی “شوآ” گفته میشه، معرف صدایی بین اَ و اِ هست…یعنی یک صدایی بین این دو تا صدا، نه دقیقا اَ و نه دقیقا اِ…
   امیدوارم متوجه شده باشید..
   با سپاس و آرزوی موفقیت برای شما

 56. سلام” y ” داخل جدولتون نبود

  • مدیر سایت

   درود سارا عزیز
   علامت فونتیکی حرف y داخل جدول حروف بیصدا با j نشان داده شده…مثلا برای کلمات yes و yellow که در اون حرف y صدای “ی” میدهد..اگر داخل دیکشنری که علامت های فونتیکی رو معرفی میکنه یه نگاهی بندازید موید همین موضوع هست..

   با سپاس و آرزوی موفقیت

 57. سلام ، من هر چقدر گشتم متوجه نشدم چطور باید کلماتی مثل newly که تو آکسفورد تلفظش رو /nju:lI/ معرفی کردن تلفظ کنم ، تلفظ j مشخص هست و همین طور u: ، اما تلفظ دوتاییشون باهم چطوری میشه ؟ باید ” یو ” تلفظ کنیم؟ ممنون میشم اگرکه جوابمو بدید .

  • مدیر سایت

   درود بر شما
   مطابق با تلفظ بریتانیایی که تو دیکشنری آکسفورد نشون داده شده، بله باید به صورت “ای یو” تلفظ بشه، یعنی “نیولی” با فونتیک /nju:lI/…اما مطابق با تلفظ آمریکایی “او” تلفظ میشه، یعین “نولی” با فونتیک /nu:lI/…..
   با آرزوی موفقیت

 58. هادی کاظم پور

  ممنون از لطفتون خیلی کمکم کرد این مطلب من عاشق یاد گرفتن زبان اینگلیسی هستم و به امید خدا استارتشو زدم و شما هم کمک بزرگی به من کردین و یه چیز دیگه این که اینگلیسی بریتانیایی خیلی جذاب و کلاسه و شیکه ولی امریکایی خیلی خاکی و کوچه خیابونیه هردوشون قشنگن ولی من به شخصه از بریتانیایی بیشتر خوشم میاد چون تلفظاتشون قشنگ تره و با اعتماد به نفس بالایی صحبت میکنن و قشنگ بیان میکنن ولی امریکن هم لازمه . بازم ممنونم از سایت و مطلب خوبتون آرزوی بهترین هارو براتون دارم. به امید روزهای بهتر. یاعلی…

  • مدیر سایت

   درود هادی عزیز
   انتخاب لهجه سلیقه ای و بر اساس علاقه و یانیاز خودتون هست…قدمت لهجه بریتانیایی نسبت به آمریکایی بیشتره..البته سیستم آموزشی زبان تو کشور ما، عمدتا با لهجه آمریکایی کار میشه..چون هم ملموس تره و هم راحت تر…به نظر من لهجه در اولویت های پایین تر قرار داره…هر چند خوبه که به موازات یادگیری زبان، لهجه و گویش رو هم تقویت کنید، اما چیزی که مهمه در درجه اول اینه که شما سلیس و روان و بدون ایراد های گرامری و صرف و نحوی صحبت کنید و مقصود خودتون رو درست ادا بفرمایید..در مراحل بعدی به مقوله لهجه هم توجه داشته باشید..از اینکه وبسایت ما رو انتخاب کردید کمال سپاس رو دارم..
   با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما

 59. بسیار مطلب مفیدی بود
  میشه در مورد triphthongs هم مطلب بزارید

  • مدیر سایت

   درود مینو عزیز
   اتفاقا در صدد هستم که مطلبی در مورد Diphthongs و Triphthongs آماده کنم و در وبسایت قرار بدم..به امید خدا در آینده نزدیک روی این موضوع کار میکنم و اون رو به اشتراک خواهم گذاشت…
   با سپاس و از لطف و توجه شما..

 60. چقدر عاااالی و کامل بود.. خیلی ممنونم

 61. ممنون ، خیلی مفید بود

 62. خیلی ممنونم هیچ صفحه ای ندیدم که اینقدر کامل و قابل فهم تلفظ را در انگلیسی قابل فهم کرده باشه خیلی کمکم کردید ممنونم

 63. درود ممنون بابت زحمتاتون خیلی ممنون ولی من نمیتونم اون ø که شبیه این هس رو تلفظ کنم

  • مدیر سایت

   درود بر شما….
   اگر منظورتون صدای “ص چسبیده به دندان” باشه، مشابه با صدای س هست اما موقع تلفظش باید نوک زبان به نوک دندان های جلویی بالا بچسبد و سپس ادا شود…با کمی تمرین میتونید اون رو درست ادا کنید..

 64. چرا پس دو تا آ کشیده داریم تفاوتشون چیه😣

  • مدیر سایت

   درود بر شما..
   به نوعی میشه گفت که نمیشه بصورت نوشتاری تفاوت هاشون رو بیان کرد..بهتره با گوش کردن (hearing) و تکرار اونها رو آموخت..

 65. الان همتون انگلیسی حره میزنید یعنی خیلی بلدید؟
  تشکر رو اخه انگلیسی مینویسین
  چرا فکر میکنین کلاس داره

  ممنون از سایت و مدیر سایت بابت مطلب خوبتون
  به دردم خورد

 66. عالی بود خیلی خوشم اومد 😍👌

 67. اصلا سر در نیاوردم

 68. Thanks
  How can I speak well?

 69. سلام،،ممنون از مطالب مفيدتون،،،عالييي بود،،،اما من در ديكشنري هاي مختلف،،فنوتيك هاي نا اشنا زياد ميبينم،،،ميشه لطفا،،،يه مقاله كامل بذاريد كه همه رو پوشش بده،،،هم فنوتيك بريتيش و هم امريكن،،،،چون هر معلمي يه جور تلفظ ميكنه و چون ميخوام امريكن رو عادت كنم،،،شديدا نياز دارم،،،همينطور كه به خيلي از تلفظهاي بعضي ديكشنري ها نميشه اكتفا كرد،،،لطفا اگه اپليكيشن ديكشنري كه براي ايفون باشه و هردو accent رو با هر دو فنوتيك داشته باشه و معتبر باشه مثل كمبريج كه گفتيد انلاين خدمات ميده،،،معرفي كنيد

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامی
   سعی میکنم حتما در آینده چنین مقاله ای رو آماده سازی و در سایت قرار بدم…اپلیکیشن دیکشنری برای ایفون در حال حاضر چیزی مد نظر نیست..اما اگر موردی بود پیدا کردم حتما تو سایت قرار میدم..
   با سپاس و آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما

 70. درود بر شما 💐
  به تازگی با سایت شما آشنا شده ام و همه ی مطالب را ندیده ام اما در همین زمان کوتاه و در همین چند آموزش فونتیک بسیار آموختم و به میزان آگاهی و دانش ام از زبان انگلیسی افزود که از این بابت بسیار سپاسگزارم و خود را وام دار شما میدانم، بروشنی پیداست که چه انگیزه و هدفی داربد و آن چيزی نیست جز بالا بردن دانش همگانی و کمک و یاری رساندن به هم میهنان و خدمت به کشور عزیزمان به روش خودتان که البته بسیار هم ارزشمند و نیکوست.
  همه ما ایرانیان می‌بایست از چنین رفتار پسندیده ای الگو برداری کنیم و هر ایرانی در هر رده از اجتماع و در هر پیشه، اگر دانش و توانایی دارد که سایرین از آن بی بهره اند به هر میزان و در هر رشته ای که هست همزمان با بهره برداری برای خود بخشی از آن را در اختیار دیگران بگذارد و تنها سرگرم برنامه ریزی برای اندوختن پول و سرمایه و جایگاه نباشد و دین خود را به این سرزمین و مردمان آن ادا نماید، در اندیشه ی خدمت و کمک به بالا بردن نام ایران و ایرانی باشد، اگر همگی چنین نکنیم بی پایان اندر خم همین کوچه باقی خواهیم ماند!
  با سپاس دوباره از گردانندگان و آموزگاران این سایت
  همیشه تندرست 🌼
  همواره شاد 🌻
  پیوسته پیروز باشید 🌷
  جانم فدای ایران ✌️

  • مدیر سایت

   درود دوست گرامي..
   سپاس از پيام هام گرم و پرمهر شما….بله همينطور هست كه ميفرماييد…اميدوارم كه همه چنين بينش و ديدگاهي در اين زمينه داشته باشند تا ما هم بتونيم به سطح بالايي از فرهنگ و دانش و تمدن در ايران عزيزمون برسيم…
   براتون آرزوي بهترين ها رو دارم….

 71. Hi thank you so much for this complete and useful I myself could get anything I was so confused about
  That was great
  Thanks again

 72. بسیار عالی خیلی کمک کرد به من این علائم خیلی دنبالش بودم تا با صفحه شما آشنا شدم
  سپاس فراوان

بخش نظرات و دیدگاه های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *